Alles schoonspoelende tsunami van kosmisch licht

Auteur foto
Lieve mensen, het is een enerverende tijd van processen, loslaten en transfiguratie naar het nieuwe mens-zijn. Ik ben momenteel even minder aan het schrijven. Ik sta continue "onder stroom" van hoge, kosmische energieën. Graag deel ik hieronder de mooie ervaringen die we mochten hebben tijdens de webinar van Karin afgelopen donderdag. Houd moed, en laat je niet gek maken door het nieuws, niets is wat het lijkt, en alles verloopt volgens plan. Ik nodig je graag uit eens deel te nemen aan de webinars van Karin, ze zijn krachtig, goed gegrond en altijd afgestemd op de actualiteit van het ascensieproces.

Verslag webinar 5D Healing Hour van 3-3-2022

Wat zichtbaar wordt is een grote energiegolf die over het aardoppervlak heen spoelt, als een grote tsunami. En deze energiegolf is tweeledig. Afhankelijk van waar je zelf staat op dit moment, kun je het of op de ene of op de andere manier ervaren. Deze energiegolf heeft een grote kracht om alles wat niet meer past weg te spoelen. Om schoon schip te maken. Om alles en iedereen die zich heeft ingegraven om het oude te behouden, ook schoon te spoelen. En hoe meer iemand zich in heeft gegraven, des te meer zal die persoon de kracht voelen van deze tsunami als een destructieve kracht, als een wereld-op-zijn-kop-zetten kracht. En dan de andere kant van de energiegolf is juist een licht brengende energie. Een nieuwe ondersteunende energie. Daar waar je al veel in je nieuwe zelf aanwezig bent zal je de energie niet als destructief ervaren maar juist als voedend. Het spoelt de vermoeidheid uit je weg. En steekt het vuur binnenin je weer aan.

Het is een elektrische energie, een kosmische energie, die niet van de Aarde zelf is maar meegevoerd wordt met de fotonen van de fotonengordel waar we ons met de Aarde in bevinden. Deze energie kan je wel het gevoel geven dat je omhoog, uit je gronding getrokken wordt. Het is dus juist belangrijk om stevig je wortels te voelen en verankerd te blijven in de Aarde.

Terwijl de energie van deze energiegolf, deze tsunami, door ons heen beweegt, dalen we af de Aarde in. En door af te dalen de Aarde in, scheppen we een opening waardoor deze tsunami energie ook met ons mee kan stromen de Aarde in. Zodat het ook zijn werk kan doen in de aardelagen. Ook mensen die zich diep verstopt hebben in de Aarde, ontkomen niet aan de tsunami energie. En ook alle vervuiling die in en onder het aardoppervlak zit door toedoen van de mens, door misbruik van de Aarde, daar gaat deze tsunami dwars doorheen en maakt schoon schip. En dan komen we aan in de Aarde bij een Inner-aarde volk. We worden welkom geheten bij ze. Ook dit volk wordt, net als de andere Inner-aarde beings, aangeraakt door de energie van de tsunami, met dat verschil dat het voor hen niet als een verrassing komt, en hen niet wegspoelt maar juist bekrachtigt, net als de energie ons ook bekrachtigt.

Dan worden we door de leiders van het Inner-aarde volk meegenomen nog dieper de Aarde in, naar een gathering, ze spreken over een gathering. We komen in een hele grote onderaardse ruimte, waar afgezanten van vele volkeren aanwezig zijn. En wij nemen daar plaats als afgezanten van het mensenvolk dat op het aardoppervlak leeft. Met ons zijn er nog veel meer afgezanten, allemaal mensen die ook met het lichtwerk bezig zijn, aan het mediteren zijn en connectie aan het maken zijn. Ook alle Inner-aarde volkeren zijn vertegenwoordigd in de gathering, net als de feeënvolkeren, elvenvolkeren en deva’s. Ook de Blue Avians zijn aanwezig met een delegatie. En afgezanten van de galactische federatie zijn aanwezig, net als verschillende andere ET rassen die betrokken zijn bij het project Aarde. Pleiadiers, Arcturians, Siriërs, ze zijn allemaal aanwezig, en nog veel meer volkeren die ik nu niet kan onderscheiden van elkaar.

Het is net alsof de Aarde een groot ruimteschip is en we in een grote vergaderruimte zitten in de Aarde. Als bewoners van dat grote ruimteschip Aarde. Er wordt vergaderd over actualiteiten die zich nu afspelen op de Aarde. Over bepaalde krachten die proberen de Aarde in een negatieve tijdspiraal te trekken. Hun laatste desperate pogingen om de realiteit, de toekomst naar hun hand te zetten. De unanieme stem in de vergadering is dat we dit niet toestaan met elkaar. Project Aarde is een succes en zal tot een succesvol einde gebracht worden. De energie zal het niet toestaan dat pogingen om een derde wereldoorlog te scheppen ook daadwerkelijk doorgang zullen gaan vinden. Wat er besloten wordt in de vergadering is dat de Aarde een klein beetje geholpen wordt, om de juiste koers te bepalen en te gaan varen. En zijn we in de gathering bij elkaar om de Aarde dat zetje te geven. Net een duwtje de andere kant op, weg van de negatieve tijdspiraal, weg van de negatieve tijdlijnen.

Dat doen we door onze harten te verbinden met elkaar, met alle afgezanten van alle volkeren die daar aanwezig zijn, door onze gronding te verstevigen, ons bewust te verankeren in de kern van de Aarde. Door ons innerlijke bronlicht door ons heen te laten stromen, het gezamenlijke hart in, en zo de goddelijke wil kracht bij te zetten naar wat de bedoeling is voor het project Aarde. Met deze energie krijgt de Aarde een zetje de andere kant op richting de meest optimale lichtgevende tijdlijnen. En tegelijkertijd terwijl we daar in die gathering zijn, stroomt de tsunami energie ook door de vergaderruimte, door alle aanwezigen, en vernieuwt en bekrachtigt daarmee onze innerlijke bronenergie. Alsof we met de energie van deze tsunami project Aarde net dat extra zetje de goede kant op kunnen geven. De negatieve tijdspiraal, de negatieve tijdlijnen, glijden weg van de Aarde af. Ze hebben geen hechting meer en laten los.

Dan wordt er in de vergadering gesproken over dat niets is wat het lijkt. Dat er overal dubbele agenda’s achter zitten en dat onze ogen en oren ons bedriegen wanneer we naar buiten toe kijken de wereld in. Dat welke nieuwsbron ook, welke gesprekken er ook zijn, meningen over wat er gaande is in de wereld, allemaal maar fragmentjes zijn van het geheel, en allemaal onwaar zijn per definitie. En dat de enige waarheid die er is in onszelf is. Hoe meer we de waarheid in onszelf leven, des te meer de waarheid zichtbaar wordt in onze externe realiteit. En worden we gevraagd de komende tijd nog veel meer in onze interne realiteit te verblijven, in onze interne waarheid. Zodat we niet weggespoeld worden door de tsunami energie die voorlopig nog niet uitgeraasd is over de Aarde.

Er wordt ook aan ons gevraagd om alle zijden van de realiteit buiten ons als één geheel te zien en in ons hart te sluiten, zodat de dualiteit in onszelf en buiten onszelf ophoudt te bestaan. Er zijn niet alleen maar strijdende slechteriken tegen de goeden. In alle partijen zit het goede en het kwade, zit de angst en de liefde. Deze eindstrijd is al lang geleden voorspeld, we zitten er middenin en uiteindelijk zal deze eindstrijd de dualiteit opheffen. En wordt zichtbaar wat de rol van ieder geweest is, en dat in de kern alle rollen gecreëerd zijn vanuit het licht. Ook de diepste schaduwrollen hebben hun wortels in het licht. Ze wekken de illusie dat ze diepe schaduw zijn zodat ze ervaringen kunnen creëren en lessen kunnen aanbieden. Net als velen van ons in andere tijdcycli, in andere realiteiten, in andere dimensies, op andere plaatsen, destructief zijn geweest. En we daarvan geleerd hebben en onze karma en lessen hebben meegenomen naar het huidige tijdperk, om in het huidige tijdperk juist het licht te dienen en weer heel te maken waar we ooit een destructieve rol hebben gehad. Heel diep in onze ziel zitten nog schuld en schaamte gevoelens van onze destructieve rollen uit het verleden. De tsunami energie helpt ons om die gevoelens en die overtuigingen weg te spoelen. Dat we ten diepste gaan voelen dat alles een reden heeft. En schepping kan niet zonder destructie. Het zijn twee zijden van dezelfde munt. Besef dat de donkere schaduw en de mensen die nu de donkere schaduw vertegenwoordigen, in andere tijden juist lichtende bakens waren of zullen worden, en zijn, want eigenlijk gebeurt alles in het nu, is er geen heden, verleden en toekomst maar is alles in het eeuwige nu en spelen we tegelijkertijd al onze rollen.

Laat ieder schuldgevuld, ieder schaamte gevoel, ieder oordeel over jezelf en over de pionnen die nu het eindspel spelen, gaan. Laat het maar mee stromen, wegvloeien met de krachtige energie van de tsunami. Zodat er in jezelf nog meer ruimte ontstaat om je eigen licht te bekrachtigen, je eigen bronfrequenties, de oneindige zee van onvoorwaardelijke liefde te laten stromen vanuit je hart naar alle uithoeken van je lichaam en van je hele wezen, zodat je een volledige belichaming wordt van liefde en waarheid.

In de vergaderzaal van de gathering worden alle zijden van het wereldtoneel in liefde in ons gezamenlijke hart genomen en wordt door onze gezamenlijkheid de rol erkent van ieder mens, iedere pion in het spel, en is in onze gezamenlijkheid dankbaarheid voor ieders rol. Dan neutraliseren alle energieën van het wereldtoneel in ons gezamenlijke hart en wordt vanuit dit niveau ook de negatieve tijdspiraal geneutraliseerd vanuit het gezamenlijke liefdesveld.

Dan komt de vergadering tot een einde en feliciteert iedereen elkaar met het resultaat. En is het ook fijn om te ervaren hoe al die verschillende mensenrassen en volkeren en ET rassen allemaal samen in zo’n eenheidsliefdesveld kunnen verkeren en de individuele verschillen onderling niet de boventoon voeren, maar juist het gezamenlijke ideaal, de gezamenlijke liefde die door iedereen heen stroomt.

Dan neemt iedereen afscheid van elkaar en vertrekken wij als groep uit de vergaderruimte. We dalen nog dieper de Aarde in, naar het hart van Moeder Aarde. Om daar nog heel even de liefdevolle koesterende energie van de Moeder te voelen, het Moederhart. En ons hart met haar te verbinden en de interne bronenergie vanuit ons hart te delen met het hart van Moeder Aarde. En Moeder Aarde haar bronenergie vanuit haar hart weer deelt met ons. En we de diepe verbinding voelen met Moeder Aarde, het oneindig liefdevolle liefdesveld van dit grote wezen Moeder Aarde. Zij die altijd iedereen draagt, onvoorwaardelijk, en alles maar verdraagt wat er in en op haar gaande is. Ze heeft zoveel liefde voor het experiment Aarde, wat ze is en wat we met elkaar zijn. Dat ze zo’n dienstbare rol speelt in het geheel. Voel maar de dankbaarheid in je hart, voor de rol van Moeder Aarde. Zonder haar was onze menselijke rol in deze vorm niet eens mogelijk geweest. Laat je maar helemaal vullen door de liefde van het hart van Moeder Aarde, als een warm bad.

De resterende spanning delen in ons lichaam lossen op in dit koesterende liefdesbad van het hart van Moeder Aarde. In deze totale overgave en ontspanning komen er informatie downloads binnen via onze kruin. Deze downloads stromen naar beneden door ons lichaam. Via onze ruggengraat naar beneden. Laat het maar stromen, die downloads, je lichaam in. En mocht het ergens haperen, ga met je aandacht erheen zodat je de informatie beter kunt begeleiden door je lichaam heen te stromen.

Laat de informatie maar landen in je bekken. De informatie raakt iedere cel aan in ons fysieke lichaam en verlicht onze energielichamen. Het is een hele set nieuwe coderingen die we in ons nieuwe zijn gecodeerd krijgen. Dan stroomt de energie van ons bekken verder door langs onze benen de Aarde in. En wordt ook de Aarde geïnformeerd met deze nieuwe coderingen informatie energie. Ook heeft het invloed op de energie lichamen van Moeder Aarde.

Er ontstaat zoveel licht meer licht dan we tot nu toe hebben kunnen ervaren en belichamen. Het stroomt door onze lichamen heen en door de Aarde heen. Deze energie is nog maar de voorhoede van de lichtvelden die onze kant op aan het bewegen zijn.

Hiermee is de Aarde en de mensheid definitief uit de quarantaine gehaald waar we zo lang in hebben gezeten. Terwijl deze hele hoogfrequente stralende lichtgolven van energie door ons heen stromen, ga met je aandacht ook naar je fysieke lichaam en voel je fysieke lichaam. Met deze energieën drijf je zo de oneindigheid in alsof je lichaam oneindig groot is, en niet materieel, en het is belangrijk dat je daarin ook je fysieke lichaam blijft voelen. Voel ook de energie van het hart van Moeder Aarde, waar we nog in zijn, en de bedding en gronding die zij daarin geeft, dat die energie er ook is, die gronding vooral. Dat je niet alleen voelt dat je een oneindige zee van liefde bent en een heel groot oneindig veld, maar dat je tevens ook een fysiek lichaam hebt, een fysieke begrenzing en je daar de grondende bedding van Moeder Aarde kunt voelen, zodat je wel met je hele wezen verankerd blijft in je fysieke lichaam.

Er zullen nog meer energie downloads door gaan komen en de energie wordt alleen maar hoger qua frequentie en lichtgevender, dus zorg vooral goed voor je fysieke lichaam en doe activiteiten waarbij je juist contact maakt met het aardse. Trek de natuur in, je handen in de Aarde, knuffel bomen, neem een bad, eet en drink goed, zorg goed voor jezelf. Het transformatieproces wordt steeds meer een rollercoaster de komende tijd en voor jezelf zorgen, goed gegrond aanwezig zijn in je fysieke lichaam om al die energieën goed te kunnen verankeren in jezelf, maak daar je prioriteit van.

We nemen nu afscheid van het hart van Moeder Aarde en nemen haar liefde die in ons aanwezig is mee wanneer we weer naar het aardoppervlak reizen.

Liefs,
Karin

https://divineheart.nl/blog/alles-schoonspoelende-tsunami-van-kosmisch-licht/

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven