Mijn nieuwe blog

Auteur foto
Welkom op mijn nieuwe blog! Ik heb sinds ongeveer 2015 geen enkele website activiteit meer verricht, en ook geen online artikelen meer geschreven. Het is een echte cocon fase geweest, maar daar gaat nu langzaam verandering in komen.

Ik ben in een nieuw, vrijer en krachtiger bewustzijn beland, en vanuit dit nieuwe bewustzijn zal ik mijn spirituele activiteiten in dienstbaarheid verrichten. Er is geen grotere vreugde voor de ziel dan vanuit het hart dienstbaar te zijn, en meer Liefde, Licht, Waarheid en Eénheid te brengen, en ik ben blij en dankbaar dat ik niet alleen meer via innerlijke transformatie, maar ook via meer actie in de buitenwereld mijn steentje mag gaan bijdragen aan een mooiere wereld, een Nieuwe Aarde.

De timing is niet toevallig. Vele lichtwerkers bevinden zich ongeveer in hetzelfde omslagpunt. Velen hebben zich lang afgevraagd hoe lang het zou duren voordat “de spirituele revolutie” zichtbaar in de samenleving zou losbarsten. Dit is altijd afhankelijk geweest van de timing van de geboorte van de vijfde dimensie, en de geboorte van Nieuwe Aarde. Het is een letterlijk geboorteproces geweest, en ik heb van de Arcturians begrepen dat dit proces in gang gezet is na de transitie van december 2012, en 8 jaar heeft geduurd. Die tijd was niet alleen nodig voor de transformatie van de planeet, ook parallel daaraan voor de transformatie van de eerste golf van mensen die klaar zijn om naar de vijfde dimensie te bewegen. Zij hebben als pioniers de verdichte velden als het ware opengeprikt, waarna het voor opvolgende golven van mensen gemakkelijker is geworden om op een later moment dezelfde beweging te maken. Het openprikken van deze velden vroeg om diepgaande, innerlijke transformatie, waarin een aantal thema’s de hoofdrol speelden: het oplossen van 3D/4D frequenties binnen het bewustzijn, het afpellen van het Ego Zelf/Illusie Zelf, het kristalliseren van onze cellulaire structuur, het activeren en integreren van hogere chakra’s en lichtlichamen, het ontdoen van de invloed van duale 4D krachten, ruimte maken voor de indaling van de Ziel, etc..

In die 8 jaar is er veel op macro-niveau gebeurd in de ether, mijn partner en ik mochten vaak getuige zijn van vele van deze gebeurtenissen in meditatie. In de transitie van december 2012 kon de 9e dimensie gronden op Aarde, waardoor er via het Galactische Hart, het centrum van onze Galaxy, weer contact worden gemaakt met universeel en kosmisch bewustzijn, het Bron veld, de I AM, voorbij de 12e dimensie. Dit was een voorwaarde om Goddelijke, Diamanten Waarheid, Onvoorwaardelijke liefde, en de Law of One te verankeren op deze planeet, wat weer een voorwaarde was om collectief door de 4e dimensie heen te kunnen bewegen richting de 5e dimensie. Voor zowel de Aarde als de mensheid.

Ik dwaal af 🙂 Mijn intentie voor dit blog artikel was om je welkom te heten op mijn nieuwe blog op deze website. Er zullen hier in de toekomst veel meer teksten verschijnen, en ik zal ook wanneer het zo voelt, video’s gaan maken. Het is me nu inmiddels goed duidelijk geworden dat mijn geestelijke begeleiding strak de regie hebben gehouden over de timing van gebeurtenissen in mijn leven. Voor nu hebben zij aangegeven om mezelf weer zichtbaarder te gaan maken, en te beginnen met workshops en afstandshealings, in samenwerking met mijn partner. Onze activiteiten vind je op de agenda pagina van deze website.

Mocht je interesse hebben in het lezen van mijn oude blog teksten, die heb ik weer online geplaatst als een archief. Veel van de informatie daarin heeft een tijdloos karakter, maar hou er rekening mee dat ze rond de 12 jaar oud zijn, en dat ze een oudere staat van bewustzijnsniveau en kennisniveau weerspiegelen. Veel van die teksten stonden vroeger, al sinds 2006, op aanroep.nl, mijn toenmalige website over invocaties gericht op frequentieverhoging.

Dank je voor het bezoeken van mijn blog, en wellicht tot een volgende keer.

In Liefde en Waarheid,
Maxim

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven