De Software van onze Persoonlijke Realiteit

Author picture
We weten het allemaal, onze perceptie schept onze realiteit, en de buitenwereld is een weerspiegeling van onze binnenwereld. Het leven is één grote self-fulfilling prophecy. Wat we geloven dat waar is, wordt waar. We zuigen aan wat we uitstralen. We are the magnet, and the mirror provides. Wat we menen te verdienen, bewust en onbewust, komt als vanzelf op ons pad.

Voel je je slachtoffer? Dan komen de daders op je pad om je in die rol te plaatsen. Voel je je machteloos? Dan nemen machthebbers buiten jezelf graag die plek in. Heb je het gevoel dat je je voortdurend moet verdedigen? Dan zul je voortdurend aangevallen worden. Voel je overal gevaar? Dan zul je gevaarlijke situaties aantrekken. Neem je zaken persoonlijk die niet persoonlijk bedoeld zijn? Dan zul je overspoeld worden met gebeurtenissen en gedragingen van mensen die je persoonlijk raken. Voel je je schuldig? Dan zul je er voortdurend aan herinnerd worden, en komen de omstandigheden als vanzelf op je pad die je het idee geven dat je iets in te lossen hebt. Voel je dat je strijd hebt te voeren? Dan zal het strijdtoneel zich als vanzelf aandienen. Heb je het gevoel dat je vastzit in een ‘matrix’? There you have it… The mirror provides. Maar ook: voel je je dankbaar? Dan volgen de geschenken als vanzelf. Ben je liefdevol? Dan ontvang je de liefde duizendmaal terug. Voel je je waardig en respecteer je jezelf? Dan zul je ook gerespecteerd worden door de buitenwereld. Neem je verantwoordelijkheid? Dan zullen de omstandigheden vanzelf ontstaan waarin je meer verantwoordelijkheid krijgt. Heb je het gevoel dat je de schepper bent van jouw realiteit? Dan zullen de omstandigheden van jouw leven zich naar jouw wil vormen.

De moeilijkheid hierin is natuurlijk dat de meeste van deze psychologische mechanismes in het onderbewuste plaatsvinden. We weten niet wat we onder onze oppervlakte geloven. In de eerste, zichtbare laag van de ui kunnen we onszelf wijsmaken dat we het ene geloven, terwijl een onderliggende, onbewuste laag het tegenovergestelde gelooft. In het onderbewuste ligt nogal wat trauma opgeslagen, uit dit leven, uit vorige levens, uit hele andere tijden en hele andere werelden. En dit trauma heeft ons in een zekere zin geprogrammeerd: we hebben conclusies getrokken over hoe de realiteit in elkaar steekt, en die conclusies hebben een wereldbeeld gekristalliseerd die zich holografisch om ons heen ordent. We hebben onze eigen software geschreven, die ons voorschrijft hoe we het beste met de realiteit kunnen omgaan, en zo onze persoonlijke realiteit schept. Deze software bestaat uit een complex geheel van overtuigingen en geloofssystemen, die zelfbevestigend werken. Concepten die menen onze realiteit te beschrijven, maar het in werkelijkheid inkaderen en versmallen. Opgedane inzichten waarmee we denken de realiteit beter te begrijpen, maar die in werkelijkheid onze realiteitsbeleving juist minder vrij maken.

Daarom is jezelf leren kennen het meest moeilijke en het meest belangrijke wat er is. Onderliggende patronen leren zien in ons mentale en emotionele gedrag, en deze erkennen en er de verantwoordelijkheid voor nemen. Er is werkelijk niets waardevoller dan jezelf leren kennen, naar binnen te gaan en te onderzoeken wat er in het bewuste boven komt drijven, en hier iets mee te doen. Te beschouwen met welke capriolen het ego komt, die tegen beter weten ingaat tegen de stem van de ziel, en wat de onderliggende drijfveren zijn. Jezelf voortdurend af te vragen welke mechanismes je overheersen en je bril kleuren waarmee je naar jezelf en naar buiten kijkt. Het bepaalt letterlijk onze realiteit, niet alleen onze beleving ervan, maar ook de omstandigheden in onze externe werkelijkheid. De grootste aanwijzingen hiervoor zijn altijd te vinden in de vraag wat in de buitenwereld, de grote spiegel, ons triggert tot emotionele reacties en waarom. En tevens in de vraag hoe liefdevol je bent tegen jezelf. In hoeverre je relatie met jezelf overwegend gekenmerkt wordt door zelfliefde en zelfrespect, of door zelfkritiek. En ook: in hoeverre je pessimistisch of optimistisch in het leven staat. In hoeverre je meent dat pessimisme gerechtvaardigd is, omdat “de buitenwereld daar aanleiding toe geeft”, en in hoeverre je erkent dat je zelf de schepper bent van het innerlijk klimaat dat het pessimisme schept?

Ik ben vanzelfsprekend een voorstander van de pro-actieve focus op innerlijke bevrijding door het opruimen van trauma’s en zo onze frequentie te verhogen en onze ziel te helen, maar het is net zo belangrijk te realiseren dat zonder onze onderliggende software aan te passen, onze overtuigingen en geloofssystemen, we in een loop blijven zitten dat soortgelijke trauma’s blijft hercreëren in opvolgende levens. Wanneer je bijvoorbeeld vele levens hebt doorgemaakt als slaaf, en je een overtuiging hebt ontwikkeld dat je een onderdanige positie hebt, dat het je onontkomelijke lot is om als een minderwaardig onderdaan in een overheersend systeem te leven, dan zul je die traumatiserende omstandigheden blijven hercreëren, zelfs wanneer je alle trauma die je hebt opgelopen in die levens, hebt opgeruimd. De software schept dan de voorwaarden voor nieuwe trauma’s. Het opruimen van het trauma maakt het wel iets gemakkelijker om de knop van een vastgeroeste overtuiging om te zetten, maar het is nog niet voldoende, er dient een besef, een erkenning, te volgen, een bewuste, structurele keus gemaakt te worden om er 180 graden anders in te gaan staan, en dit te blijven vasthouden en affirmeren tot het beklijft, en je je eigen programmering hebt herschreven. Onderschat daarom ook de waarde niet van de programmerende kracht van affirmaties en mantra’s. Eén van de meest simpele, algemene en doeltreffende mantra’s is misschien wel: I AM LOVE. Het is een waarheid als een koe die snel vergeten wordt, en overschrijft alle neigingen die de eigenwaarde afbreken of zelfkritiek rechtvaardigen.

Hoewel ik veel traumawerk heb verricht voor de vele levens die ik op Aarde heb geleefd, was dat niet voldoende. Meditatie en frequentieverhoging waren niet voldoende. Ik moest ook met mijn overtuigingen en geloofssystemen aan de gang, ik moest mijn 3D software ombouwen. De timing waarop dit zich aandiende sloot exact aan op de actualiteit van mijn persoonlijke ascensieproces, en de overlap ervan met het collectieve ascensieproces. In de jaren rond 2018 waren mijn partner en ik intensief bezig om onszelf multidimensionaal volledig los te maken van de 3D/4D matrix, en werd ik door mijn Hoger Zelf gepord om hier ook op overtuigingen niveau mee bezig te gaan en hiervoor hulp in te schakelen. Ik werd geleid naar iemand die me hierin op een hele effectieve manier kon helpen, het werd een spoedtraject deprogrammering. Deze persoon mocht met behulp van helderwetendheid, helderhorendheid en de assistentie van engelen die haar exact influisterden wat er in mij speelde, in een rap tempo mijn gehele 3D software ombouwen. Ik noem het “Karmavrije Quantum NLP” 😊. Ik was in innerlijke opruiming, frequentieniveau en te leren lessen reeds ruim voorbij de betreffende programmeringen gegroeid, en ze hielden me nu onnodig tegen.

De herprogrammering van mijn overtuigingen en geloofssystemen had ook een ander, multidimensionaal effect waar ik weinig mensen, inclusief lichtwerkers, over hoor spreken. Wanneer we bezig zijn te ascenderen, beïnvloeden en veranderen we namelijk niet alleen ons eigen pad, maar ook dat van andere zelfdelen die in andere werelden en realiteitslagen leven. En wanneer wij naar 5D bewegen, gooit dat ook het leven van andere 3D/4D zelfdelen overhoop. Natuurlijk zijn we vanuit een groter perspectief dat ook zelf, maar deze delen zijn ook net als wij een zelfstandig leven aan het leiden, met hun eigen ego-perikelen en gehechtheden. En net als iedereen had ik 4D zelfdelen in andere realiteiten leven die er helemaal niet happig op waren om hun 4D leefomgeving te verlaten, en zij maakten gebruik van mijn overtuigingen en resterende pijnplekken om te trachten de status quo te handhaven. Een vorm van multidimensionale zelfsabotage dus. Dit mechanisme verklaart naar mijn idee waarom een groot deel van de mensheid tot op heden ervoor kiest niet wakker te worden. De cognitieve dissonantie is deels het gevolg van stemmen van andere zelfdelen die geen verandering willen, en die bestaande angsten en weerstanden, en daarmee samenhangende overtuigingen, in de mensen voeden om de status quo te handhaven en de kop in het zand te steken. De aardse psychologie zou dit wellicht subpersoonlijkheden noemen, maar het is een multidimensionale aangelegenheid, waarin vele realiteiten door elkaar lopen en zelfstandig opererende zelfdelen in andere realiteiten hun invloeden op de mensen in 3D/4D uitoefenen. Mede dankzij mijn herprogrammering kon ik in samenwerking met mijn Hoger Zelf deze zelfdelen in liefde omarmen en ervan overtuigen dat verandering niet verkeerd is en de toekomst ook voor hen rooskleurig is, en zo hun weerstanden wegsmelten om zich over te geven aan de integratie in het grotere, multidimensionale zelf, om tot nieuwe niveaus van innerlijke éénheid te komen.

In het spoedtraject deprogrammering kwamen in enkele tientallen sessies meer dan duizend overtuigingen naar voren die in een zeer rap tempo opgelost mochten worden, ik had moeite om het cognitief bij te houden, maar voelde onmiddellijk de veranderingen in mijn bewustzijn en energieveld. Het oplossen van deze overtuigingen gebeurde niet slechts in een mentale, abstracte sfeer, maar was zeer multidimensionaal, en ik voelde voortdurend nieuwe doorstroming in mijn energieveld, chakra’s en meridianen ontstaan als gevolg van het vrijkomen van overtuigingen. De meeste van deze overtuigingen waren “vertakte subovertuigingen” van een aantal hoofdthema’s, die ik hieronder benoem. Deze hoofdthema’s zullen voor veel mensen herkenbaar zijn, en net als bij mij spelen of hebben gespeeld.

Eigenwaarde
Het grootste en meest algemene onderwerp is natuurlijk eigenwaarde. Daar valt alles onder wat indruist tegen zelfliefde. Absolute zelfliefde is het eindstation van spirituele groei, de volledige terugkeer in de Bron. Ik had in mijn onderbewuste nog redelijk wat zelfveroordeling aanwezig als reactie op enkele ondeugende dingen die ik heb gedaan in andere tijden. Soms waren deze ondeugende dingen helemaal niet eens vanuit een kwaadaardige of criminele intentie verricht, maar vanuit een liefdevolle, dienstbare intentie verricht, vanuit een hogere bedoeling om verandering te forceren, maar dat neemt niet weg dat de persoonlijkheid op dat moment wel degelijk zelfkritiek en schuldgevoel kan opbouwen.

Gronding
Hoewel ik veel werk heb verricht om mijn aanvankelijk slechte gronding te verbeteren, en dit deels ook niet bespoedigd kon worden door de afhankelijkheid van de voortgang van het collectieve ascensieproces, had ik onbewust in mijn vorige levens op Aarde toch ook door traumatische ervaringen behoorlijk wat overtuigingen opgebouwd dat het gevaarlijk is om op Aarde te zijn, en te gevaarlijk is om jezelf helemaal over te geven aan de aardse ervaring, en helemaal te landen in het aardse lichaam. Met het opruimen van deze overtuigingen voelde ik instant mijn gronding veranderen. Energiedoorstroming in mijn benen verbeterde substantieel, en mijn lichamelijke kracht nam toe.

Zichtbaarheid
Een herkenbaar thema voor veel mensen, die in vorige levens geprobeerd hebben hun mond open te doen, de waarheid te spreken, publiekelijk de gevestigde orde te bekritiseren, en dat hebben moeten bekopen met hun leven, of met gevangenisstraffen of martelingen. Dit heeft collectief grote invloed gehad op vooral de zonnevlecht en het keelgebied, die alles met expressie te maken hebben. Hier vaart de matrix natuurlijk wel bij, die leeft op het in stand houden van de illusie, en de kop indrukken van elk geluid dat de illusie tracht te doorbreken.

Productiviteit
Ook dit is wellicht een thema dat veel mensen in zichzelf herkennen. Het dringende gevoel hebben productief te moeten zijn, neigen tot workaholisme, jezelf te veel pushen. Dit loopt meestal parallel met een yin-yang disbalans, waarin het yang, de mannelijke energie, te dominant is. Deze houding wordt extra versterkt door een gebrekkige gronding en door zelfkritiek, de andere hierboven benoemde hoofdthema’s. Ook wordt het ingegeven door survival mechanismes als erfenis uit vorige levens, waarin men door gevaar meer met doen en denken bezig was, dan met voelen en zijn.
Het vergroten van gronding en zelfliefde, en het diepe omarmen van de vrouwelijke energie in onszelf, voor zowel mannen als vrouwen, vormt hierin de oplossing. Het brengt de belichaming en ontspanning die nodig is om meer in het hier en nu te leven, niet meer bezig te zijn met controle en de invulling van de toekomst. Het brengt de overgave en de innerlijke toestemming om te vertragen, om af te remmen, en om jezelf toe te staan te genieten, en plezier te hebben zonder dat het iets productiefs oplevert.

Ik moet ter volledigheid zeggen dat ik niet geloof dat eenieder persé bewust een soortgelijk herprogrammering traject hoeft te doorlopen om te kunnen ascenderen. Een focus op zelfheling in de breedste zin is natuurlijk altijd goed, maar ik geloof niet dat een pro-actieve focus op herprogrammering een harde voorwaarde voor ascensie is. Het was mijn Hoger Zelf die kennelijk wilde dat ik dit proces zo bewust mogelijk zou doormaken. Veel van deze overtuigingen en geloofssystemen, die liggen opgeslagen in onze energielichamen, worden namelijk mee opgeruimd binnen de context van het collectieve ascensieproces, als dispensatie voor hen die de bewuste, wakkere keuze voor liefde, waarheid en ascensie maken. Veel van de zogenoemde ascensiesymptomen die we allen ervaren, hangen samen met ook deze onderwerpen en zijn verschijnselen die niet alleen optreden door transformatie van onze fysieke, emotionele en mentale lichamen, maar ook onze opgeslagen overtuigingen en geloofssystemen.

Opdat we met onze ascensie niet alleen trauma, maar ook onze persoonlijke 3D/4D software kunnen loslaten, en we onszelf zo innerlijk werkelijk op alle lagen kunnen bevrijden van de onvrije invloeden van de fysieke realiteit, en deze vanuit een herboren vrijheid, vanuit het hart en in verbinding met de Bron, kunnen ombuigen naar de agenda van de Hogere Wil, het Goddelijk Plan, het Nieuwe Tijdperk, de Hemel op Aarde.

So let’s flip the script, and end the Matrix, from the inside out.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven