Galactische Vergadering en Davos

Author picture
Verslag van de 5D Healing Hour Webinar van 19-1-23 van Karin Thomas (divineheart.nl)
“We zakken de Aarde in, en gaan deze keer eerst door een lavalaag. Deze lavalaag brandt je energievelden schoon. Er is de laatste tijd veel in ons allen losgetrild aan oude energieën, oude emoties. Laat de lava de residuen daarvan maar opbranden. Dan opent zich een portaal in ons hart. Terwijl dit portaal opent is er ook een expansiebeweging van onze hartsenergie, deze wordt steeds groter. Zo groot als de gehele Galaxy. En ons hart is het hart van de Galaxy. En dan is het alsof ons hart een landingsplek is voor galactische ruimteschepen. En uit die ruimteschepen komen allerlei afgevaardigden van verschillende volkeren uitgestapt, die samen een alliantie vormen. Zij komen allemaal bijeen in het Galactische Hart om te vergaderen, lijnen uit te zetten voor de toekomstige ontwikkelingen van de gehele Galaxy. Er is een grote zaal met tribunes waar alle afgevaardigden samenkomen. Als een interdimensionale, galactische tegenhanger van de vergaderingen die deze week plaatsvinden in Davos. In Davos, waar gesproken wordt over de toekomst van de mensheid en de Aarde, en het beleid dat de regeringsleiders uitstippelen. Wat een vrij smal beleid is, met een smalle zienswijze over een smalle frequentiebandbreedte. Terwijl in het Galactisch Hart vergaderd wordt over de gehele Galaxy. In deze galactische vergadering staan de Aarde en de mensheid centraal. Iedereen is ervan doordrongen dat wat er op Aarde gebeurt, cruciaal is voor de hele Galaxy, en doorwerkt op alle dimensies door de hele Galaxy heen. Het ascensieproces is immers niet alleen een proces van de Aarde, maar van de hele Schepping. En, zo binnen, zo buiten, is de Galaxy een weerspiegeling van onze innerlijke gesteldheid.
Terwijl in de zaal de actualiteit besproken wordt, hoe de Galaxy ervoor staat, wordt ieder van ons daarover geïnformeerd via ons hart. Zodat in ons hele wezen het grootste plaatje van wat er gaande is, geïncodeerd wordt, en we via het belichamen van die waarheid, die waarheid in het collectieve menselijke veld zetten. En daarvoor hoeven we niet eens bewust te weten wat die informatie allemaal inhoudt. Op de juiste momenten komen intuïtief de juiste ingevingen bij ons binnen, maar ondertussen stralen we wel deze waarheid uit. En komen we door dit hele, grote, overkoepelende plaatje steeds meer in ons hart. Onze angsten overstijgend, in onze innerlijke Liefde. Terwijl we met onze aandacht bij ons hart en lichaam zijn, stroomt liefde en waarheid steeds overvloediger door ons hele lichaam heen. En is het net alsof het grote portaal dat ons hart is, steeds meer deuren opent naar steeds grotere waarheden en werkelijkheden van onszelf.

En wanneer je rondkijkt in de zaal waar alle afgevaardigden zitten, herken je misschien één of meer van de afgevaardigden, als zijnde delen van jezelf die leven in andere realiteiten, in andere dimensies. Maak maar contact vanuit je hart met die delen van jezelf, die je daar ziet zitten. Misschien kun je voelen dat er een warmte door je hart heen gaat, als een samensmelting en éénheidsgevoel met deze delen van jezelf. En weet dan dat jouw stem wordt gehoord via deze afgevaardigden. Zij zijn niet alleen vertegenwoordigers van hun volkeren, zij zijn ook vertegenwoordigers van de mensheid, via joú.

Er vindt nu activiteit plaats in je hoofd. Je krijgt momenteel nieuwe antennes geïnstalleerd. Nieuwe bedradingen, die het mogelijk maken om gemakkelijker contact te maken, en informatie uit te wisselen met die andere realiteiten, en die andere delen van onszelf. En ook ons denkvermogen en ons bewustzijn in staat wordt gesteld om die grotere werkelijkheid waar te nemen. Ons denken wordt steeds minder beheerst door gedachten van overleving, gevoed door angst. Het is het reptielenbrein die het overlevingsmechanisme aanstuurt in ons denken, en dit reptielenbrein wordt steeds meer verkleind en gedeactiveerd. Terwijl andere delen van onze hersenen die voorheen niet actief waren, steeds meer geactiveerd worden. Deze hersendelen zijn zich ervan bewust schepper te zijn, en scheppende vermogens tot hun beschikking te hebben. Dat denkvermogen wordt steeds verder geactiveerd. Dat denkvermogen kan alleen voldoende worden geactiveerd wanneer het hart genoeg ontplooid is. Wanneer er genoeg hartportalen open zijn gegaan om vanuit de liefde en de waarheid van het hart contact te maken met dit denkvermogen. Zonder de hartsenergie kan dit deel van het hoofd niet functioneren. En dan wordt in de galactische vergadering gesproken over alle zetten die gedaan kunnen worden op het schaakbord. Het is niet een schaakbord van Strijd, maar een schaakbord van Licht. Alle stukken op het schaakbord zijn lichtpilaren. Menselijke lichtpilaren die op de juiste plekken worden gezet, in anticipatie op actuele ontwikkelingen. Het schaakbord is een driedimensionaal hologram, en in dat hologram worden de deelnemers niet als fysieke verschijningen getoond, het is meer een interactie van verschillende energievelden, als een groot weefgetouw van energieën die met elkaar verstrengeld zijn, en op sommige plekken worden verstrengelingen uit elkaar gehaald, en op andere plekken juist samengebracht om meer samen te werken. En ergens in dat grote hologram is ook ons eigen energieveld aanwezig. En wordt zichtbaar hoe onze energie, onze eigen blauwdruk, in interactie is met andere velden. En wat zichtbaar wordt, is dat de aanwezigheid van bepaalde velden in dat hologram, andere velden deactiveren. Doordat deze velden op de juiste plekken in het hologram ingebracht worden, kunnen andere velden niet meer functioneren, kunnen zij niet meer contact maken met hun omgeving, waardoor de verstrengeling loskomt, ze in een isolement geraken en hun macht verliezen binnen de hele holografische voorstelling.

Wat zich nu laat zien is wat er vanuit Davos aan plannen gemaakt zijn en door het maken van die plannen en die in de energie neer te zetten, bepaalde velden ermee verstrengelen en meer macht krijgen. Echter, door het verplaatsen van onze eigen energievelden op het schaakbord, niet alleen van mensen maar van ook van lichtwezens buiten de Aarde, die velden toch niet kunnen verstrengelen, wat er ook geprobeerd wordt. Het lukt ze niet meer een machtsblok te vormen. Het is net alsof het hologram een software update krijgt, met nieuwe mogelijkheden en nieuwe beveiliging. Doordat het collectieve bewustzijn steeds meer verruimt en steeds meer in hogere frequentiebandbreedtes terecht komt, en worden de machtsvelden niet meer ondersteund door de nieuwe versie van het hologram, en vallen ze op den duur weg uit het bestaan van het galactische hologram. Tenzij zij zelf ook in een hogere frequentie terechtkomen.

In deze interactie van velden binnen het galactische hologram spelen ook de velden van de zon en de planeten, en alle sterren van andere sterrenstelsels, een rol. Ook die velden worden aangestuurd. Vanuit ons menselijke perspectief als we kijken naar de zon en de aarde en de sterren, is het alsof het een organische evolutie is waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar in het perspectief hier in het Galactisch Hart zijn ook dit energievelden die als pionnen op het schaakbord worden aangestuurd en verplaatst door hogere machten. En soms is het de bedoeling dat er een grote ramp gebeurt, zoals 12.800 jaar geleden, omdat dat op dat moment noodzakelijk was om de volgende stap in de evolutie te zetten. Maar zo zijn er ook talloze momenten waarin bijna-rampen ontstonden, omdat vanuit dit niveau een veld van de zon of bepaalde meteoriet net een andere wending kreeg zodat het net niet de Aarde zou raken, omdat dat op dat moment niet de bedoeling was om de evolutie te storen op Aarde. Op dat niveau worden hier in het Galactische Hart al die velden aangestuurd. En zo is ons eigen hart een reflectie van het Galactisch Hart, en zijn we het uiteindelijk zelf die het aansturen.

De vergadering is inmiddels al vergevorderd, en alle afgevaardigden hebben hun zegje kunnen doen, en is er collectief besloten hoe alle velden, als pionnen op het grote holografische schaakbord, hun posities gaan innemen, ook onze eigen posities binnen het geheel. En dan is alles geüpdatet en precies zoals het zijn moet, en is er een stilte in de zaal. Er wordt door alle afgevaardigden een gezamenlijk liefdesveld geschapen, en het hologram wordt met dit liefdesveld gevoed en kracht bijgezet. Het hologram wordt steeds lichter en lichter, en dan stroomt er vanuit de “Law of One” en vanuit de Bron zelf, een Bronenergie door het hologram en door de zaal heen als een bezegeling van de plannen. Alsof de Prime Creator, de Bron zelf, een zegen geeft vanuit het vrijewilsprincipe. Zo van: “Jullie als collectief willen dit plan voor deze Galaxy uitvoeren, hier is mijn zegen.” En dan wordt alles gevoed met deze Bronenergie. De energie stroomt door alles heen, door het hologram, door alle aanwezigen in de zaal, door onze harten, die de ruimte bieden aan deze vergadering. Laat het licht maar helemaal door je heen stromen, vanuit je hart door je hele lichaam en aura heen. Zodat ook jouw volledige wezen, jouw energieveld, een zegening krijgt van de Bron. Waarmee we tot aan de diepte van ons wezen eraan herinnerd worden dat we Bron zijn, dat we Liefde zijn, dat we Schepper zijn, en dat we vanuit onze vrije wil alles mogen scheppen wat we scheppen willen. En dat we daarbij altijd de zegening krijgen van de Bron. De Bron, die we zelf ook zijn.

En terwijl dit nog door blijft stromen, nemen alle afgevaardigden weer afscheid van elkaar in de grote hal, en vertrekken ze weer met hun ruimteschepen naar huis, waar ook zij op hun thuisplekken de energieën weer verder verspreiden van hetgeen geactiveerd is, en ook zij hun vernieuwde rollen innemen in het geheel van het galactische hologram. Wij worden ons er weer van bewust dat we op Aarde zijn. We zaten nog in de lava, welke ons helemaal heeft schoongebrand. Tegelijkertijd zijn we nu gevuld met de energie van de Bron. We maken vanaf hier nog even contact met het Diamanten Hart van de Nieuwe Moeder Aarde, om ook zo de energie door te geven aan de Aarde, en we ook onszelf kunnen verankeren, en de nieuwe informatie te kunnen verankeren in de Nieuwe Aarde. Moeder Aarde reageert en stuurt ons vanuit haar Diamanten Hart grondende energie, om ons een bedding te geven en we ons ook door haar gedragen voelen, en we weer goed in onze basis kunnen zakken.”

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven