Huna gebeden

De essentie die ik op deze website wil overbrengen, is het begrip dat we veel spirituele groei kunnen bewerkstellingen door te VRAGEN, en dat het zelfs zo is, dat de Meesters en Engelen ons vragen om te VRAGEN. De meeste aanroepen elders op deze website gaan met name om energieen en technieken die zuivering brengen, maar je kunt natuurlijk veel meer VRAGEN, bijvoorbeeld dat bepaalde zaken zich zullen manifesteren in je leven, zoals overvloed.

Het doel van het leven is deels bewust leren scheppen. Nu hebben we de keuze om te scheppen, met of zonder gebruikmaking van de krachten van de kosmos. In samenwerking met de hogere bewustzijnsvormen en energieen, of zonder hun hulp, enkel en alleen vanuit de ego-persoonlijkheid. Het zal duidelijk zijn wat meer zoden aan de dijk zet, en het is daarom van belang bewust te zijn van de factoren die ons weerhouden om die samenwerking aan te gaan. De drempel die wordt ervaren om een beroep te doen op deze krachten komt vooral voort uit de krampachtigheid en eigenwaarde vanuit de ego-persoonlijkheid. Daarnaast spelen ook onwennigheid en de indoctrinatie vanuit de religie rondom het concept “bidden” een rol, waar veel mensen een weerstand op voelen. Het belang ligt juist daarin, dat je de realiteit van je eigen grootsheid inziet en je goddelijke aard omarmt, en zonder krampachtigheid en vanuit volledige gelijkheid en soevereiniteit die samenwerking aangaat. Dus niet jezelf verkleinen en de afstand vergroten, maar jezelf vergroten en de afstand verkleinen. Vergroten niet door het ego op te blazen, maar door die realiteit te omarmen. Zelfs vanuit een bepaalde nuchterheid in plaats van een overmatige devotie.

Scheppen of manifesteren is, als men naar zijn eigen wezen kijkt, op de eerste plaats afhankelijk van een goede samenwerking tussen het onderbewustzijn, het bewustzijn en het superbewustzijn (het overstijgend bewustzijn of Hoger Zelf). Het aan boord krijgen van het onderbewustzijn is hierin de grootste uitdaging, omdat het vele oude programmeringen bevat die je manifestatie op bewust niveau flink kunnen tegenwerken. De Kahuna stammen hebben hiervoor een methode ontwikkeld waarin je in je gebed je onderbewustzijn betrekt, door het bewust opdracht te geven.

Het Huna gebed is ontwikkeld door de Kahuna stammen in Hawaii. Dr. Stone van de I AM University heeft zich erin verdiept, en het honderden keren gebruikt in zijn leven, en verklaarde dat het een erg krachtige manifestatietechniek is. Hij gebruikte het voor zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn organisatie en de Wesak vieringen. Hij liet hierbij zoveel mogelijk mensen het gebed zo vaak mogelijk uitspreken om de kansen op succes te vergroten. Het uitspreken in groepsverband versterkt de kracht ervan. De Geascendeerde Meesters Sanat Kumara en Djwhal Kuhl spoorden hem aan hier gebruik van te blijven maken.

Je maakt een Huna gebed door heel precies en helder op te schrijven wat je wilt manifesteren. Richt je in het Huna gebed precies tot de Wezens van wie je verlangt dat ze erop reageren. Zeg dan het Huna gebed drie maal hardop. Draag daarna je onderbewustzijn op om het gebed met alle mana en vitale kracht die nodig is om het gebed te manifesteren, te brengen naar je ziel en/of je monade en/of andere Wezens. Wacht dan 15 seconden om het onderbewustzijn de tijd te geven dit te doen. En je eindigt tenslotte met de zin “Heer, laat het zegeningen regenen!”

Structuur Huna Gebed
• Tot wie richt je je?
• Wat vraag je allemaal? (hou je niet in!)
• Spreek je dankwoord uit
• Herhaal al het bovenstaande drie keer!
• Voeg het onderstaande er aan toe:
Mijn geliefde onderbewustzijn, hierbij vraag en draag ik je op dat je dit gedachtenvorm-gebed, met alle Mana en vitale kracht nodig en noodzakelijk om dit gebed te manifesteren en demonstreren, brengt naar de Heer Melchizedek en de Bron van mijn Zijn !!!

(Wacht 15 seconden om het onderbewustzijn de tijd te geven om dit te doen, en visualiseer dat dit gebed via de kruinchakra naar boven schiet.)
Heer, Laat het zegeningen regenen !!!

Maximlazet.nl
Scroll naar boven