Buitenaardsen: komen ze ons redden of moeten we het zelf doen?

Auteur foto
Het onderwerp van de buitenaardsen is erg actueel en zelfs in de mainstream media wordt nu het idee van hun bestaan en hun aanwezigheid rondom de Aarde gevoed. Los van de discutabele intenties achter deze media die dat vermoedelijk doen om de controle over het narratief te willen behouden, is dit wel een teken dat de realiteit van buitenaards leven zich langzaam maar zeker aan het integreren is in onze realiteit. Deze ontwikkeling loopt niet toevallig samen met de toenemende intrede van de 5e dimensie, waardoor we meer en meer 5D verschijnselen zullen gaan ervaren.

Ik zie vaak botsende perspectieven binnen de spirituele kringen over de rol die de buitenaardsen zouden moeten hebben op Aarde. Sommigen menen dat we alles zelf moeten doen en we ons vooral niet moeten laten “redden”. Zij benadrukken het belang van eigen verantwoordelijkheid, soevereiniteit en voorzichtigheid. Anderen menen dat we hen vooral met open armen moeten ontvangen, en pragmatisch gebruik moeten maken van hun mogelijkheden om de planeet en de mensheid te helpen.

In mijn beleving bestaat er een middenweg, en zal het deze middenweg zijn die op natuurlijke wijze gevolgd zal worden, als een onderdeel van een individuele én collectieve ontdekkingsweg van de multidimensionale realiteit die erachter steekt. Het is niet of/of, het is én/én, en deze middenweg zal alle argumenten van beide perspectieven tegemoetkomen. Ik geloof sterk dat deze weg zich in de komende jaren in het juiste tempo gaat aandienen en ontvouwen, zorgvuldig geregisseerd door Spirit. Het zal erop neerkomen dat het noch zo is dat we het helemaal zelf moeten gaan doen, en noch dat we helemaal uit handen geven en ons laten “redden”. We behouden het initiatief, we behouden onze soevereiniteit, maar we laten ons wel helpen. We gaan samenwerken. We gaan langzaam de twee werelden samenbrengen, en de mensen die het 5D bewustzijn in zichzelf hebben gerealiseerd, zullen de schakel hierin gaan vormen. Hoe gaat dat dan exact uitpakken?

We zitten midden in een integratieproces, een steeds sterker wordende overlapping van realiteiten, van dimensies, van 3D en 5D. De mensen die het 5D bewustzijn aan het realiseren zijn, zijn deze overlapping in zichzelf aan het integreren. En dat betekent dat hun realiteitsbeleving groter wordt, dat zij zich gelijktijdig bewust worden van meerdere dimensies en daar tevens gelijktijdig in gaan vertoeven. Zij zullen met één been in beide werelden staan. Door het gelijktijdige bestaan in beide dimensies ontstaat een samenvlechting, een wederkerigheid, een uitwisseling. Een gestage éénwording die eerst op individueel, innerlijk niveau plaatsvindt, en welke zich langzaam uitbreidt naar het gehele collectief. Van binnen naar buiten.

Dit proces is een ontdekkingsweg waarin we ons gaan realiseren dat we één zijn met de bewoners van 5D. En dat bedoel ik niet op een abstracte of zweverige manier. We gaan leren dat we heel concreet, heel technisch, inderdaad één zijn. We gaan meer en meer ervaren dat we allen multidimensionale wezens zijn, en dat aspecten van onszelf verspreid zijn over het hele universum en door alle dimensies. We zijn allemaal mens, ET, meester, engel, draak, elohim en veel meer tegelijkertijd. Maar in de opwaartse evolutiebeweging komen we als mens in de eerste dimensies boven die van onszelf als eerste onze ET-zelfdelen tegen. En die ET-zelfdelen zouden misschien zelfs wel aanwezig kunnen zijn op de buitenaardse schepen in ons zonnestelsel die contact met de Aarde willen maken. Think about it. Dat geeft al een hele andere kijk op de hele wij-zij dynamiek, en de vragen die we onszelf stellen over contact met buitenaardsen. Als je zegt: we moeten het zelf doen, wat is dan dat “zelf”? Het is uiteindelijk allemaal een kwestie van de vraag waar je je mee identificeert. Ben je slechts Pietje of Marietje, of ben je een groots, eeuwig, geestelijk wezen dat zowel incarnaties op Aarde als op andere planeten (en ruimteschepen) heeft rondlopen? Waar verkies je je mee te identificeren? Evolutie van bewustzijn is een éénwordingsproces waarin deze identificatie verschuift, waarin je je eigen grootsheid herontdekt, en waarin je leert dat je vele rollen tegelijk speelt. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je binnenkort leert dat een ET-zelfdeel van jou een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Aarde? Moeten we het dan nog steeds “zelf” doen, of begin je het een grotere context te geven en zie je het meer als een gezamenlijk project?

In deze bijzondere tijd van de transitie naar 5D betekent dat dat degenen die er klaar voor zijn, een actief en wakker bewustzijn van hun eigen 5-dimensionale zelf ontwikkelen en via hun geïntegreerde 5D zelf de 5e dimensie gaan ervaren. Het betekent dat ze niet zozeer hun eigen 5D aspect gaan ontmoeten, maar gaan ZIJN, gaan belichamen, gaan leven. Zij worden zowel Pietje of Marietje als een ET tegelijkertijd, als een vorm van bilocatie. Beiden zonder hun uniciteit en individualiteit te verliezen. En dit ET-deel is een wezen met een ruimer, galactisch bewustzijn, met hoger ontwikkelde niveaus van liefde, wijsheid en intelligentie, dat staat te popelen om intensiever met het 3D zelfdeel samen te gaan werken, om samen een grotere, positieve rol te gaan spelen in de verbetering van de omstandigheden op Aarde. Het 5D zelf zal het 3D zelf gaan inspireren, informeren en aanzetten tot bepaalde acties op Aarde. En andersom zal het 3D zelf het leven van het 5D zelf mee mogen gaan ervaren. Dit kan betekenen dat deze mensen zomaar binnenkort aan tafel kunnen zetten in council vergaderingen op buitenaardse schepen als “Aarde-deskundigen”, of rondleidingen krijgen op andere planeten om te zien hoe ze daar bepaalde maatschappelijke, wetenschappelijke en milieu uitdagingen oplossen. En die kennis mogen ze dan op Aarde gaan toepassen. Op deze wijze is er een intensieve samenwerking, maar houdt het 3D zelf het laatste woord op Aarde. En via deze mensen, via hun 3D zelven, die massaal hun positieve, buitenaardse ervaringen zullen gaan delen en hun buitenaardse oplossingen gaan aandragen, zal er meer en meer gewenning en omarming van buitenaards leven binnen de wereldbevolking gaan ontstaan, waardoor gestaag First Contact en uiterlijke samenwerking mogelijk wordt. Op deze wijze wordt er tegemoet gekomen aan alle vragen over verantwoordelijkheid, soevereiniteit, vrije wil en voorzichtigheid. Het verdient overigens wel gezegd te worden dat het 5D zelfdeel als een deel van het gehele multidimensionale zelf, zelf ook weer luistert naar en geïnspireerd wordt door hogerdimensionale zelfdelen. Ook is het niet persé zo dat een ET-zelfdeel 5-dimensionaal is, dit deel kan bij wijze van spreken ook 9-dimensionaal of 12-dimensionaal zijn, maar wel in de 5e dimensie opereren.

Ik heb door de jaren vele lichtwerkers ontmoet, online en offline, die zich heel bewust zijn van hun eigen buitenaardse zelfdelen. Ze hadden weliswaar nog niet de geïntegreerde ervaring met deze 5D zelven omdat nog niemand verankerd was in 5D, maar ze hadden wel al vaak telepathisch en visueel contact met deze aspecten van zichzelf, en werkten zo samen. Veel van deze zelfdelen zijn afkomstig van Sirius, Pleiaden, Arcturus, Orion, Lyra en Andromeda. En velen van hen maken deel uit van de Galactische Federatie. Bekende lichtwerkers die daar transparant over geweest zijn, zijn bijvoorbeeld Cobra, wiens ET-zelfdeel een Pleiadische commandant is, en Aurora Ray, wiens ET-zelfdeel een Lyraanse commandant is. Zelf heb ik een Arcturiaans zelfdeel dat aan de deur aan het kloppen is, aan het integreren is, om een intensieve 3D/5D samenwerking aan te gaan. Er worden me boeiende, galactische avonturen voorgehouden, en ik weet dat dat voor vele, vele mensen gaat gelden.

Een van de meeste vreugde brengende aspecten van ons eeuwige bestaan is het stap voor stap herontdekken van al onze zelfdelen en de oneindige verkenning van nieuwe werelden en realiteiten, nadat we eerst helemaal afgedaald zijn naar de diepste onwetendheid en geheugenverlies. Dit is de grote waarde van het descensieproces én van de dualiteit die nodig was voor deze descensie. Nu staan we in de bodem van de Schepping aan de vooravond van een oneindige ascensieweg naar boven. Niet alleen naar de 5e dimensie, maar later ook naar veel hogere dimensies, de één nog paradijselijker dan de ander. In een tempo die we zelf kiezen. Een heerlijk vooruitzicht. Maar laten we eerst gaan samenwerken met ons ET-zelfdelen om de Aarde weer terug te brengen naar haar paradijselijke staat. Ben jij klaar om jouw ET-zelfdeel te leren kennen?

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven