Verlichting

Ik heb op internet en onder lichtwerkers zoveel discussie gezien en gehoord over wat verlichting nu werkelijk is, dat ik besloten heb ook mijn visie hierover te delen. Allereerst wil ik onderscheid maken tussen verlichting in een algemene, abstracte, metaforische zin enerzijds en de meer concrete en technische beschrijving anderszijds. In de context van de eerste is elke stap die we maken waarmee we iets achter ons laten verlichting te noemen, het “verlicht” ons leven. Een maatschappij kun je verlicht noemen, zoals vaak over de 5-dimensionale samenleving wordt gesproken, wanneer je het relatief en in vergelijking stelt tot de huidige maatschappij, maar of het dat dan ook technisch gezien is, is nog maar de vraag.
Ik richt me hier verder op het laatstgenoemde, de meer concrete en technische beschrijving van verlichting, zoals ik het geleerd en ervaren heb. Voor mij is verlichting bereiken, christusbewustzijn bereiken en ascenderen hetzelfde, ook staat dit moment gelijk aan het afronden en beëindigen van de reincarnatiecyclus op Aarde. Verder zijn er verschillende verlichtingsniveau’s te duiden, die ik hieronder basaal zal toelichten. Ik pretendeer hiermee overigens niet volledig te zijn, de werkelijkheid is altijd uitgebreider en complexer dan beschreven, door mij en door wie dan ook.

Verder is een relativering ook op zijn plaats. We kunnen op Aarde het concept verlichting of christusbewustzijn als iets enorms zien, vanuit een kosmisch perspectief betekent het eigenlijk alleen maar de kleuterschool achter je laten 😉 Met het bereiken van verlichting heb je pas 10% van de gehele weg afgelegd, aldus de Meesters. Iets om naar uit te kijken 😉 Dat doet overigens niets af aan de prestatie, want die eerste tien procent zijn waarschijnlijk de moeilijkste, omdat de dualiteit, zwaarte en illusie hier het sterkst zijn.

Het eerste verlichtingsniveau
Verlichting draait in zijn basis om het bereiken en integreren van 7-dimensionaal bewustzijn. De 7 staat voor creatie, en het is het niveau waar je een grotere verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld over je creatie. Je hebt dan voldoende licht geintegreerd en karma ingelost, waardoor de verhouding tussen je bewuste en je onbewuste voldoende is verschoven om je als het ware meer de touwtjes in handen te geven. In het moment van verlichting smelten de (regenboog) chakra’s samen naar een wit-gekleurd geheel. Het is ook het moment waar je het eerste (kleine) deel van het kosmisch christuslichaam integreert. Het integreren en belichamen van het volledige kosmische christuslichaam beslaat tientallen dimensies, gaat door ver nadat men de Aarde heeft verlaten, dat heeft nog geen enkel mens in de historie gedaan.
Het 7-dimensionaal verlichtingsniveau is het niveau dat Boeddha bereikte in zijn leven. Door de geschiedenis heen zijn er duizenden mensen op Aarde geweest die deze staat hebben bereikt. De Meesters hebben ook aangegeven dat er op elk moment in de geschiedenis altijd iemand geincarneerd was met het christusbewustzijn, om het zaad aanwezig te houden. Aangezien slechts enkelen in de geschiedschrijving terecht zijn gekomen, hebben deze mensen dus meestal anonieme en bescheiden, wellicht afgezonderde levens, geleid. Op dit moment, juist ook in verband met de grote overgang zijn er vele duizenden (wellicht nog meer) verlichten op Aarde, waarvan velen de Aarde niet of nog niet verlaten vanwege hun dienstbaarheid aan het collectieve ascensieproces. Ook worden er momenteel meer en meer kinderen geboren, die bij geboorte al deze bewustzijnsstaat hebben.
Interessant is dat de keuze voor het moment van verlichting niet een “natuurkundige” is die automatisch en systematisch optreedt zodra een zekere frequentie bereikt wordt. In dit proces zijn vele lichtwezens en Meesters betrokken, die dit begeleiden, en in het bijzonder de Planetaire Logos. De Planetaire Logos is de Meester die het hemellichaam bezielt met zijn veld, en een bepaalde leiderschapsrol vervult, en verschillende taken heeft, waaronder het monitoren van de vooruitgang van de evolutie van geincarneerde zielen, en het “geven” van verlichting aan initiates die er klaar voor zijn. Momenteel is de Logos voor de Aarde Meester Boeddha, in het verleden was dat Meester Sanat Kumara.

Het is belangrijk om te realiseren dat dit verlichtingsniveau allerminst betekent dat men het ego “overstegen” heeft, dat is een oude, veelgehoorde en te kort door de bocht gevlogen aanname. Overstijgen is sowieso geen juist woord en weerspiegelt een oude ongegronde en ongebalanceerde benadering, het gaat erom het ego te gronden, te helen en te omarmen. Een groot deel van het ego is bij verlichting geheeld, maar zeker niet alles, dat is een illusie, en de aanname is een valkuil voor verlichten.

(red. 2021: ruim 10 jaar na het schrijven van dit artikel geloof ik dat er door de massale groei in bewustzijn in de afgelopen tien jaar inmiddels reeds tienduizenden lichtwerkers deze staat van bewustzijn hebben bereikt)

Een volgende verlichtingsniveau
Dit is het niveau dat Jezus bereikte in zijn leven, het 9-dimensionaal bewustzijn. Dit is tevens het niveau waarop men een dermate transcendentie van de fysieke realiteit heeft bereikt dat “wonderen” mogelijk worden, zoals onsterfelijkheid, materialisatie en teleportatie. Het is het niveau waarin men de heilige driehoek (“holy trinity”) van man, vrouw en kind voldoende heeft geintegreerd. Echter, ook dit niveau is onderhevig aan dualiteit en niet vrij van ego, maar het is logischerwijs wel nog verder geheeld. Er zijn momenteel ook honderden mensen met dit bewustzijn aanwezig op Aarde.

(red. 2021: ruim 10 jaar na het schrijven van dit artikel geloof ik dat er door de massale groei in bewustzijn in de afgelopen tien jaar inmiddels reeds duizenden lichtwerkers deze staat van bewustzijn hebben bereikt)

Weer een volgend verlichtingsniveau
Dan volgt het 13-dimensionaal bewustzijn. Dit is een belangrijke stap die als het ware de dualiteit achter zich laat. Het is de integratie van de monade, van de I AM THAT I AM. Het is het belichamen van het diamanten bewustzijn, en bereiken van avatarschap. Er zijn slechts een handjevol mensen op Aarde die zich in deze bewustzijnsstaat bevinden. Vanaf deze dimensie is de zijnskracht en daarmee de neutraliteit volledig “in charge”. In essentie kun je niet echt stellen dat de dualiteit hier eindigt, omdat deze eigenlijk helemaal doorloopt naar de Bron, waar de eerste opsplitsing van de polen plaatsvindt, De Godsvader en de Godsmoeder. Maar de dualiteit zoals wij die kennen en die echt het lijden veroorzaakt, beperkt zich tot de eerste 12 dimensies. Het hele ascensieproces is er in wezen op gericht om een transcendentie van de eerste 12 dimensies te bewerkstelligen en zo voldoende I AM THAT I AM aanwezigheid in menselijke belichaming op Aarde te krijgen om het tij te keren, maar meer daarover op andere pagina’s.

(red. 2021: ruim 10 jaar na het schrijven van dit artikel geloof ik dat er door de massale groei in bewustzijn in de afgelopen tien jaar inmiddels reeds honderden lichtwerkers deze staat van bewustzijn hebben bereikt)

Voor iedereen beschikbaar
Ik wil tenslotte graag nog benadrukken dat verlichting (7-dimensionaal bewustzijn) echt voor iedereen bereikbaar is, een haalbare kaart is. Het is niet een verafgelegen sprookje dat slechts voor weinigen weggelegd is. De Meesters zeggen dat in theorie elk mens binnen tien jaar verlichting kan bereiken, ongeacht waar men staat, ongeacht hoe vast men zit in 3-dimensionale uitdagingen. Vroeger was dit moeilijker omdat er veel minder kennis over hoe dit te doen aanwezig was, maar nu is dat volledig anders. Er zijn echter geen shortcuts, spoedcursussen of veelbelovende therapievormen die dit voor je kunnen bewerkstelligen, ook al wordt dit soms gepretendeerd. Ik geloof persoonlijk niet in “Eureka” ervaringen, waarin plotselinge grote sprongen gemaakt worden, rechtstreeks de non-dualiteit in. Je kunt wel een dergelijke ervaringen hebben/voelen, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook een structurele sprong hebt gemaakt. Het is een nauwgezet proces, waarin je chakra voor chakra en lichtlichaam voor lichtlichaam integreert, en de integratie van elk lichtlichaam duurt zeker enkele maanden, dit kun je niet versnellen, zo werkt het gewoon (helaas) niet. Het is hard werken aan jezelf, veel structuur en discipline toepassen om voldoende met meditatie, energieen en gronding bezig te zijn. Goed nieuws is ook dat dit proces je niets hoeft te kosten, je bent niet afhankelijk van dure workshops. Het universum stelt je de transformerende energieen beschikbaar, je meditatiestoel, de natuur en je toewijding doen de rest 😉

Maximlazet.nl
Scroll naar boven