The Opening of the Path of God

Auteur foto
Het blijft me altijd verwonderen wanneer ik zie met welke precieze goddelijke timing bepaalde ontdekkingen en vondsten worden gedaan, vooral archeologisch en wetenschappelijk, en hoe deze aansluiten op de actualiteit van het bewustwordingsproces van de mensheid. Archeologische voorbeelden daarvan zijn de vondst van de Dode Zee rollen, de ontdekking van de Bosnische Pyramides, en de ontdekking van de verborgen ruimte in de Grote Pyramide van Gizeh in 2016, met behulp van geavanceerde scan technologie.

In enkele van onze meditaties in 2016 en 2017 kwam naar voren hoe belangrijk de ontdekking van deze verborgen ruimte in de Grote Pyramide van Gizeh is geweest. De ruimte was energetisch verbonden met de 4e dimensie, en droeg een sleutel die te maken had met het bevrijden van onvoorwaardelijke liefde op Aarde, welke activeerde door de ontdekking van die verborgen ruimte. Vele plekken en bouwwerken op Aarde dragen energetische blauwdrukken en functies die iets in onszelf vertegenwoordigen. Egypte in het bijzonder vertegenwoordigt een enorm complex, diepgaand en veelzijdig systeem aan sleutels, coderingen en blauwdrukken voor de evolutie van de Aarde en de mensheid. Het Gizeh plateau en Luxor zijn zeer belangrijke plekken, en het is wat er onlangs in Luxor is gebeurd, wat mij bewogen heeft dit blog te schrijven.

De mensheid en de Aarde hebben een symbiotische relatie. De energetische lichamen van mensen en van de planeet zijn met elkaar verbonden en communiceren constant met elkaar, voeden elkaar. De mensheid en de Aarde zijn in hun lot verbonden met elkaar, en zij ondergaan beiden voortdurend energetische processen die hun weerspiegeling hebben in elkaar. Hun beide meridiaan- en chakrasystemen reageren op elkaar in hun evolutiebewegingen. Als een bepaald chakra van de Aarde een grote stap maakt qua ontplooiing, dan werkt dat door op hetzelfde chakra van de mens, en vice versa. En ook, zolang de één de 5e dimensie nog niet in zichzelf had geopend, kon de ander dat ook niet. Dus ook specifiek in het ascensieproces naar de vijfde dimensie beweegt de mensheid gelijk op met de Aarde, en bestaat er een wederzijdse afhankelijkheid.

Terzijde, onlangs vernam ik van een bron die ik me helaas niet meer herinner, dat het momenteel zo schijnt te zijn dat als je van buiten het zonnestelsel op etherisch niveau kijkt naar ons zonnestelsel, dat de Aarde net zo veel licht uitstraalt als de Zon. Dat is een mooi plaatje om op het netvlies te houden, het biedt een geruststellend toekomstperspectief… het veronderstelt dat het slechts een kwestie van tijd is totdat het licht de fysieke dimensie en het menselijk, collectief bewustzijn volledig heeft doordrongen.

In 2006 vernam ik via een channeling van Pamela Kribbe van Jezus, dat het ascensieproces gaat om de collectieve beweging van het ego naar het hart, en dat dat wordt weerspiegeld door de beweging van het zonnevlecht chakra naar het hart chakra. Het zijn deze chakra’s en vooral ook de verbindingsweg tussen deze twee chakra’s die gezuiverd en vrijgemaakt dient te worden. Het is ergens ook logisch, want het gaat uiteindelijk om het gronden van de Liefde en de Waarheid van het hart. Daarvoor is het noodzakelijk dat de energie vrijelijk kan doorstromen tussen het hart chakra en het basis chakra, en de zonnevlecht vormt als ego centrum een obstakel, zolang deze de vrije, non-duale stroming van energie erlangs niet toestaat. Als het hart volledig gegrond is, als een stevig gewortelde roos, dan kan de liefdesenergie volledig vrij en stevig verankerd door de fysieke dimensie stromen, en dan is het duale spel over. Dan is de Hemel op Aarde gebracht.

Nu, 15 jaar later, kan ik door eigen doorleving de waarheid achter die stelling volledig beamen. Een groot deel van het meditatief lichtwerk dat Karin en ik, net als vele andere lichtwerkers, hebben mogen verrichten de afgelopen tien jaar, ging inderdaad over het uitzuiveren van de verbindingsweg tussen de zonnevlecht en het hart. Individueel, collectief en planetair. Het gaat hierin niet alleen om persoonlijke, individuele stukken, trauma’s of ego-programmeringen. Er zijn grote krachtenvelden actief die inwerken op de chakrasystemen van alle mensen, als collectieve programmeringen, die ook losgekoppeld dienen te worden om deze verbindingsweg vrij te kunnen maken.

In onze meditaties hierop kwamen we in aanraking met de meest uiteenlopende onderwerpen en locaties, die hier allemaal mee samenhingen. Zo hebben we geleerd dat de weg tussen de tempels van Karnak en Luxor een weerspiegeling is van de verbindingsweg tussen het zonnevlecht chakra en het hart chakra in de mens. De tempel van Karnak vertegenwoordigt de zonnevlecht (het “ego centrum”) en de tempel van Luxor het hart. Het lichtwerk dat we daar mochten verrichten, zag vooral op het neutraliseren van dualiteit en zwaarte aanwezig in Karnak, wat goed voelbaar was in de zonnevlecht wanneer we ermee bezig waren. En daarnaast het activeren en bevrijden van de energie die werd gedragen door de tempel van Luxor. De tempel van Luxor draagt de blauwdruk energie van “de nieuwe mens”, de mens die vanuit zijn hart leeft.

Het wonderlijke is hoe de schoonmaak van deze verbindingsweg tussen de twee tempels parallel heeft gelopen met de schoonmaak van deze verbindingsweg binnen onszelf. De weg tussen de twee tempels is 2,7 km lang en 3000 jaar oud, het is eeuwenlang bedekt geweest door een dikke laag zand, en na de ontdekking ervan in 1949, hebben ze er 70 jaar over gedaan, om deze weg helemaal bloot te leggen en op te knappen. En het grote nieuws is dat de weg, nu “Sphinx Avenue” genaamd, sinds afgelopen 25 november, officieel open is en beschikbaar is voor het publiek. Ik heb al jaren de gedachte: ooit ga ik nog eens de weg van Karnak naar de tempel van Luxor lopen, en nu kan het.

Hoe een mooie timing dat precies nu de Egyptische overheid de weg officieel heeft geopend. Niet eerder, en niet later. Het is voor mij een fysiek bewijs van de goddelijke synchroniciteit van het ascensieproces, de afrondende fase ervan, en loopt in lijn met enkele ontwikkelingen waar ik in eerdere blogs over schreef. De Oude Egyptenaren noemden deze weg “The Path of God”, en deze is nu weer geopend. De weg van de zonnevlecht naar het hart ligt open, de roos kan gaan bloeien. De dualiteit maakt plaats voor non-dualiteit. En dit alles terwijl de I AM Aanwezigheid sinds september op Aarde aan het nestelen is, waarvan ik heb begrepen dat dat proces ongeveer 3 maanden in beslag zou gaan nemen. Van herfstequinox tot wintersolstice dus. Misschien gaan we een Goddelijke winter tegemoet.

Mocht je een blik willen werpen op de viering van de opening van de weg, dit is een mooi, kort filmpje (2 min.): https://www.youtube.com/watch?v=jA5oSNsty2Y

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven