Get ready for a wild ride

Auteur foto
Houd moed, lieve mensen. Er gebeuren momenteel zulke grootse dingen, dat het soms een uitdaging is het allemaal te bevatten. Ik heb eerlijk gezegd een beetje getwijfeld of ik deze post zou moeten plaatsen vanwege de “grootsheid” van de informatie, maar ik heb besloten het toch te doen, in de hoop dat het mensen een hart onder de riem kan steken onder de huidige 3D omstandigheden.

We zijn collectief naar een kookpunt toe aan het bewegen. Niet een kookpunt van strijd, maar een kookpunt waarna de deksel van de pan vliegt, en Waarheid niet alleen niet meer tegen te houden is, maar uitbundig gaat stromen, in de breedste zin van het woord. Goddelijke, Multidimensionale Waarheid. Alsof de hemel opengaat.

Onderstaande is geen doorlopend verhaal, maar een kleine opsomming van informatie, persoonlijke ervaringen en citaten van Spirit zoals Karin en ik die de afgelopen 2 maanden hebben ervaren, ontvangen, en vooral, duidelijk hebben doorvoeld en geïntegreerd. Dit ter onderstreping dat het geen ongegronde, theoretische ideeën zijn. Ook is het op vele vlakken bevestigd door derden met soortgelijke ervaringen, in onze directe omgeving, en online.

Dit alles bij elkaar opgeteld geeft een aardig beeld hoe de zaken er spiritueel voor staan, en laat zien dat er zich een Goddelijke kracht op Aarde aan het opbouwen is, waartegen de Plan*demie echt niet opgewassen is. Zoals altijd, volg je eigen waarheid, blijf dicht bij jezelf. Als het resoneert, mooi, zo niet, ook goed. Liefde includeert en omarmt alle percepties, en viert de diversiteit van percepties als een schoonheid van de Schepping.

Opsomming:

– We leven NU in de meest bijzondere tijd op Aarde OOIT.

– Het Goddelijk Plan is op schema. (Staar je niet blind op de 3D desintegratie, en hou je eigen frequentie hoog)

– De I AM Aanwezigheid of Godsvonk (pure, non-duale Godskracht) is sinds september aan het gronden op Aarde. De I AM vertegenwoordigt de 13e dimensie (en hoger). Hierdoor is het Licht op Aarde nu exponentieel aan het toenemen.

– “God is op Aarde gekomen.” (citaat van Spirit in onze meditatie, verwijzend naar de grondende I AM Aanwezigheid of Godsvonk)

– De Tijd van Openbaringen is aangebroken.

– Op de datum van 15 oktober 2021 heeft de bazuin geschald. Dit was de datum waarop onderstaande Bijbelse tekst van toepassing is: “Als de bazuin schalt, zal de Heere neerdalen.” Thessalonians 4:16-17. Dit correspondeert met de eerdere punten. (In eerste instantie tot ons gekomen via een andere lichtwerker, en later in onze eigen meditatie de juistheid ervan bevestigd gekregen)

– De Aarde heeft onlangs een grote licht impuls ontvangen vanuit de Kosmische Zon, het centrum van de Schepping. Dit licht is via de Galactische Zon en onze Zon naar de Aarde gereisd, en heeft alles doen trillen en in een nieuwe fase van verandering gebracht. Niet alleen de Aarde, maar het hele universum. Ook de Galactische Zon en onze Zon zijn aan het evolueren.

– Er is een exodus gaande van duale, astrale energieën die het binnenste van de Aarde verlaten, omdat ze het toenemende Licht niet kunnen verdragen. Niet al deze krachten verlaten echter de Aarde, sommigen zijn naar de oppervlakte gekomen om nog even chaos te schoppen, dit kan leiden tot verhevigde emoties onder mensen.

– “The House of Sata*n is crumbling.” (citaat van Spirit in onze meditatie). Dit werd in verband gebracht met een energetische ineenstorting op een locatie op Malta, een land dat een belangrijk meridiaanpunt van de Aarde vormt van waaruit een éénheidsenergie stroomt via onderaardse, etherische “mycelium” netwerkverbindingen.

– Saturnus heeft zeer onlangs zijn heerschappij definitief over de Aarde verloren. Vele gevleugelde eenhoorns zaten daar gevangen, deze kwamen vrij en vlogen naar de Aarde om zich te verenigen met hun menselijke zelfdelen. (De eenhoorn staat symbool voor christusbewustzijn). Het einde van de duale invloed van Saturnus veroorzaakte een energetische explosie onder het Vatic*aan.

– We zijn de erfenis van Atlantis in onszelf achter ons aan het laten. We zijn collectief als mensheid de afgelopen jaren bezig geweest de Atlantis trauma’s te helen, en bevinden ons nu in het laatste stadium van dit helingsproces.

– Excalibur, het zwaard van Waarheid, is nauw verbonden met de berg Schiehallion in Schotland. In deze berg is vorige week met behulp van het zwaard een grote, witte, diamanten draak ontwaakt, en deze draak veroorzaakte een grote “waarheid” trilling door het leylijnen grid van de Aarde. Op het zwaard was te zien: “De waarheid zal zegevieren, liefde overwint alles.”

– Twee weken geleden zijn er energetische kanalen in de mensen geactiveerd, die het mogelijk maken om parallelle realiteiten te gaan ervaren. Niet alleen meer multidimensionaal waarnemen, maar letterlijk in meerdere realiteiten aanwezig zijn. Meerdere Aardes. 5D dus.

====

Er breekt een wonderlijke en hectische tijd aan, waarover onze gidsen te zeggen hadden: “Get ready for a wild ride. Trust the plan.”

Nee, niet Q’s plan. GODS PLAN.

Happy 11-11 day!

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven