Earth is where the party will be

Auteur foto
De maatregelen zijn, zoals verwacht, weer aangescherpt. Het helpt voor onze energetische balans wanneer we ons niet meer laten verrassen, teleurstellen of verontwaardigen door deze stappen, we weten allemaal waar het naar toe beweegt, en we weten allemaal dat het niet om gezondheid gaat, maar om macht.

De toenemende absurditeit van de maatregelen, waarvan de proportionaliteit totaal uit het oog verloren is, is echter hét meest effectieve instrument om een slapende massa wakker te schudden. Hun bewegingsruimte stap voor stap kleiner te maken, totdat ze het niet meer “normaal” vinden en het niet meer pikken. Voor de wakkere mensen vraagt het veel geduld, uithoudingsvermogen en incasseringsvermogen, en is het belangrijk naar binnen te keren en onze verworven, innerlijke vrijheid te blijven voelen, losstaand van de uiterlijke omstandigheden, wat het gemakkelijker maakt in acceptatie te blijven van alles wat er om ons heen gebeurt.

Het is ons allen al lang geleden voorspeld, dat de 3D Aarde werkelijkheid zou gaan instorten, maar nu zien we het plots in grote snelheid voor onze neus gebeuren. Niet alleen failliete, maatschappelijke systemen imploderen, maar de belangrijkste concepten die het leven de moeite waard maken, worden ondergraven. Liefde, waarheid en vrijheid maken plaats voor angst, illusie en onvrijheid. Het idee dat de Schepping een constructieve en een destructieve kant kent, accepteren we allemaal, maar het is theoretisch totdat we zelf midden in zo’n beweging van destructie staan, en de afbraak in levenden lijve ervaren. Dan wordt het een stuk uitdagender om er neutraal in acceptatie naar te blijven kijken. Het is echter waardevol in onze oordeelsvorming niet alleen te vingerwijzen naar de duale spelers als de oorzaak achter deze afbraak. Het zijn grote, collectieve stromen van bewustzijn, transities van tijdperken, waarin de “bad guys” slechts uitvoerders zijn. We hebben allemaal, ook de lichtwerkers, deze rollen wel eens gespeeld in andere tijden in het universum. De stekker van levenskracht is door Lichtkrachten vanuit de hoogste dimensies uit de 3D Aarde Matrix getrokken, en de duale spelers worden meegezogen in de desintegratie, waarin zij wanhopig tot het einde macht over hun externe realiteit blijven zoeken om hun innerlijke leegte te compenseren.

De surrealiteit van hoe deze wereldwijde situatie in zo’n korte tijd heeft kunnen ontstaan, zou men al aan het denken moeten zetten hoe hier veel meer aan de hand moet zijn dan slechts een reeks van goed geplande gebeurtenissen, geleid door enkele machtswellustelingen. Deze plotselinge, snelle, globale verandering wordt onmiskenbaar aangestuurd door een grote, onzichtbare intelligentie, waar de handelingen van deze machtswellustelingen slechts een reactie op zijn. Er is overduidelijk een hogere, geestelijke kracht, een neutraal, overkoepelend bewustzijn aan het werk, dat in een kort tijdsbestek een versnelde evolutiebeweging forceert. Dit overkoepelende bewustzijn geeft ruimte aan twee uit elkaar bewegende bewustzijnsgolven, die twee verschillende realiteiten vertegenwoordigen, waar eenieder individueel, afhankelijk van de eigen perceptie en vrije wil, in meebeweegt. Deze beweging biedt ieder van ons een kruispunt, een keuzemogelijkheid, zodat we op zielsniveau de weg in kunnen slaan die we voelen te willen nemen, en beide bewustzijnsgolven “inspireren” ons met geziene en ongeziene impulsen om diens weg te kiezen.

Ik ga er persoonlijk van uit dat de overheden die momenteel meebewegen in het co*ona narratief, niet plotseling het licht gaan zien. Zij kunnen psychologisch moeilijk de internationale druk achter de schermen weerstaan, en zij kunnen nog moeilijker de druk weerstaan van energetische, ongeziene krachten die hen beïnvloeden. Ze hebben een richting gekozen en zich daarin ingegraven, en hun ego staat het zeer moeilijk toe daarin een u-turn te maken. Dat is een zo confronterend en vernederend perspectief voor hun ego, dat ze liever de rit uitzitten, met alle destructieve gevolgen van dien. Zij zullen zo lang als het mogelijk is in ontkenning blijven, zij zullen nauwelijks vatbaar zijn voor rationele of empathische tegenargumenten. Zelfs al zegt een (ziele) stemmetje in hun achterhoofd dat het niet klopt wat ze aan het doen zijn, het ego stemmetje zegt “There is no way back”. Het is uiteindelijk een strijd om bewustzijn, en de beleidsmakers vormen hierin weinig bewuste pionnen. Zij maken deel uit van een negatieve machtspyramide die tot in de ether doorloopt, waarbinnen zij geen inkijk hebben in de hogere lagen van die pyramide, en niet doorzien hoe zij zelf door die hogere lagen voor het karretje gespannen worden op grond van onvolledige informatie.

Het is wonderlijk om te aanschouwen hoe er collectieve, ongeziene krachtvelden actief zijn die mensen zo kunnen meeslepen, en hoe weinig die mensen ertegen in lijken te kunnen brengen. Beleidsmakers, wetenschappers en mediapersoneel die achter dit beleid staan, bewegen ogenschijnlijk onbewust mee in de wind van deze bewustzijnsgolf zonder eigen gronding, zonder eigen soevereiniteit, zonder eigen centrum. Ze worden gebombardeerd door ongeziene impulsen die hen een kant op doen bewegen zonder het zelf door te hebben. Behalve de enkelen aan de top die dit doen vanuit bewuste, kwaadwillende intenties, zal de meerderheid van hen zich dit niet eens realiseren, en gewoonweg naïef zijn, vastzitten in een versmald bewustzijn. “They are so dependent on the Matrix, they will fight to protect it.” Kritisch, gezond verstand verliest het hierin, en de ego-mind, illusie en volgzaamheid vieren hoogtij in hun bewustzijn. Dit onderstreept ook het verschil tussen intelligentie en bewustzijn. Intelligentie impliceert niet automatisch bewustzijn, vele hyperintelligente mensen zitten volledig vastgeklonken aan de instortende 3D werkelijkheid, en de elite maakt daar dankbaar gebruik van in de uitvoering van hun plannen.

In één ding hebben de machtswellustelingen gelijk, het zal nooit meer hetzelfde zijn. We dienen ons er echt allen in te berusten dat het teruggaan naar het “oude normaal” geen optie meer is. Door de frequentieverhoging gaat alles drastisch veranderen, voor iedereen, welke weg men ook kiest. In verhouding tot het oude normaal lijkt het misschien een surreële werkelijkheid te worden, het tegendeel is echter waar. Er wordt juist méér van de werkelijkheid zichtbaar gemaakt, waardoor we niet meer op dezelfde voet door kúnnen gaan. We gaan op korte termijn leren dat de tijd van het Rationalisme van de afgelopen eeuwen, wat men verheerlijkte als gezond verstand die de onwetendheid wegnam, ons eigenlijk alleen maar dieper in de illusie heeft gebracht. Ik wil niet de waarde van de rijping van de mind en van wetenschappelijke uitvindingen bashen, die hebben zeker ook een positieve en noodzakelijke rol gespeeld in de evolutie van bewustzijn, maar het is ironisch dat deze periode de “Verlichting” werd genoemd, terwijl het tegendeel waar is. Het heeft de mens dieper opgesloten in de illusie van een materialistisch, atheïstisch, mentaal werkelijkheidsbeeld. Het heeft niet zelfstandig denkende mensen geproduceerd, maar juist meer beïnvloedbare mensen, doordat de mind, in plaats van het hart, de kern van het bestaan werd, en de intuïtie het ondergeschoven kind werd. Eén van de primaire focussen van duale, ongeziene krachten om macht over mensen te verkrijgen, is hen uit hun gronding te halen en hen in hun hoofd te houden. In het laatste is het Rationalisme aardig geslaagd, en de hedendaagse technologie doet daar nog een schepje bovenop.

Nu er door de frequentieverhoging meer van de werkelijkheid zichtbaar gaat worden, verruimt dat zich aan beide kanten van het spectrum. En dat is het goede nieuws. Niet alleen de dualiteit wordt zichtbaarder, ook de éénheid wordt zichtbaarder. Niet alleen de illusie wordt blootgelegd, ook de waarheid wordt blootgelegd. Het geeft het “kwaad” een gezicht, maar het geeft ook vooral het “goede” een gezicht. En dit “goede” zal de goddelijkheid van het bestaan en van onszelf aantonen. Deze waarheid zal confronterend zijn, maar gaat tegelijkertijd ook veel vervulling, ontspanning, inspiratie en vreugde brengen. Het gaat een einde brengen aan de goddeloosheid op deze planeet. Het gaat een einde brengen aan de quarantaine situatie van deze planeet. Het gaat een einde brengen aan de angst voor de dood. Het gaat een einde brengen aan tekortbewustzijn. Het gaat een einde brengen aan de onderdrukking van bevrijdende technologie. Het gaat een einde brengen aan het bizarre idee, dat de mensheid het enige, intelligente leven vormt in het universum. En de liefde zal wederom gaan regeren. En dat alles gaat met zo’n goddelijke kracht gebeuren, dat de beleidsmakers geen enkele kans maken om met hun beleid de illusie en de angst in stand te houden. En dan zullen zij op een gegeven moment aftreden, wetende dat zij overmeesterd zijn door goddelijk ingrijpen. En dan is het aan de mensheid om hen na initiële verontwaardiging zo snel als mogelijk te vergeven, zodat het hart van de mensheid kan helen. En dan zal ook het hart van Moeder Aarde helen, met wie wij een symbiotische relatie hebben. En dan kunnen we als een éénheid het Gouden Tijdperk binnentreden. En dan zullen ze buiten de Aarde toekijken en zeggen: “Earth is where the party will be”. And we are all invited. I hope you will join the party.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven