Meesterjaar 2022 & Tipping Point

Auteur foto
Uit alle hoeken en gaten zie ik hetzelfde nieuws binnenkomen en velen voelen het innerlijk: we staan aan de vooravond van een tipping point.
Velen voelen een nieuw verworven, onbreekbare, innerlijke vrijheid, die totaal geen reflectie meer is van wat er in de uiterlijke wereld gebeurt. Zij weten dat dit ook voor Moeder Aarde zelf geldt, en zij weten dat de metafysische natuurwetten dicteren dat deze uiterlijke wereld niet anders kan dan zich te gaan updaten naar een resonantie met de innerlijke wereld.

De timing van dit tipping point valt niet toevallig samen met het jaar 2022, een meestergetal. Het valt ook niet toevallig samen met de gronding en de integratie van de I AM kracht op Aarde, die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Deze I AM kracht gaat vanaf volgend jaar via ons allen de regie nemen over wat er op Aarde gebeurt. Het is deze I AM kracht die de ons allen bekende woorden manifesteerde: “IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven”, en dat is voor deze tijd zeer van toepassing: de levensweg gaat nu helderder, waarlijker en lichter worden. De illusie zal verder desintegreren, en al dat het licht van de Waarheid niet kan verdragen, zal wijken. Er zal een hoger level van goddelijke begeleiding gaan ontstaan, het Hoger Zelf zal een nog luidere stem gaan krijgen dan het Lager Zelf, binnen iedereen, niet alleen binnen de “bewusten” of de “wakkeren”. Een grootschalige toename in moraal, moed, geweten en inspiratie zal het gevolg zijn, en doorsijpelen in alle hoeken en gaten van de maatschappij.

Opdat de mensheid de illusie van de materiële wereld achter zich mag laten, nu zij geslaagd is in deze initiatie op de ladder van evolutie. Opdat de mensheid in 2022 in haar meesterlijke kracht mag gaan staan. Opdat we allen onze innerlijke Christus en onze innerlijke Koning mogen gaan realiseren, en alles kristalhelder en soeverein mag worden. En opdat alle vormen van macht op Aarde vóór alles Liefde zullen gaan dienen, en boven alles de vrije wil van iedereen op alle niveaus zullen gaan respecteren.

Van alle ervaringen die de ziel kan doormaken in haar eeuwige reis door de kosmos, is de mooiste de herontdekking van de eigen goddelijkheid en de heropbouw van een paradijselijke leefwereld. Vanuit een gemeenschappelijke spirit van liefdevolle samenwerking, gericht op toename in éénheid, harmonie en overvloed voor iedereen. Dit is wat er collectief op Aarde te gebeuren staat, en onze zielen staan te trappelen om deze vreugdevolle ervaring te beleven. En de zielen die niet in geïncarneerde staat kunnen deelnemen, staan te trappelen om het te gaan aanschouwen.

Ik voel mij dankbaar dat ik deze spannende transitie mag meemaken, ik voel mij dankbaar voor de steeds diepere niveaus van éénheid en heelheid die ik binnen mezelf ervaar, en ik voel mij dankbaar in anticipatie voor de rol die ik samen met vele anderen mag innemen in de heropbouw, waarmee we een droom van God mogen verwezenlijken: het scheppen van een paradijselijke wereld in de diepste dimensies van een vrije wil universum. Heaven on Earth. Het is geen gemakkelijke opgaaf geweest (door de vrije wil), maar toch zijn we erin geslaagd.

En vergis je niet, het is niet slechts een project geweest van de afgelopen 50 jaar, ook niet van 2000 jaar, en ook niet van 26000 jaar. Het is een project geweest van miljoenen jaren, waarin het cyclische Scheppingsverhaal bepaalde dat er eerst een volledige afdaling diende te worden gerealiseerd, om daar in de diepste materie de zuivere geest van de I AM kracht te brengen, en van daaruit, vanaf “rockbottom”, een universeel ascensieproces te initiëren waarin de Kosmische Moeder het gehele universum gaat bezwangeren en overgieten met haar liefde, die alle dualiteit gaat doen wegsmelten. De tijd van de val van werelden en beschavingen is over, de tijd van herstel en opbouw van het paradijs breekt aan.

Dit omslagpunt, deze u-turn, is waar we nu staan op Aarde, en realiseer je hoe bijzonder het is dat jij dit avontuur hier en nu mag meemaken. Hou nog even vol in de laatste, donkere dagen van dit illusoire avontuur op Aarde, en vul je hart met de liefde en de dankbaarheid van je ziel, die trots is dat je het zover geschopt hebt, en met de wetenschap dat de klus al geklaard is, en het slechts een kwestie van tijd is totdat het tipping point komt, waarin de Goddelijke Waarheid de illusie wegblaast.

Ik wens jullie allen ontzettend fijne, liefdevolle kerstdagen en een vervullend uiteinde, vol optimisme en anticipatie op al het groots dat staat te gebeuren, de terugkeer van de goddelijkheid op Aarde.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven