Heraansluiting op de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader

Auteur foto
Dit is een follow-up op het vorige bericht, getiteld: “In oktober gaat de mensheid staan”. Ik voel te willen benadrukken dat dit niet slechts een doorgeving is geweest, waarvan voor ons onzeker of onduidelijk is hoeveel waarheid het in zich draagt.

Het voelt zo volledig kloppend. Niet “slechts” intuïtief, het dringt letterlijk door tot elke fysieke cel van ons wezen. Wij zijn ons met 15 jaar ervaring op het spirituele pad terdege bewust van het belang van gronding, onderscheidingsvermogen en helderheid in het ontvangen van dergelijke doorgevingen, en we zijn ons tevens terdege bewust van de valkuilen, de ruis, de pogingen tot aanhakingen, en de trucs vanuit lagere, astrale sferen, om doorgevingen te corrumperen, om mensen op het verkeerde been te zetten, of in een passieve stand te zetten in afwachting van externe hulp. De informatie van deze doorgeving past ontzettend goed in de context van wat er op grote schaal aan het gebeuren is, en wat er zich in de afgelopen weken allemaal aan het openen is geweest. Het is goed voelbaar in het lichaam, en goed merkbaar in het bewustzijn. Vele mensen voelen en ervaren hetzelfde, we zijn echt in een cruciale tijdsfase beland. En dan heb ik het niet over wat er maatschappelijk gebeurt, maar over wat er spiritueel, multidimensionaal, gebeurt. Het fysieke, het maatschappelijke, zal onvermijdelijk (met enige vertraging) volgen op wat er in de ether gebeurt.

In simpele termen zou je kunnen zeggen, dat het einddoel van deze spannende tijd, deze gezamenlijke reis, deze transitieperiode, een collectieve heraansluiting op de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader is. We zijn als mensheid lang afgesneden geweest van beide “polen”, en dat is zich nu in een rap tempo aan het herstellen. Het Godsbewustzijn is zich aan het openen op Aarde, de quarantaine van deze planeet is aan het eindigen. Dit is natuurlijk een proces geweest van vele, vele jaren, maar de afgelopen weken zijn de signalen zo sterk dat er een vorm van afronding aan het ontstaan lijkt te zijn.

Er zijn sinds september enorme stappen gemaakt in deze herverbinding met zowel de Goddelijke Moeder als de Goddelijke Vader. Lang geleden heb ik geleerd van mijn geestelijke leraren, dat wanneer de 13e dimensie volledig gegrond wordt op Aarde, het ascensieproces voltooid is. De I AM vertegenwoordigt dit 13-dimensionale veld, en is pure, non-duale Godskracht. Het is ook deze energie die door Jezus heen sprak. En dit veld is zich sinds enkele weken aan het gronden, aan het nestelen op Aarde. Waardoor niet een enkele persoon, maar de gehele mensheid, en de Aarde zelf, permanent en onomkeerbaar gedragen gaat worden door dit veld. De toename van Licht, en het schoonmaak effect op de duisternis, is hiermee exponentieel toegenomen. De neerdaling van dit I AM veld is de heraansluiting op de Goddelijke Vader te noemen.

Wat er verwoord werd in de doorgeving, is een monumentale stap in de heraansluiting op de Goddelijke Moeder te noemen, en oh, wat was dit voelbaar. Ik heb persoonlijk de afgelopen 20 jaar een lange weg van ongegrondheid naar gegrondheid achter de rug, en wat voel ik me momenteel gedragen door Moeder Aarde, en daar doorheen werkend de Goddelijke Moeder. Ik voel me de afgelopen dagen ontzettend goed verankerd in mijn fysieke lichaam, en ik voel grote golven van warmte, veiligheid, geborgenheid, stevigheid en dankbaarheid door me heen gaan, als nooit tevoren, en het ontroert me diep.

Deze heraansluiting van “boven” én van “beneden” zorgt voor een explosieve bevrijding en ontplooiing van ons hart. Doordat de pure, Goddelijke essentie weer door ons heen kan gaan stromen, kan het niet anders dan dat de Liefde overvloedig gaat stromen, en alles en iedereen gaat doordringen en doorspoelen. Wat een vooruitzicht! En wat zal de moed en kracht onder de bevolking toenemen om inderdaad te gaan staan, met een vernieuwde, verstevigde basischakra en hartchakra.

Ik voel wel te willen nuanceren en aangeven dat men niet te veel aan een datum dient vast te houden (de maand oktober in dit geval). Blijf in het NU. Processen gaan langzamer dan we zouden willen. Het zijn grote activaties, startseinen, mijlpalen die vervolgens weer opgevolgd worden door een reeks aan kleinere stappen, die ook nodig zijn. Ook dienen we reëel te zijn, en te blijven realiseren dat de duale spelers nog enkele, laatste troeven zullen trachten uit te spelen.

Tenslotte wil ik benadrukken dat naast deze collectieve weg, die succesvol zal verlopen, iets waar ik vol van vertrouwen en optimistisch over ben, we ook allemaal een individuele weg daarin te volgen hebben, waarin de te nemen hordes per mens verschillen. Laat hoopvolle berichten je daarom niet in een afwachtende, passieve houding brengen. Blijf iedere dag aan de verhoging van je bewustzijn werken, en doseer de inname van negatief nieuws.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven