De ineenstorting van de Matrix

Author picture
Ik merk dat er op social media en in youtube filmpjes nog veel over de Matrix wordt gesproken alsof deze nog altijd in vol ornaat bestaat. Hoewel ik me kan voorstellen dat die perceptie bestaat als je uitsluitend naar de fysieke dimensie kijkt, gezien de destructie en corruptie in de wereld op het moment, wil ik hier nu toch eens een tegengeluid op geven.

De Matrix is namelijk op 4-dimensionaal niveau echt aan het ineenstorten. Er zijn vele lichtwerkers die met name de afgelopen 5 jaar bewust hebben bijgedragen aan specifiek deze ineenstorting van de Matrix. Niet alleen in zijn algemeenheid door het Licht op Aarde te vergroten (door zelftransformatie, downloads, meditatie, visualisatie, etc..), maar specifiek, geleid door hun Hogere Zelven en veelal in samenwerking met de Geascendeerde Meesters en Buitenaardsen, door multidimensionale precisie acties uit te voeren op het mechaniek van de Matrix en de organisatie achter de Matrix.

Hoewel ik geen voorstander ben van overmatige focus op de schaduwzijde van de 4e dimensie, is het wel goed om het te benoemen om er tenminste bewust van te worden, om het daarna te parkeren en weer op het Licht van de hogere dimensies te richten. Zodat duidelijk en concreet wordt dat de Matrix inderdaad bestaat als een multidimensionale realiteit, maar ook dat er een bewust stappenplan schuilt achter de beweging naar de 5e dimensie en de Nieuwe Aarde, die ook de afbraak van deze Matrix omhelst. Ik focus me hier specifiek op de Matrix, maar de ineenstorting van de Matrix vertegenwoordigt natuurlijk slechts een enkel facet van het gehele, collectieve ascensieproces. Het gronden van de Christusenergie en de I AM godskracht, het herstel van de geometrie en lichtgrid van de Aarde, het uitzuiveren en transformeren van de energielichamen van de Aarde en van het collectief menselijk bewustzijn, zijn ontwikkelingen die grotendeels parallel aan de ineenstorting van de Matrix hebben plaatsgevonden.

De Matrix is niet een abstract iets, het is een heel reëel, concreet vormgegeven energetisch systeem in de 4e dimensie. Als ik een definitie zou moeten geven aan wat de Matrix is, zou het zoiets zijn als: een 4-dimensionaal gecontroleerde simulatie, bestaande uit een negatief gepolariseerd planetair gridsysteem, ondersteund door een veelheid aan buitenaardse quantum technologieën, die erop gericht is de planeet in zijn greep te houden, en de planeetbewoners in een illusoire realiteitsbeleving te houden en hen te beletten in hun werkelijke, goddelijke kracht te komen. De gebruikte technologieën strekken zich uit tot holografische projecties, mind control technieken, aura- en chakra manipulatie systemen en meer. Allemaal om de perceptie te beheersen, spirituele groei te ontmoedigen, en energetische kracht te ontnemen en af te tappen. Deze Matrix is geschapen door negatief gepolariseerde buitenaardsen, maar zij werden op hun beurt ook weer aangestuurd door geestelijke schaduwkrachten.

Op dit moment is in mijn ervaring de Matrix echt aan zijn einde aan het komen. De Matrix en haar makers lopen op hun laatste benen. En, omdat ze als gevolg hiervan niet meer de voeding en manifestatiekracht vanuit de 4e dimensie ontvangen, de elite in de fysieke wereld ook. Dat is geen ongegrond optimisme, dat is gebaseerd op een weten op basis van vele eigen ervaringen. De elite weet dit zelf ook, zij merken dat hun occulte magie niet meer de kracht heeft die het voorheen had. Net als vele andere lichtwerkers, hebben Karin Thomas en ik in onze meditaties ervaringen mogen beleven die verband houden met de ineenstorting van de Matrix. Zo mochten we getuige zijn van operaties tegen negatief gepolariseerde buitenaardsen, en vele verschillende duale etherische krachten en demonische types. Soms in de Aarde in ondergrondse bases en grotten, soms op de Aarde, soms buiten de Aarde, op ruimteschepen en andere planeten. We mochten getuige zijn hoe het negatieve gridsysteem om de Aarde ontmanteld werd, hoe een illusie generator van de reptilians vernietigd werd, en hoe we zelf stapje voor stapje losgekoppeld werden van dit grid. In 2018 werden er “matrix pluggen” van mijn hoofd losgekoppeld. Geen implantaten, maar koppeling slangen, net als Neo in de Matrix film. Ik voelde de plekken waar de koppelingen zaten, nog een week lang erna op mijn hoofd.

Verder waren we getuige van hoe een council van reptiliaanse commandanten in het licht werd gezet en werd geïntegreerd door hun eigen verlichte Hogere Zelven, en hoe reptilianen arrestatie probeerden te mijden door het zonnestelsel te ontvluchten. En soms mochten we samenwerken met positief gepolariseerde buitenaardsen, zoals de Arcturians en de Avians, om bepaalde portalen en krachtplekken op Aarde te activeren die de controle van de Matrix deed afnemen. Het negatieve gridsysteem, dat als een zwart net om de Aarde heen lag, had overigens zijn grondingspunt, het zal je niet verrassen, onder Buckingham Palace in London, en daar lag tevens een enorme eenhoorndraak gevangen, die is nu bevrijd.

Het is mijn intentie met deze tekst een poging te doen om een beetje het gevoel van hopeloosheid weg te nemen dat sommige mensen online tentoonspreiden. Het gevoel dat ze als gevangenen onderworpen blijven aan dit Matrix systeem, en dat er geen uitzicht is op bevrijding. Dat is dus niet zo. De Matrix is aan het ineenstorten, en het fysieke verlengstuk (het maatschappelijk systeem van controle en corruptie) volgt onvermijdelijk. De resterende negatief gepolariseerde buitenaardsen zijn geen enkele partij voor de enorme aanwezigheid van de positief gepolariseerde buitenaardsen in ons zonnestelsel.
Het is niet mijn bedoeling om bij te dragen aan oordeel over de duale spelers, of een wij-zij mentaliteit te scheppen, integendeel. Vele lichtwerkers hebben ondeugende 4-dimensionale aspecten aan de andere kant van het spel gehad die zij hebben mogen omarmen en integreren gedurende dit proces. Iets om bij stil te staan. Licht brengen omhelst ook karma vereffenen en eigen duale aspecten integreren. De duisternis zet het Licht aan om in beweging te komen, te evolueren. Het besef van het verschil tussen liefde en licht is hierin ook van waarde. Licht neemt een gepolariseerde positie in ten opzichte van de duisternis. Liefde omarmt beiden. “Love is found through the darkness”. En aangezien echt elk wezen donkere aspecten heeft rond bewegen in de Schepping, ontkomt men in de eigen evolutieweg niet aan de omarming van de eigen duisternis. Het is een spiegeling en integratie die je kunt uitstellen, maar niet afstellen. Ik kan voor mezelf zeggen dat ik nagenoeg geen oordeel meer voel over de donkere praktijken. Hoe meer ik mijn hart heb geopend en hoe meer ik geleerd heb over de werking van de schepping, hoe meer ik de rol van de duisternis ben gaan relativeren. Het is uiteindelijk allemaal illusie, en we leven allemaal eeuwig. Onthechting is een groot goed.

Het is ook niet mijn intentie te suggereren dat het een goed idee is achterover te gaan zitten in de wetenschap dat de Matrix aan het eindigen is. Met popcorn op de bank te kijken naar de val van het systeem, zonder aan de eigen spirituele groei te werken. Het wegvallen van de Matrix ontslaat men niet van de verantwoordelijkheid de eigen frequentie te verhogen, als men naar 5D wil. Een 3D frequentieniveau zonder Matrix is nog steeds een 3D frequentieniveau. De weg naar 5D zal momenteel vermoedelijk gemakkelijker en sneller kunnen worden afgelegd dan voorheen, nu vele verdichte velden en tegenwerkende krachten aan het wegvallen zijn, maar nog steeds is zelftransformatie noodzakelijk. Elk mens op Aarde is in staat in een paar jaar tijd zijn eigen frequentieniveau te verhogen van 3D naar 5D. Geef expliciet aan richting je gidsen en Hoger Zelf dat je naar 5D wilt en je openstelt om alles te laten gebeuren wat er moet gebeuren om dat te realiseren, en laat dagelijks de violette vuur energie een uur door je aura heen stromen. Verbind je daarnaast voldoende met de natuur voor een gezonde, stevige gronding. Dat is al een goede basis, en het kost niets. En het helpt je ook beter in balans te blijven gedurende de chaotische omstandigheden in deze overgangstijd, omdat de violette energie actieve, laagfrequente emoties en gedachten transmuteert. Overigens ben ik me ervan bewust dat vele mensen die dit lezen en reeds openstaan voor deze realiteiten, reeds “5D-ready” zijn, in dat geval is deze laatste alinea niet voor jou.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven