Initatieweg

Net zoals de hele Schepping zeer gestructureerd is opgebouwd, volgt ook het pad van evolutie, van spirituele groei, een zeer gestructureerd patroon, een initiatieweg. Het is een gradueel stappenplan waarin we met het verhogen van onze frequentie meer en meer hogere chakra’s, lichamen en dimensies in ons zelf integreren en verenigen. Het is echter niet alleen maar een kwestie van frequentieverhoging, we zijn eigenlijk voortdurend tests aan het doorlopen, die ons toetsen op onze ontwikkelde meesterschap over de dimensies, frequenties en lichamen die op elk moment voor ons actueel zijn, en passend zijn bij onze huidige evolutievoortgang, wat natuurlijk per mens/wezen verschilt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van openstaande karma, en worden steeds delen van ons onbewuste geactiveerd om te zien hoe we hiermee omgaan. Deze activeringen krijgen vorm door vastgelegde mijlpaal momenten door ons hoger zelf, vooraf aan onze huidige incarnatie bepaald, maar kunnen soms ook wat spontaner ontstaan, doordat we, buiten synchroniciteiten om, situaties vanuit vrije wil scheppen en daarin mensen en omstandigheden ontmoeten die ons triggeren. In principe zijn we allemaal leerlingen, en hebben we allemaal gidsen/meesters die ons begeleiden in onze spirituele groei. Sommigen zijn wat “verder”, en worden in de geestelijke wereld “initiates” genoemd, op weg naar meesterschap. Het heeft echter echt geen enkele zin om ten aanzien van evolutievoortgang in vergelijking te treden, omdat tijd hartstikke relatief is, en de incarnatieweg non-lineair is.

Spirituele groei is een proces van initiatie. Voorafgaand aan elke incarnatie wordt er een plan, een blauwdruk, een streven neergelegd, om bepaalde initiaties te voltooien en karma in te lossen. Onze vrije wil en de omgang met levensomstandigheden maken dat sommigen hier niet in slagen, anderen er wel in slagen, en weer anderen er wel in slagen en zelfs extra initiaties doorlopen.

Er bestaat een heel specifiek en wiskundig logisch initiatiesysteem dat samenloopt met de dimensies, en welke in de Geestelijke wereld als de objectieve maatstaf gebruikt wordt voor iemands groei. Als ik zo rondkijk op internet en georganiseerde spirituele activiteiten door lichtwerkers, valt het me toch op hoe weinig kennis hierover eigenlijk bestaat en hoe weinig focus hier daardoor op ligt. Iedereen spreekt over spirituele groei, maar over de achterliggende initiatieweg wordt weinig gerept. De kennis die hierover bestaat op Aarde, is vooral door Meester Djwhal Khul gebracht, en gechanneld via mensen als Madame Blavatsky, Alice Bailey en Joshua David Stone. Vooral de laatstgenoemde heeft hierover in zeer begrijpelijke taal veel kennis gedeeld in zijn werk.

Elke (sub)initiatie betekent dat je klaar bent om een volgend (sub)lichaam te belichamen. Je behaalt steeds een initiatie door tests te doorstaan, frequentieverhoging en meesterschap te demonstreren over het volgend lichaam. Kort gezegd is het de uitdaging op Aarde in onze reincarnatiecyclus om meesterschap te bereiken over ons fysieke lichaam, ons emotionele lichaam, ons mentale lichaam en onze eerste spirituele lichamen. Veel mensen hebben veel moeite om de meesterschap over het emotionele lichaam en het mentale lichaam te bereiken, en zijn hier incarnatie na incarnatie mee bezig. Dit is ook niet vreemd, de Aarde is, zo heb ik begrepen, één van de moeilijkste leerscholen, en het is gewoon heel moeilijk om jezelf als het ware “uit het moeras van laagfrequente gedachten en gevoelens” te onttrekken, te onthechten. Door de invloed van je eigen bewustzijn, maar ook door de invloed van de krachten binnen het collectieve bewustzijn. En het is extra moeilijk door de illusie van de materie waarin er met de vijf zintuigen geen “goddelijk tastbaar bewijs” is. Dat maakt dat men gemakkelijker misleid wordt door de illusie van het dagelijks leven met haar verleidingen, en het maakt ook dat men niet de verantwoordelijkheid ziet die men draagt voor wat men in het heden doet en hoe dat karmisch doorwerkt, waardoor het risico bestaat dat men een bepaalde goddeloze, nihilistische, hedonistische houding aanneemt.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven