De stilte voor de storm is voorbij

Auteur foto
Lieve mensen, het is een tijdje geleden dat ik een post heb geplaatst of een blog heb geschreven. Ik ben de afgelopen maanden vooral in stilte en teruggetrokkenheid geweest, en nauwelijks op social media geweest. Het voelde alsof we in de stilte voor de storm zaten, en ik wilde die stilte even goed benutten, ten behoeve van mijn innerlijke stilte, mijn centrering en gronding, en mijn gezondheid.

Net als andere lichtwerkers heb ik met flinke ascensiesymptomen te maken gehad, en nog steeds. Ik voel vooral veel hitte door een zeer actief kundalinisysteem en de invloed van de zon. Mijn hart is een zeer gevoelige antenne geworden, en registreert met een grote reikwijdte alles wat niet in harmonie is. Dat leidde enkele maanden geleden ertoe, dat ik hartklachten had door conflictsituaties op Orion. Ook heb ik enkele maanden geleden een magnetische ompoling van mijn energieveld mogen ervaren. Dat verliep niet zonder slag of stoot, duale krachten probeerden dit te verhinderen en staken als het ware een stok in het wiel, waardoor de ompoling halverwege bleef hangen, mijn hart als gevolg daarvan volledig ontregeld raakte, en ik 6 uur lang met een hartslag van 200+ per minuut op bed lag. Na afloop van de succesvolle ompoling vertelde Spirit me: “Gefeliciteerd, je bent nu vrij.” Sinds de Lions’ Gate voel ik dat ik definitief in een nieuwe ruimte aangekomen ben, noem het 5D, waarin het lijkt alsof ik buiten het bereik van etherische aanvallen gekomen ben. De rust, veiligheid en ontspanning in mijn energieveld is vanzelfsprekender geworden, en hoewel de hooggevoeligheid blijft toenemen, de intensiteit en storende invloeden van externe prikkels en energetische koorden lijkt te zijn afgenomen.

De stilte voor de storm is voorbij, de fase waarin de Eindtijd sterker fysiek waarneembaar wordt gaat nu echt beginnen. De stekker is uit 3D gehaald, en de 3D werkelijkheid staat op instorten. Tegelijkertijd gaan de lichtwerkers nu echt in hun kracht komen. Zij zijn nu definitief verankerd in 5D, en hun Goddelijke, Multidimensionale Zelven staan aan de voordeur te kloppen, om zich te openbaren en te activeren in hun menszijn. De sluiers zijn weg, hun galactisch geheugen zal gaan terugkeren, en zij zullen overspoeld worden door een gevoel van vreugdevol thuiskomen. Daarna is er werk aan de winkel. Na het jarenlange, innerlijke transformatiewerk breekt de tijd aan van uiterlijke dienstbaarheid, waarbij vele nieuwe, Goddelijke vermogens zullen worden ingezet. Dit werk zal vooral bestaan uit ascensiebegeleiding en het opbouwen van nieuwe maatschappelijke structuren, die resoneren op de 5D frequentiebandbreedte. Aangestuurd door hun Hogere Zelven, die nauwgezet de impulsen zullen geven om het Goddelijk Plan voor de transitie tot een succes te brengen.

Mijn Hoger Zelf herinnert mij/ons eraan onze toegenomen manifestatiekracht niet te onderschatten, en deze in te zetten om proactief onze realiteit ten goede te veranderen. We kunnen met onze intenties letterlijk de Nieuwe Aarde template programmeren. Ons omringende, positieve, creatieve krachten pakken deze intenties vervolgens op en magnetiseren de benodigde omstandigheden naar ons toe. Maar dit vraagt wel om het neerzetten van expliciete intenties, liefst in woord of schrift, en liefst herhalend. Vluchtige gedachten, onheldere fantasieën, en keuzes doorspekt met twijfel, missen focus en zijn niet concreet genoeg. Hoe explicieter, hoe beter.

Ik wilde voor mezelf een bondige, overkoepelende intentie formuleren voor de komende jaren. Deze intentie, welke ik in stilte en hardop zal blijven herhalen, deel ik hieronder graag :

“It is my intention to manifest a fully awakened human collective in a paradise world, and the transition to this world be as short as possible, and with as little suffering as possible.”

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven