Van Dualiteit naar Trialiteit: De Geboorte van het Christuskind

Auteur foto
Op mijn pad naar heelheid heb ik gedurende mijn gehele volwassen leven tot op heden een leemte gevoeld. Niet in mijn hart, niet in mijn hoofd, maar in mijn buik. Het voelde alsof er een gat zat, een afwezigheid van bewustzijn. Dit werd in 2009 door een bekende reader bevestigd, hij nam daar een zwart gat waar. Lange tijd heb ik gedacht dat dit ging over gronding en heling en ontplooiing van de onderste chakra’s, en richtte ik me op gronding en het vrij maken en goed draaiend krijgen van met name het buikchakra. En hoewel ook dit zeker aandacht verdiende, leerde ik pas later dat het om iets diepers ging, er ontbrak iets op blauwdruk / human template niveau, op creatiematrix niveau.

Hoewel ik door de jaren kleine stapjes mocht maken in het vullen van dit gat en het integreren van dit ontbrekende template aspect, wordt nu, sinds 2022 en vooral 2023, die ruimte pas echt volledig ingenomen. Dit template aspect kon pas echt belichaamd gaan worden na de integratie van de I AM Aanwezigheid, waar 2021 en 2022 in het teken van stonden. Ik spreek hier over de geboorte en integratie van het Christuskind, wat momenteel in ons allen, collectief, plaatsvindt. Wellicht voel je dit door een momentele toename van transformatieprocessen in de buik maar ook in het hoofd. Dit Christuskind is een essentieel element in het herstel en de terugkeer van ons Holy Trinity bewustzijn, onze “Trinity Consciousness”, de driehoek van de mannelijke Christus in onszelf, de vrouwelijke Christus in onszelf, en het Christuskind in onszelf. Deze trialiteit vormt de sleutel, de brug om van dualiteit naar éénheid te bewegen. Van de 2 via de 3 naar de 1. De realisatie van deze trialiteit verzekert een niveau van gezuiverd, gekristalliseerd bewustzijn in een yin yang balans, en vormt een voorwaarde voor toegang tot onze multidimensionale creatiekracht, die nu in rap tempo aan het toenemen is.

Je zou kunnen zeggen dat daar waar de Mannelijke energie voor het Licht staat, de Vrouwelijke energie voor het Donker staat, en zij samen in verhouding tot elkaar de dualiteit bieden die nodig is om het Universum te scheppen, de Kind energie voor de Nulpunt energie staat. Dit energieveld is neutraal, liefdevol, onbevangen en vol creatiepotentieel. Het draagt als het ware de manifeste, duale werkelijkheid van het Licht en het Donker, en vormt een failsafe, een neutrale ruimte buiten de dualiteit die de dualiteit begrenst en erbinnen kan treden om de dualiteit te doen smelten. Tijdens de universele cyclus, gedurende de afdaling in dimensies, de weg van verdichting van Bron naar Materie, die nodig is om het Universum te scheppen, trekt dit Kind energieveld zich langzaam terug om de toenemende dualiteit de ruimte te geven, tot het moment dat het diepste punt in het universum bereikt is, waar dit Kind zich volledig heeft teruggetrokken, en daarmee ook de beschikbaarheid van diens creatiekracht voor de bewoners op dat universele niveau. Maar daar waar in de universele evolutie vervolgens na een ommekeer de weg terug omhoog genomen wordt, de opstijging in dimensies, komt dit Kind weer langzaam beschikbaar, en daarmee ook diens kwaliteiten. De kwaliteiten van het Kind zijn ondanks de diepe dualiteit in deze dimensie nogal altijd zichtbaar in het menselijk kind. Enthousiast, onschuldig, onbevangen, creatief en met een open hart. Zonder oordeel en zonder conditionering. Het is dit kind dat we weer mogen gaan worden, om met onze nieuw ontvangen creatiekracht spelenderwijs de Nieuwe Aarde vorm te gaan geven.

We zitten nu in 2023 als mensheid midden in dit proces van de integratie van het Christuskind. Dit schijnt ook niet eerder gekund te hebben. Jezus, Maria Magdalena en hun kinderen hebben de zaadjes geplant, de blauwdruk beschikbaar gemaakt, het potentieel geopend, en het mannelijke en vrouwelijke Christusbewustzijn belichaamd, maar het was zoals ik begrijp toen nog te vroeg om het Trinity bewustzijn, dus inclusief het Christuskind, volledig te belichamen. Er was 2000 geleden nog te veel duisternis op Aarde om dit te realiseren, en ook de astronomische en astrologische constellaties waren er nog niet klaar voor. Daarnaast is het zo dat de mensheid een symbiotische relatie met de Aarde heeft, en er dus een wederzijdse afhankelijkheid bestaat. Met andere woorden: samen uit, samen thuis. Om het Christusbewustzijn collectief te kunnen gaan belichamen, moest ook de Aarde dit gaan belichamen, moest haar gridsysteem herstellen en kristalliseren. Dat vraagt echter om een zo grote influx van Licht dat via mensen verankerd moest worden, dat toendertijd geen enkel mens dat alleen voor elkaar kon krijgen. Daarom zijn er in deze tijd, 2000 jaar later, na veel collectieve karmaverwerking (de donkere Middeleeuwen), miljoenen lichtwerkers geïncarneerd om gezamenlijk de klus te klaren. Door zichzelf te transformeren konden zij meer en meer Licht ontvangen, belichamen, gronden en verankeren in het Aardegrid.

Ik zie op social media vaak vraagtekens voorbijkomen over de timing en planning van het ascensieproces. Velen trekken de rol van december 2012 in twijfel, omdat er grote verwachtingen waren over grote veranderingen die dan zouden plaatsvinden.
Het zou een verstoring, een manipulatie, een psy-op of een misinterpretatie van de Maya voorspellingen zijn geweest. Maar niets is minder waar. Er waren zeker grote veranderingen, alleen nog niet in het fysieke. Zoals ik eerder heb aangegeven in een blog draait het ascensieproces om het gronden van de 13e dimensie op Aarde, en het Christuskind is hier een sluitstuk van. Door de jaren heen zijn trapsgewijs steeds opvolgende dimensies gegrond, via de integratie en belichaming door vele lichtwerkers wereldwijd. In 2012 werd de 9e dimensie gegrond, en daarmee was de Galactische Mens geboren. Dit was een belangrijke stap omdat daarna specifieke lichtfrequenties en coderingen van buiten onze Galaxy binnen konden komen via het portaal van de Galactische Zon. Het was ook een spannende stap, omdat het de planeet voldoende Lichtintegratie bracht om zich te kunnen handhaven binnen de nieuwe positie waar de Aarde zich in de Galaxy heen aan het bewegen was gegaan. Wanneer de Aarde toen een nieuw galactisch kwadrant van hoogfrequent Licht zou zijn binnengetreden zonder zelf voldoende Licht te belichamen, dan zou de planeet het mogelijk niet gered hebben. Maar dat is dus succesvol verlopen.

In de jaren 2013 tot heden zijn er vele vervolgstappen in het ascensieproces van het collectieve bewustzijn gemaakt, die mogelijk werden door de nieuwe openingen van ruimte en frequenties die het nieuwe, galactische bewustzijn bood. Mijn geliefde Karin en ik hebben sinds 2013 veel gemediteerd samen en veel van de thema’s in die vervolgstappen mogen aanschouwen en bewust doorleven. Zo werd snel na december 2012 vanuit de Bron de Diamanten Straal op Aarde verankerd, en dit proces heeft enkele jaren geduurd voordat het stevig stond. Het kreeg een specifieke grondingslocatie, zoals alle Stralen dat hebben (zoals bijv. de Gouden Straal in India), en dat was in eerste instantie op één van de eilanden in Panama. Daar was de energie rustig genoeg om een eerste verankering te maken, maar niet rustig genoeg om onopgemerkt te blijven. Dit proces werd hevig tegengewerkt door negatieve, etherische krachten die dit wilden voorkomen, en Karin en ik werden in vele, opvolgende meditaties daarheen geleid om dit verankeringsproces te ondersteunen, in samenwerking met andere lichtwerkers en lichtwezens. Toen de verankering stevig genoeg was geworden, werd de Diamanten Straal verplaatst naar zijn uiteindelijke, huidige, profetische locatie: de Olijfberg in Jeruzalem, waar het met haar Diamanten Licht het Nieuwe Jeruzalem en het Diamanten Grid van de Aarde aan het voeden is gegaan. In de jaren 2014/2015 begon het Christuskind zich te laten zien in onze meditaties. Het nam de vorm aan van een vrolijk, kosmisch jongetje met hele heldere, blauwe ogen (hoewel dit aspect natuurlijk archetypisch en androgyn is) die zich erg thuis voelde in de sterren. Het zat regelmatig op de rug van een enorme draak en had een speelgoed zwaardje in zijn handen waarmee hij met gemak al lachend en spelend bepaalde duale Matrix constructies vernietigde, en grote, duale krachten hadden het nakijken. 😊 Het leek erop dat het Christuskind rechtstreeks vanuit de Bron kwam, buiten de dualiteit stond, en dat de Diamanten Straal, als de zuivere Bronenergie, als “glijbaan” had gefungeerd voor het Kind om op Aarde te kunnen komen.

Na 2012, in de periode van 2013 tot en met het heden, zijn we als menselijk, collectief bewustzijn van de 9e dimensie naar de 13e dimensie aan het bewegen geweest, van de Galactische Mens naar de Kosmische Mens. En nu zijn we dus op een kantelmoment aangekomen met de integratie van het Christuskind in 2023. Het potentieel van het Trinity bewustzijn dat nu collectief beschikbaar aan het komen is, markeert een enorme mijlpaal, en is van een heel nieuw kaliber qua veranderingsbeloften, ook in het fysieke. Multidimensionaliteit opent zich massaal, het zielegeheugen keert terug, creatiekracht neemt toe, het Nieuwe Aarde hologram wordt tastbaarder, en het nieuwe Licht dat binnenkomt, laat geen nonsens meer toe. Het Diamanten Zwaard snijdt door alle illusies en leugens, en de verandering is niet meer tegen te houden. De geïnverteerde Matrix zal niet anders kunnen dan gaan imploderen, en de massa zal in een toenemend tempo wakker gaan worden voor wat er werkelijk speelt.

In 2015 vertelde Spirit me: “Dit kind wordt je leraar. Luister naar wat het je te vertellen heeft.” Ik vermoed dat dat voor ons allen geldt. Het is zich ook in jou aan het ontwikkelen, en als je je erop afstemt, heeft het misschien wel al een boodschap voor je. We krijgen onze multidimensionale creatiekracht weer terug, en mogen dat met zuiverheid en speelsheid gaan toepassen, onder de liefdevolle en enthousiaste begeleiding van ons innerlijke Christuskind. Ik kijk er naar uit, jij ook?

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven