Blog

Zomerzonnewende Update

Lieve mensen, ik heb weer even een social media break genomen de afgelopen weken. Er is zoveel verandering in mij gaande. Ik voel dat er weer op nieuwe niveaus ego-dood heeft plaatsgevonden.

LEES MEER »

Dagelijkse Opschoning Meditatie

Wat leven we toch in een bizarre tijd. Met één been in de Oude Wereld, en met één been in de Nieuwe Wereld. Een Oude Wereld die aan het ineenstorten is, en tegelijkertijd parallel een Nieuwe Wereld die aan het opbloeien is. Het Gouden Tijdperk van de Nieuwe Wereld is aangebroken, en deze wordt van binnenuit gevormd door het Gouden Bewustzijn, de gouden energie. De gouden energie van de Nieuwe Wereld is beschikbaar om te voelen, te ervaren en meer en meer te gaan belichamen, maar velen ervaren het nog niet zo sterk omdat hun blik, hun perceptie, en dus hun energetische ervaring, nog zo gericht is op de buitenwereld van de Oude Wereld.

LEES MEER »

Je Frequentie Hooghouden

Af en toe zie ik berichten op social media voorbijkomen die in opstand komen tegen het concept dat het een goed idee is om je frequentie hoog te houden. Tijd voor nuance wat mij betreft, aangezien er kennelijk een gevaar in schuilt dat het concept iets te kort door de bocht geïnterpreteerd wordt.

LEES MEER »

De Activatie van het Gouden Tijdperk

Ik moet regelmatig om mezelf glimlachen als ik mij weer “schuldig” maak aan de gedachte dat ik een keuze vanuit persoonlijkheidslagen denk te maken, terwijl achteraf blijkt dat mijn Hoger Zelf er toch achter stak. Het is nog steeds een uitdaging voor me volledig te herkennen en erkennen dat mijn doen en laten al grotendeels door mijn Hoger Zelf geregisseerd wordt.

LEES MEER »

De Software van onze Persoonlijke Realiteit

We weten het allemaal, onze perceptie schept onze realiteit, en de buitenwereld is een weerspiegeling van onze binnenwereld. Het leven is één grote self-fulfilling prophecy. Wat we geloven dat waar is, wordt waar. We zuigen aan wat we uitstralen. We are the magnet, and the mirror provides. Wat we menen te verdienen, bewust en onbewust, komt als vanzelf op ons pad.

LEES MEER »

Twin Flames

Inmiddels hebben Karin en ik ook de tweelingvlammen documentaire gezien op Netflix. Met enige weerstand moet ik zeggen, na één aflevering hadden we het wel gezien, maar we hebben het toch afgekeken, gewoon om op de hoogte te zijn. Het is voor mij zo klaar als een klontje dat deze docu gemaakt is vanuit de intenties van achterliggende, donkere krachten om integere spiritualiteit in diskrediet te brengen. Enerzijds is de docu natuurlijk bewustmakend, het helpt om naïviteit binnen spiritualiteit af te werpen en bedachtzaam te zijn op machtsmisbruik en “guru gedrag”. Anderzijds doet het het imago van spiritualiteit geen goed. Het werpt weer een nieuwe barrière op voor vele mensen die net wakker zijn en spiritualiteit aan het verkennen zijn, om zich te “verbinden” aan spirituele instituten en organisaties, en dat daardoor mogelijk uit voorzichtigheid en argwaan niet doen.

LEES MEER »

Wel of niet stemmen: verkiezingen in de Eindtijd

Ik was niet van plan een blog te schrijven over het onderwerp, maar het is er door een verrassende ontwikkeling toch van gekomen. Ik zie online veel discussie over de vraag of je nu wel of niet zou moeten stemmen in de aankomende landelijke verkiezingen, vooral binnen de “wakkere” gemeenschap. Het is niet mijn intentie om in dit blog alle argumenten voor beide keuzes te herhalen of te bespreken, iedereen is ze vast vele malen tegengekomen. Ik hoop slechts een nieuw perspectief toe te voegen dat het naar mijn gevoel verdient om meegenomen te worden in de afweging van argumenten. Ik wil ook benadrukken dat ik hier geen heel stellig standpunt over voel, het is een complex vraagstuk waarin alle argumenten hun merites hebben en beide keuzes hun legitimiteit kennen. Er lopen veel realiteiten tegelijkertijd door elkaar heen, en ieders unieke percepties hebben daarin hun eigen te respecteren ankerpunten.

LEES MEER »

Wel of niet meedoen aan Collectieve Meditaties

Lieve mensen, naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van iemand of men wel mee zou moeten doen aan collectieve meditaties, heb ik besloten er een blog over te schrijven. Het is een onderwerp dat ik al vaker overwogen heb om eens een blog aan te wijden omdat ik toch redelijk vaak gelezen heb hoe mensen er niet achter staan. Mijn standpunt is dat het ALTIJD een goed idee is om deel te nemen aan collectieve meditaties. Hierin spelen een aantal nuances en overwegingen die ik met dit blog onder de aandacht wil brengen.

LEES MEER »

Christendom, New Age en de Eindtijd

De atmosfeer zindert met de energie van verandering en de anticipatie daarop. Iedereen voelt het. Lichtwerkers voelen een naderend omslagpunt in het ascensieproces. Christenen geloven en masse dat de Eindtijd is aangebroken en dat de “Rapture” voor de deur staat. En de zogenaamde elite weet dat het einde van een tijdperk nadert en voelt de bui hangen, en maakt haast met hun plannen om in een vergeefse poging de regie te behouden, door de controle over de wereldbevolking aan te scherpen en hun machtspositie veilig te stellen.

LEES MEER »

Ascensieproces, vorige levens en aurareadings

Er zijn momenteel vele starseeds op Aarde die weinig levens op Aarde hebben geleid. Sommigen van hen hebben slechts een handvol levens geleid hier, en sommigen zijn hier zelfs voor het eerst, in dienstbaarheid naar het Goddelijk Plan voor de Aarde. Deze starseeds hebben vaak grote moeite hier te zijn, moeite om goed te gronden. Ze zijn nog niet goed gewend geraakt aan de vaste materie en de frictie in deze verdichte realiteit. Daar tegenover staat dat zij wel het voordeel hebben dat zij daardoor minder Aards trauma en karma dragen die ze hebben te transformeren gedurende het ascensieproces. Ik ben niet één van hen.

LEES MEER »

Valse Geometrie

Af en toe stuit ik op artikelen in social media en blogs die gaan over de zogenaamde “valse geometrieën” die door de donkere krachten in het universum gebruikt zijn om illusiematrices te scheppen. En altijd wanneer ik deze artikelen en de comments eronder lees, voel ik er een sfeer omheen hangen van “mind over heart”, twijfel en pessimisme. De verhalen rondom deze valse geometrie suggereren dat we hier vast zitten in illusoire gevangenissen, er geen weg naar buiten is, en het ascensieproces een illusie is. Wanneer mensen in de rabbit hole van deze materie worden gezogen, lijken ze vaak gedesoriënteerd en ontmoedigd te raken, en hun vertrouwen te verliezen in het Goddelijk Plan en het succes ervan. Het doet ze twijfelen aan alles, aan alle spirituele informatie die ze ooit geconsumeerd hebben over het ascensieproces. Ik wil er middels deze blog een nieuw, positief licht op werpen, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring, verdeeld over een aantal punten.

LEES MEER »

De Schaduw op Iona

Sinds onze samenkomst in 2012 hebben Karin en ik veel lichtwerk mogen verrichten in onze meditaties samen. Onze tweelingziel verbinding heeft daar altijd een extra bekrachtiging in geboden, als een “1+1=3” formule. Vaak ging het om ascensie activaties in vele vormen en op vele locaties, voor onszelf en voor het collectief, maar vaak ging het ook om het doorbreken van donkere constructies binnen de duale Matrix op Aarde, en het neutraliseren van donkere krachten die lichtkrachten in gijzeling hielden, of energiedoorstroming op bepaalde, belangrijke krachtplekken blokkeerden.

LEES MEER »

Liefde, Wilskracht en Oorlog

Zoals ik in eerdere blogs heb geschreven, verkeren we in mijn beleving momenteel in de zogenaamde Eindtijd, of liever Overgangstijd. We zouden nu in 2023 zelfs exact in het beginjaar zitten van wat de “Beproeving” (“Tribulation”) wordt genoemd. Dit veronderstelt dat er grote veranderingen op stapel staan, dat oude systemen die stoelen op corruptie en machtsmisbruik of anderszins niet meer resoneren, zullen ineenstorten, en dat enige chaos onvermijdelijk is voordat er een nieuwe orde ontstaat. Sommige van die veranderingen zullen hoe dan ook plaatsvinden binnen de context van een grote, noodzakelijke schoonmaak en karmische afwikkeling, maar er zijn ook omstandigheden die wel vermijdbaar zijn. Oorlog is daar één van.

LEES MEER »

Van Dualiteit naar Trialiteit: De Geboorte van het Christuskind

Op mijn pad naar heelheid heb ik gedurende mijn gehele volwassen leven tot op heden een leemte gevoeld. Niet in mijn hart, niet in mijn hoofd, maar in mijn buik. Het voelde alsof er een gat zat, een afwezigheid van bewustzijn. Dit werd in 2009 door een bekende reader bevestigd, hij nam daar een zwart gat waar. Lange tijd heb ik gedacht dat dit ging over gronding en heling en ontplooiing van de onderste chakra’s, en richtte ik me op gronding en het vrij maken en goed draaiend krijgen van met name het buikchakra. En hoewel ook dit zeker aandacht verdiende, leerde ik pas later dat het om iets diepers ging, er ontbrak iets op blauwdruk / human template niveau, op creatiematrix niveau.

LEES MEER »

Great Awakening of Great Reset?

In a galaxy not far away… bestaat een planeet die erg lijkt op die van ons. De planeet heeft een rijke, diverse natuur en wordt bewoond door een humanoïde ras. De samenleving is qua evolutie iets verder dan de mensheid, en wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen en instrumenten:

LEES MEER »

De eindtijd, zonnestormen, klimaatverandering en de elite

Hoewel ik een optimist ben die spiritueel in het leven staat, beschouw ik mezelf tegelijkertijd als een gegronde realist. Mijn spirituele ervaringen door de jaren heen hebben niet de nuchtere Rotterdammer uit mij geschopt. Geen woorden, maar daden, en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Geen gewauwel in de ruimte zonder tastbare resultaten, maar focussen op wat concrete waarde oplevert.

LEES MEER »

Indoor gardening: Kratky Methode

Lieve mensen, een kort, aards blog deze keer. 😊 Mijn partner en ik zijn een beetje aan het onderzoeken geweest hoe we qua voedsel wat meer zelfvoorzienend kunnen leven. Sindsdien zijn we wat kleinschalige activiteiten gestart, zoals moestuinieren volgens de principes van permacultuur in onze tuin, en “indoor gardening” binnenshuis.

LEES MEER »

Soevereiniteit en afhankelijkheid

Soevereiniteit is tegenwoordig het magische woord in de spirituele scene, en dat is op zich terecht. De innerlijke realisatie van liefde, waarheid en éénheid verloopt hand in hand met de realisatie van innerlijke vrijheid. En het bereiken van werkelijke vrijheid is volledig afhankelijk van het realiseren van een gezonde, intacte soevereiniteit. Wil de mens weer volledig in zijn kracht komen, zijn kracht niet meer weggeven, uit de Matrix stappen, niet meer energetisch aftapbaar zijn, in een volledig intacte eigenwaarde en zelfliefde stappen, dan is een focus op soevereiniteit essentieel.

LEES MEER »

Voorstellingsvermogen

Als er één kwaliteit centraal staat in deze turbulente tijd dan is het wel het voorstellingsvermogen. Waar onze perceptie onze realiteit bepaalt, dicteert ons voorstellingsvermogen de grenzen van onze perceptie. De bekende zinsnede “Open your mind” doet de suggestie om de grenzen van onze perceptie te verruimen, de horizon van onze blik te verbreden. Het is dit proces waar de mensheid momenteel in verkeert. Opening our minds.

LEES MEER »

De stilte voor de storm is voorbij

Lieve mensen,

het is een tijdje geleden dat ik een post heb geplaatst of een blog heb geschreven. Ik ben de afgelopen maanden vooral in stilte en teruggetrokkenheid geweest, en nauwelijks op social media geweest. Het voelde alsof we in de stilte voor de storm zaten, en ik wilde die stilte even goed benutten, ten behoeve van mijn innerlijke stilte, mijn centrering en gronding, en mijn gezondheid.

LEES MEER »

De 12-dimensionale matrix: van slaaf tot christus

Hoewel in de ervaring voor de mensheid het zwaartepunt van het ascensieproces ligt bij de overgang van de derde naar de vijfde dimensie, is er gelijktijdig een veel groter proces aan de gang, waarin de mensheid een centrale rol speelt. Er wordt vaak verwezen naar de astronomische cycli van 2000 jaar en 26000 jaar, maar we bevinden ons momenteel in een evolutionair omkeerpunt, dat dit hele universum aangaat.

LEES MEER »

De rode pil en de vierde dimensie

Het verschijnen van de Matrix film is niet zomaar een toevallige creatie geweest. Het is een zorgvuldig georkestreerd project geweest van de Geestelijke Wereld om nieuwe concepten te introduceren in het collectief, menselijk bewustzijn. Onze mind mocht via een fictief verhaal wennen aan en zich openen voor het idee, dat er grotere werkelijkheden zijn dan die we waarnemen, en dat er krachten in het spel zijn die de Aarde en de mensheid vasthouden in een kleine, afgebakende illusie werkelijkheid.

LEES MEER »

Open your Mind to the Inverted Matrix

We zijn in een spannende fase beland. Het Diamanten Licht stroomt nu uitbundig door het Aardegrid en het collectief menselijk bewustzijn, en dit Licht dwingt de donkere krachten naar de oppervlakte, en forceert hen keuzes te maken die hen hoe dan ook in de openbaarheid brengen, hetzij door overgave, hetzij door weerstand te bieden en wanhopige acties te verrichten. Hun voornaamste instrument, de kracht van de illusie, wordt hen in een rap tempo afgenomen.

LEES MEER »

Spirituele Agenda van Nederland Gidsland

Houd moed, lieve mensen! Ik heb altijd gevoeld en geweten dat er te midden van een maatschappelijke omwenteling een plotselinge, spirituele revolutie zou ontstaan, en ik voel nu meer dan ooit dat deze voor de deur staat. Wat gaan we een wonderbaarlijke tijd tegemoet! In de energie lijkt nu alles samen te komen.

LEES MEER »

Een nuchtere kijk op verlichting

Met de beweging naar de vijfde dimensie, de opheffing van de quarantaine van de Aarde, en de opening van de multidimensionale werkelijkheid, komt er veel kennis vrij over de mechanica van de multidimensionale werkelijkheid. Religie, spiritualiteit, en bestaande ideeën over spirituele groei komen daarbij in een nieuw daglicht te staan. Deze kennis is afkomstig uit hogere dimensies, van voorbij de sluiers van de illusiematrix waar we nu langzaam uit aan het stappen zijn. Veel van die kennis was voorheen slechts beperkt toegankelijk, binnen mystieke kringen, mysteriescholen en theosofische genootschappen. Niet toevallig is er in deze bijzondere transitietijd in de afgelopen tientallen jaren een explosie van deze kennis geweest dankzij het werk van vele geïncarneerde lichtwerkers.

LEES MEER »

Alles schoonspoelende tsunami van kosmisch licht

Lieve mensen,

het is een enerverende tijd van processen, loslaten en transfiguratie naar het nieuwe mens-zijn. Ik ben momenteel even minder aan het schrijven. Ik sta continue “onder stroom” van hoge, kosmische energieën. Graag deel ik hieronder de mooie ervaringen die we mochten hebben tijdens de webinar van Karin afgelopen donderdag. Houd moed, en laat je niet gek maken door het nieuws, niets is wat het lijkt, en alles verloopt volgens plan. Ik nodig je graag uit eens deel te nemen aan de webinars van Karin, ze zijn krachtig, goed gegrond en altijd afgestemd op de actualiteit van het ascensieproces.

LEES MEER »

De grijze rol van de lichtwerker

Het wordt wat mij betreft tijd dat we een gerelativeerder beeld krijgen van de rol van de lichtwerkers. Het is allemaal niet zo zwart wit als wel eens gesteld wordt. Vaak lees je dat lichtwerkers naar de Aarde zijn gekomen om licht en liefde te brengen. Dat ze zich vrijwillig hebben aangemeld om hier te incarneren nadat er door Moeder Aarde een noodoproep het universum in werd gestuurd met een verzoek om hulp. Maar in werkelijkheid is het niet zo eenvoudig.

LEES MEER »

The Opening of the Path of God

Het blijft me altijd verwonderen wanneer ik zie met welke precieze goddelijke timing bepaalde ontdekkingen en vondsten worden gedaan, vooral archeologisch en wetenschappelijk, en hoe deze aansluiten op de actualiteit van het bewustwordingsproces van de mensheid. Archeologische voorbeelden daarvan zijn de vondst van de Dode Zee rollen, de ontdekking van de Bosnische Pyramides, en de ontdekking van de verborgen ruimte in de Grote Pyramide van Gizeh in 2016, met behulp van geavanceerde scan technologie.

LEES MEER »

Get ready for a wild ride

Houd moed, lieve mensen. Er gebeuren momenteel zulke grootse dingen, dat het soms een uitdaging is het allemaal te bevatten. Ik heb eerlijk gezegd een beetje getwijfeld of ik deze post zou moeten plaatsen vanwege de “grootsheid” van de informatie, maar ik heb besloten het toch te doen, in de hoop dat het mensen een hart onder de riem kan steken onder de huidige 3D omstandigheden.

LEES MEER »

Earth is where the party will be

De maatregelen zijn, zoals verwacht, weer aangescherpt. Het helpt voor onze energetische balans wanneer we ons niet meer laten verrassen, teleurstellen of verontwaardigen door deze stappen, we weten allemaal waar het naar toe beweegt, en we weten allemaal dat het niet om gezondheid gaat, maar om macht.

LEES MEER »

Het Licht “wint” altijd van het Donker

Karin en ik hebben sinds 2013 vele meditaties mogen beleven in afstemming op de actualiteit van het ascensieproces. Hierin hebben we de meest wonderlijke avonturen beleefd. Gedurende een paar maanden in 2015 kwam er echter nagenoeg niets door. Dit bleek te komen doordat we in een kristalliseringsproces van onze fysieke lichamen zaten, waardoor de sluiers tijdelijk te dicht waren om met het geestesoog veilig helder te kunnen waarnemen. Wat wel mocht doorkomen in deze periode, was een achtergrondsetting van dit kristalliseringsproces.

LEES MEER »

Switchen tussen 3D en 5D

Nu sinds dit jaar de 5D Aarde een realiteit geworden is, bevinden we ons een aantal komende jaren in een overlap van twee realiteiten. Dit verslag geeft wat meer handen en voeten aan dit energetische proces, en hoe je hier bewust op kunt afstemmen.

LEES MEER »

De Diamanten Revolutie begint

Wij voelen opwinding over aanstaande, positieve veranderingen. Alsof we een tipping point aan het naderen zijn. Er gebeuren mooie dingen in de energie. We lijken met deze equinox een nieuw hoofdstuk in te gaan. Gisteravond zijn we, Karin Thomas en ik, in meditatie gaan afstemmen op de actualiteit van het ascensieproces en de herfstequinox. Het volgende kwam door.

LEES MEER »

Buitenaardsen: komen ze ons redden of moeten we het zelf doen?

Het onderwerp van de buitenaardsen is erg actueel en zelfs in de mainstream media wordt nu het idee van hun bestaan en hun aanwezigheid rondom de Aarde gevoed. Los van de discutabele intenties achter deze media die dat vermoedelijk doen om de controle over het narratief te willen behouden, is dit wel een teken dat de realiteit van buitenaards leven zich langzaam maar zeker aan het integreren is in onze realiteit. Deze ontwikkeling loopt niet toevallig samen met de toenemende intrede van de 5e dimensie, waardoor we meer en meer 5D verschijnselen zullen gaan ervaren.

LEES MEER »

Een boodschap van de Matrix

Ik wil graag een korte video (9min.) delen, het is een boodschap van de Matrix. Het is bedoeld als inspiratie en fun, het is niet letterlijk de Matrix zelf die aan het woord is. Ik hoop dat je er plezier aan beleeft. Voor een maximale beleving raad ik aan het op een groot scherm met het geluid hard aan te kijken. 🙂

LEES MEER »

De ineenstorting van de Matrix

Ik merk dat er op social media en in youtube filmpjes nog veel over de Matrix wordt gesproken alsof deze nog altijd in vol ornaat bestaat. Hoewel ik me kan voorstellen dat die perceptie bestaat als je uitsluitend naar de fysieke dimensie kijkt, gezien de destructie en corruptie in de wereld op het moment, wil ik hier nu toch eens een tegengeluid op geven.

LEES MEER »

De draak op het Spuiplein

In 2017 liep ik regelmatig over het Spuiplein in het centrum van Den Haag van en naar mijn werk. Ik had niet door dat er iets onder het Spuiplein al een tijdje mijn aandacht probeerde te trekken.

LEES MEER »

De geboorte van de galactische mens

Ik wil graag mijn enthousiasme delen over wat er staat te gebeuren. Karin en ik hebben in onze meditaties de beweging naar de 5e dimensie en de Nieuwe Aarde redelijk op de voet mogen volgen de afgelopen 8 jaar.

LEES MEER »

Healing van mezelf als ongeboren baby

In de periode dat mijn moeder zwanger van mij was, beleefde zij enkele hevige emoties. De energie van die emoties is toen in de aura van mij als ongeboren baby terecht gekomen en blijven ‘plakken’. Hier heb ik in mijn jeugd weinig van gemerkt.

LEES MEER »
Maximlazet.nl
Scroll naar boven