De rode pil en de vierde dimensie

Auteur foto
Het verschijnen van de Matrix film is niet zomaar een toevallige creatie geweest. Het is een zorgvuldig georkestreerd project geweest van de Geestelijke Wereld om nieuwe concepten te introduceren in het collectief, menselijk bewustzijn. Onze mind mocht via een fictief verhaal wennen aan en zich openen voor het idee, dat er grotere werkelijkheden zijn dan die we waarnemen, en dat er krachten in het spel zijn die de Aarde en de mensheid vasthouden in een kleine, afgebakende illusie werkelijkheid.

De timing ervan was ook niet toevallig, rond 1999 kwam het ascensieproces echt stevig op gang. Dit collectieve ascensieproces van de Aarde en mensheid behelst de beweging van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Het universum bestaat uit vele dimensies, als frequentiebandbreedtes, en binnen astronomische cycli maken planeten opwaartse en neerwaartse bewegingen binnen die dimensies. Ons zonnestelsel is binnen de Melkweg een nieuw kwadrant binnengegaan waardoor het meer Licht ontvangt vanuit het Galactische Centrum, en is daardoor gedwongen een versnelde evolutie door te maken. Dit verklaart waarom we nu voor onze ogen maatschappelijke systemen zien afbreken die niet resoneren op dit nieuwe Licht.

Maar als we van de derde dimensie (3D) naar de vijfde dimensie (5D) aan het bewegen zijn, hoe zit het dan met de vierde dimensie (4D) ? Die vraag zie ik nogal eens voorbijkomen, vandaar dit blog. Wij zijn als mensheid in de afgelopen 20 jaar op een collectief niveau door die vierde dimensie heen aan het bewegen geweest. Doordat de Aarde zelf deze beweging maakt, dwingt zij al het leven op Aarde en dus ook de mensheid hetzelfde proces door te lopen. Maar naast dat dit een collectief proces is, is het ook een individueel proces, waarin iedereen een vrije wil en verantwoordelijkheden heeft. Het is aan iedereen of men deze beweging wil maken of niet. Indien men deze beweging niet wil maken, zal men na dit leven incarneren op een andere 3D planeet. Tientallen religies en inheemse culturen hebben lang geweten van deze overgangstijd, het Christendom noemt deze tijd “De Eindtijd”. Lang is blindgestaard op de datum van eind december 2012, maar dit proces beslaat een langere periode en is voorlopig nog niet afgelopen. Het is van belang positief te kijken naar deze “Eindtijd”, want het is geen einde, maar een nieuw begin, het aanbreken van een periode van meer Licht, waarin de illusie en de dualiteit van de afgelopen millennia een halt wordt toegeroepen.

Inmiddels heeft de Aarde zelf dit proces met succes doorlopen, en er is een kleine groep mensen die de keuze voor de vijfde dimensie reeds heeft gemaakt en ook dit proces heeft doorlopen. Het gros van de mensheid zit echter nog steeds midden in dit proces. Wij zitten op dit moment in tijd echt in de doorslaggevende jaren voor mensen die gaan bepalen of ze naar de vijfde dimensie gaan of niet. Zij zullen door de afbrekende, maatschappelijke systemen steeds sterker geconfronteerd worden met het feit dat deze opstapeling van crisissen geen toeval is en er iets van een hogere orde aan de gang is. De keuzes die men nu maakt zijn daarom erg belangrijk. Tegelijkertijd is het goed om hierover niet in de stress te schieten en te realiseren dat uiteindelijk alles altijd goed is zoals het is. De eeuwigheid van het bestaan kent geen fouten en geen haast, het kent slechts ervaringen, waar geen oordeel over bestaat, en een enkele astronomische cyclus van duizenden jaren is qua tijd als een druppel in een oceaan. We zijn allemaal onsterfelijke zielen, en het enige drama dat we ervaren, is die als gevolg van hechting en identificatie met onze ego-persoonlijkheid en de tijdelijke, sterfelijke vormen die we aannemen. Alles is bewustzijn, en de gehele externe werkelijkheid is een reflectie, een geprojecteerde externalisering van onze interne werkelijkheid. De dimensies bestaan daarmee zowel binnen onszelf als buiten onszelf. Onze evolutie vindt plaats door bezig te gaan met de dimensies binnen onszelf, en deze te gaan transformeren, te verlichten. De spiegeling van de externe werkelijkheid helpt ons in het blootleggen van de onvrijheden binnen ons bewustzijn, binnen onze innerlijke dimensies. Onze reacties op de buitenwereld, de maatschappij en de mensen om ons heen, vertellen ons steeds wat er binnen onszelf speelt. Zo duidt bijvoorbeeld boosheid en verontwaardiging over onrecht in de buitenwereld op de aanwezigheid van pijn en trauma binnen onszelf.

Om in de vijfde dimensie te kunnen komen, dien je door de vierde dimensie heen te bewegen. Dit is het gebied van de rode pil van de Matrix. Dit is een reële en niet eenvoudige, innerlijke ervaring die men te wachten staat. Men dient dit eigenlijk veel letterlijker te nemen dan de ogenschijnlijke metafoor die het lijkt te zijn. De vierde dimensie heeft zoals alle dimensies dus zowel een bestaan binnen onszelf als buiten onszelf, maar de vierde dimensie buiten onszelf is voor de mens geen fysieke ruimte die we hebben te doorreizen. Het is een etherische of astrale ruimte, welke ons bewustzijn wel ervaart, en waarin wij mentaal en emotioneel van alles ervaren, maar ons fysieke bestaan ervaart het niet. Het is wat dat betreft voor ons een niet-fysieke overgangsdimensie naar de vijfde dimensie, die we wel fysiek extern gaan ervaren. De vierde dimensie kent subdimensies, in de onderste subdimensies is de Duisternis dominant, en in de bovenste subdimensies van de vierde dimensie is het Licht dominant. In de kern is de beweging door de vierde dimensie heen de opening of ontplooiing van het vierde chakra, het hartchakra. Het nemen van de rode pil is als een innerlijke verkenning van het hartchakra, waarin men op zoek gaat naar het Licht in zichzelf, het openen van het hart, door het bereiken van de hogere subdimensies binnen de vierde dimensie binnen menzelf. Om de schaduwlagen daarin te verlaten en in de zonnelagen te stappen. De angst te transcenderen en in de liefde te geraken. En ook, de illusie (van de Matrix) te leren doorzien en in de waarheid te gaan stappen. Het is een omschakeling van angst, illusie en dualiteit, naar liefde, waarheid en éénheid, binnen menzelf.

Wat men in die verkenning tegenkomt, kan in eerste instantie flink tegenvallen. Men wordt gevraagd de mind te openen voor nieuwe mogelijkheden, en men wordt gevraagd de naïviteit naast zich neer te leggen. Men wordt gevraagd zich te openen voor een grotere en grauwere werkelijkheid dan die het dagelijkse leventje en de mainstream media voorschotelen. Men wordt gevraagd zijn angsten te doorvoelen, men wordt gevraagd niet meer op de uiterlijke schijn en een uiterlijke autoriteit te vertrouwen. De spiegelende buitenwereld helpt daarin en legt de triggers in menzelf bloot. Want die buitenwereld blijkt dan bleker, corrupter en leugenachtiger te zijn dan men voor mogelijk had gehouden. Die buitenwereld kent echter dezelfde angsten die men in zichzelf aan het onderzoeken is in dit proces, en als gevolg van die angsten gaan mensen in die buitenwereld op zoek naar macht en controle, als een kunstmatige vervulling en geruststelling, om te compenseren voor innerlijke leegte en liefdeloosheid. In deze verkenning leert men dat de economie is ingericht om mensen arm te houden, het onderwijs is ingericht om mensen dom te houden, de religie is ingericht om mensen weg bij hun goddelijkheid te houden, de politiek is ingericht om mensen onmachtig te houden, de medische en voeding industrie is ingericht om mensen ongezond te houden, en de wetenschap is ingericht om het materiële wereldbeeld in stand te houden. Op een gegeven moment in die verkenning, kan men in aanraking gebracht worden met grotere, spirituele werkelijkheden. Zoals het bestaan van buitenaards leven, of het feit, dat de machtigen van de wereld zich bezighouden met occulte zaken, en daarmee te kennen geven zelf te geloven in die grotere, spirituele werkelijkheid, maar dit achterhouden voor het grote publiek om hen onwetend te houden. En kan men erachter komen dat de Matrix niet slechts een metafoor of een label voor maatschappelijk onrecht is, maar een werkelijk bestaand, multidimensionaal mechanisme, dat dient om de mensheid klein en in de illusie te houden. Men leert dat andere dimensies ook levensvormen kennen die de mens niet met zijn vijf zintuigen kan waarnemen, en dat er levensvormen zijn die ongezien ook macht en controle uitoefenen over de mensen. Men leert dat “het paranormale” eigenlijk normaal blijkt te zijn, en dat het ontbreken ervan, kosmisch gezien, juist de uitzondering op de regel is.

Dit proces kan een confronterende, onbehaaglijke en shockerende ontdekkingstocht zijn, afhankelijk van hoeveel angst men in het hart en illusie men in de mind draagt. Men komt erachter dat er zijn hele leven tegen hem gelogen is door het systeem. Men komt erachter dat het leven niet eindig is en er een verantwoordelijkheid bij men ligt, die gewoon doorloopt na dit leven. Men komt erachter dat men eigenlijk veel minder controle over het leven blijkt te hebben dan men dacht. En men komt erachter dat als men deze verkenning doorzet, men gedwongen wordt te veranderen, men een maatschappelijke non-conformist wordt, en men niet meer terug kan naar zijn eerdere, rustige, statische leventje. Voor mensen die zich in dit 4D proces bevinden, en dat is momenteel zo’n beetje de gehele wereldbevolking, kunnen zich gedurende dit proces vier mogelijke scenario’s afspelen:

1. Of ze verkiezen op voorhand al zich ervoor af te sluiten, stoppen hun hoofd in het zand (cognitieve dissonantie), en proberen hun gewone, aardse leventje te vervolgen terwijl om hen heen het maatschappelijk systeem in elkaar stort.

2. Of ze besluiten te proeven van die grotere werkelijkheid, maar schieten in een angst, weerstand en verwarring, deinzen terug, en sluiten zich er alsnog voor af, omdat ze niet in die “negativiteit” willen leven, terwijl om hen heen het maatschappelijk systeem in elkaar stort.

3. Of ze proeven van die grotere werkelijkheid, schieten in een angst, weerstand en verwarring, maar blijven hangen in hun 4D onderzoek, gefixeerd op kennisvergaring omdat dat hun mind een gevoel van controle geeft, terwijl ze niet of onvoldoende investeren in de innerlijke transformatie om hun angsten aan te pakken en door te bewegen naar de vijfde dimensie, terwijl om hen heen het maatschappelijk systeem in elkaar stort.

4. Of ze proeven van die grotere werkelijkheid, ervaren in het begin wellicht enige angst, weerstand en verwarring, maar blijven er niet in hangen, gaan investeren in hun innerlijke transformatie, en bewegen zo door de subdimensies van de vierde dimensie heen, totdat ze innerlijk in de vijfde dimensie terechtkomen. Terwijl om hen heen het maatschappelijk systeem in elkaar stort, maar ze het vanuit een groter, angstlozer, onthechter perspectief kunnen aanschouwen, en vertrouwen in hun hart voelen dat het hoe dan ook goed komt.

Je Ziel, je Hoger Zelf en je gidsen nodigen je uit deze verkenning aan te gaan, en voor scenario 4 te kiezen. Het vraagt wel moed en vastberadenheid van je, en een bereidheid om voorbij je overtuigingen te gaan, en je los te maken van de sociaal-maatschappelijke verwachtingen om in de pas te lopen. Wanneer je erin slaagt scenario 4 te volgen, zul je terechtkomen in het oog van de storm, waarin je innerlijke realiteit van rust en stilte je gemoedstoestand domineert, en je je niet meer laat verleiden tot het blindstaren op de chaos en hectiek van de buitenwereld en de storm die daar raast. Werkelijk elk mens op Aarde staat in deze tijd voor de uitdaging om een poging tot deze beweging te maken, als zij daarvoor kiezen. Men heeft het in de afgelopen twintig jaar lang kunnen afstellen en uitstellen, maar de snelheid waarmee de huidige ineenstorting van de driedimensionale Aarde nu plaats vindt, staat uitstel niet langer toe. Maatschappelijke waarheden over corruptie gaan exponentieel toenemen, en de tijd breekt aan dat niet alleen vele kleine complotten zichtbaar worden, maar wordt zichtbaar dat de gehele menselijke geschiedenis één groot complot is geweest. Die van een Matrix, die de mensheid in onwetendheid heeft gehouden.

Wat essentieel is om voor ogen te houden wanneer men deze beweging aan het maken is, is dat het eindresultaat van ascensie hoe dan ook positief is. De grauwe, lagere subdimensies van de vierde dimensie vormen geen maatstaf voor de gehele werkelijkheid. De werkelijkheid is Goddelijk, oneindig en wonderlijk, gevuld met liefde, overvloed en schoonheid, en 95% van planetaire civilisaties in het universum zijn paradijselijk. Men heeft alleen eerst die 4D corridor te nemen, de 3D/4D illusie achter zich te laten, en het hart te openen. Je kunt even gevoelens van wanhoop ervaren, terwijl je door de 4D schaduwlagen aan het bewegen bent, maar weet dat dit eindig is zolang je volhoudt, en het Licht op je wacht. Weet dat dit alles uiteindelijk een ontdekkingstocht is waarin je leert dat de werkelijkheid en jijzelf Goddelijk van aard zijn, dat je een onsterfelijke ziel hebt en dat de dood een illusie is en slechts een overgang is naar nieuwe ervaringen. En waarin je leert dat je zelf op zielsniveau voor deze ervaring van de Aarde, één van de moeilijkste leerscholen van het universum, hebt gekozen.

De keus is aan jou. Hoe eerder je vrijwillig de beweging door 4D heen gaat maken, hoe soepeler en rustiger de omstandigheden later voor je zullen verlopen wanneer het maatschappelijk systeem verder in elkaar stort. Hoe eerder je de angsten bent aangegaan binnen jezelf, hoe meer je in een later stadium vanuit rust en vrijheid keuzes kunt maken om voor jezelf een positieve realiteit te scheppen. Keer naar binnen, mediteer, leer te luisteren naar je ziel. Ga bezig met het helen van je hart, en het transformeren van je bewustzijn en energieveld. Blijf niet hangen in kennisvergaring van negatieve 4D informatie, en laat de percepties van doemdenkende pessimisten links liggen. Weet dat het Licht al gewonnen heeft op een collectief niveau, en dat de Matrix aan het afbrokkelen is, maar dat je nog wel een persoonlijke, innerlijke weg daarin hebt te nemen. Volg mensen via Youtube en blogs en dergelijke, die de beweging al hebben gemaakt en op een optimistische wijze hun ervaringen delen, en je een indruk geven van al het Licht en het multidimensionale avontuur dat je te wachten staat wanneer je scenario 4 hebt doorlopen. Je zult er geen spijt van krijgen.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven