Lichtlichamen

Al lange tijd was het ervaren van vele van onze lichtlichamen of lightbodies, een steevast onderdeel van mijn workshops.  Ik hoop dat een ieder er zijn/haar voordeel mee kan doen in de spirituele groei. Onderstaande oefeningen behoren tot mijn persoonlijke favorieten, ik heb er mooie en bijzondere ervaringen mee gehad. Hieronder volgt een eenvoudige en beknopte uitleg over lichtlichamen en hoe je ermee kunt werken.

Wij zijn allen multidimensionale wezens. Dat betekent, ook al zijn we er ons niet bewust van, dat we in meerdere dimensies tegelijkertijd aanwezig zijn. Ons totale wezen, ons totale Zelf, is in iedere dimensie van de schepping tegelijkertijd aanwezig. Ons totale bewustzijn beslaat dus al deze dimensies tegelijkertijd, van de Bron (met de hoogste frequentie) tot aan de 1e dimensie (met de laagste frequentie), wat ons elementair bewustzijn is. Wat wij ons Hoger Zelf noemen, bevind zich eigenlijk maar net “boven”ons in de eerste bovenliggende dimensies, maar omdat onze Zelven in alle dimensies een bestaan hebben, betekent dat dat ons Hoger Zelf ook een Hoger Zelf (Monade) heeft, en die ook weer (Avatar), en die ook weer, enz..

De microkosmos is een weerspiegeling van de macrokosmos, dat heeft tot gevolg dat de dimensionale constructie van de kosmos dezelfde is als die van ons eigen wezen. De Schepping bestaat uit vele dimensies, wij bestaan uit vele dimensies. In elke dimensie van de Schepping wordt het deel van ons totale Zelf dat in die dimensie huist, uitgedrukt als een lichaam, of een lichtlichaam. Een fysiek lichaam in de fysieke dimensie, een emotioneel lichaam in de emotionele dimensie, een mentaal lichaam in de mentale dimensie, een etherisch lichaam in de etherische dimensie, een astraal lichaam in de astrale dimensie, en dat gaat zo helemaal door tot de hoogste dimensies. Dat betekent dus ook dat we even zoveel lichamen hebben als er dimensies zijn. Overigens zit het wel iets complexer in elkaar en zijn er, zo begrijp ik, ook nog vele sublichamen, en worden lichtlichamen niet één voor één geintegreerd maar delen ervan tegelijkertijd, het gaat er even om om een beeld te vormen van onze vele lichamen en de overeenkomstigheid met de dimensies.

Op Aarde bevinden we ons in de laagste dimensies van de Schepping, en willen we spiritueel groeien, dan dienen we contact te maken en te herverbinden met die delen van ons totale Zelf die zich in de hogere dimensies bevinden, in eerste instantie die dimensies die net boven onze huidige dimensies, en door éénwording met deze delen stappen we steeds een dimensie verder omhoog. Het is echter niet voldoende om alleen contact te maken deze delen van onszelf, we dienen ze te integreren, verenigen, belichamen. Dit betekent dat de frequentie van ons bewustzijn, of lichamen die we hier in deze dimensies ervaren, hoog genoeg moet zijn om in resonantie te zijn met de frequentie van zo’n lichaam, dan kan het verankerd worden in ons fysieke lichaam, oftewel belichaamd worden. Dit is een proces dat stapje voor stapje plaatsvindt, door meer en meer onze frequentie te verhogen. Deze stappen lopen samen met de initiatieweg die we volgen, meer daarover op de pagina “initiatieweg”.

Het mooie is, dat ook al hebben we die hogere lichamen nog niet belichaamd, we kunnen ze wel ervaren. We kunnen ermee communiceren, en we kunnen ze aanroepen om voor even in ons lichaam te komen, zodat we ze kunnen ervaren. Zoals ik op andere pagina’s uitleg, je kunt natuurlijk altijd allerlei energieen aanroepen om jezelf te helen en transformeren, maar het aanroepen van je eigen delen, van jezelf, heeft verschillende extra positieve effecten. Net als de elders genoemde energieen is het een energie van een hogere frequentie te noemen, en zal het een helend effect hebben om door je heen te laten stromen. Maar het is meer, omdat het contact met je totale zelf stimuleert, en integratie met je totale zelf bevordert. Tegelijkertijd, we noemen het lichamen, maar deze delen van ons zijn ook zelfstandig opererende bewustzijnsvormen, waarmee je kunt communiceren zoals elk ander lichtwezen. En deze delen weten als geen ander wie jij bent en hoe je ervoor staat. Het is zelfs zo dat zij afhankelijk van jou zijn in hun groei, want jij bent hen op een ander niveau. Elke stap die jij maakt in zowel je gronding als je frequentieniveau, werkt door naar hen, en hun beweging op de ladder naar hogere dimensies. In workshops heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen er ook een gevoel van heimwee bij kunnen krijgen. Je ervaart immers een deel van jezelf in dimensies waar minder dualiteit bestaat, en prettig aanvoelt.

Je kunt deze delen van jezelf op dezelfde wijze aanroepen als de energieen en lichtwezens die ik op de andere pagina’s beschrijf. Hieronder doe ik een opsomming van een groot aantal lichtlichamen, er zijn overigens nog veel meer. De kennis van deze lichtlichamen is pas in de afgelopen tientallen jaren op Aarde beschikbaar gekomen. Roep ze aan, en voel hun aanwezigheid. Het kan zijn dat je bij de een meer voelt dan de ander, dat verschilt per persoon, zo is mijn ervaring. Voel je vrij om de informatie over te nemen, of in je eigen workshops te integreren.

De eerstgenoemde lichamen zijn de lichamen die we bewust ervaren en elk momenteel aan het integreren is. Iedereen heeft contact met en in meer of mindere mate de beschikking over zijn/haar astrale/lagere emotionele en lagere mentale lichaam. Dat wil echter niet zeggen dat men ook volledig meester over deze lichamen is geworden, dat is een proces, een initiatieweg waarover we elke dag in ons leven getest worden. Mensen die slecht gegrond zijn, hebben vaak hun emotionele en mentale lichamen niet goed of volledig aanwezig, onderstaande aanroepen kunnen daarom wat betreft de eerste lichamen ook als een goede grondingstechniek gehanteerd worden, omdat je er zo voor zorgt dat ze terugkomen, waardoor je beter de beschikking krijgt over je gevoel en gedachten, en zo meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn.

Overbodig om te zeggen dat alle ondergenoemde lichamen non-fysiek zijn, en ons fysieke lichaam er niet bij staat, die hebben we altijd bij ons 😉 Ik heb ze voor wat betreft het begin (de eerste 12 dimensies, waarbinnen de sterkste dualiteit bestaat en waarbinnen de eerste verlichting wordt bereikt) ongeveer in de volgorde van dimensies gezet, maar dat verloopt in werkelijkheid niet helemaal lineair. Voelen en in stilte ervaren is het adagium, niet het hoofd breken over betekenissen. En tenslotte geldt ook hiermee, hou de balans en de gronding in acht, wees niet te gulzig om teveel en te snel willen ervaren. Luister naar je lichaam, je gevoel, pas pauzes in en balanceer het met grondende activiteiten zoals wandelen. Als je licht in je hoofd wordt, is het echt tijd om even te stoppen en je focus te leggen op de fysieke dimensie 😉

Heb je mooie ervaringen met de lichtlichamen gehad die je graag met mij of lezers van mijn website (evt. anoniem) wilt delen, dan ontvang ik graag een mailtje!

Het verankeren en activeren van de lichtlichamen

De aanroep die je zou kunnen gebruiken om een lichtlichaam aan te roepen, is de volgende:

“Ik vraag om de verankering en activering van .. ”

of in het Engels (wat ik meestal doe):

“I request for the anchoring and activation of ..”

De lichamen

 1. Higher blueprint of our physical body
  2. Ethereal body of light
  3. Lower astral body of light
  4. Lower emotional body of light
  5. Lower mental body of light
  6. Higher astral body of light
  7. Higher emotional body of light
  8. Higher mental body of light
  9. Boeddhic body of light
  10. Causal body of light
  11. Atmic body of light
  12. Logoïc body of light
  13. Monadic body of light
  14. Monadic blueprint body
  15. Ultraviolet body of light
  16. Black body of light (zwart licht is ook licht, en helpt in neutraliteit te komen)
  17. Diamond body of light
  18. I AM THAT I AM body of light
  19. Mayavarupa body of light
  20. Electromagnetic body of light
  21. Epikinetic body of light
  22. Aka body of light
  23. Gemetrian body of light
  24. Higher Adam Kadmon body
  25. Higher Merkabah body
  26. Soul body
  27. Overself body of light
  28. Zohar body of light
  29. Anointed Christ Overself body of light
  30. Planetary body of light
  31. Earth Mother body of light
  32. Interplanetary body of light
  32. Solar body of light
  33. Galactic body of light
  34. Galactic Sun Overself body of light
  35. Body of the Brotherhood of light
  36. Paradise Sons body of light
  37. Elohistic Lords body of light
  38. Full realisation of the Lord’s mystical body
  39. Sonship Starlight body of light
  40. Garment of the Archangels
  41. Garment of the Elohim
  42. Jeweled vehicle of Ascension
  43. Vehicle of the Dove
  44. Lightbody of the Holy Spirit
  45. Lightbody of the Trinity
  46. Full Living Light Garment of the Christ
  47. Universal body of light
  48. Cosmic body of light
Maximlazet.nl
Scroll naar boven