De geboorte van de galactische mens

Auteur foto
Ik wil graag mijn enthousiasme delen over wat er staat te gebeuren. Karin en ik hebben in onze meditaties de beweging naar de 5e dimensie en de Nieuwe Aarde redelijk op de voet mogen volgen de afgelopen 8 jaar.

De eerste golf van lichtwerkers is nu energetisch volledig in de 5e dimensie aangekomen. Zij zijn energetisch losgekoppeld van de 3-dimensionale Aarde, en dat schept nieuwe mogelijkheden voor hun rol binnen het Goddelijk Plan. Het lijkt erop dat Spirit deze 5D intrede en 3D loskoppeling als voorwaarde stelde voordat lichtwerkers allerlei nieuwe kwaliteiten in zichzelf mochten gaan aanboren, of eigenlijk, oude kwaliteiten gaan herinneren, gaan reactiveren.

Regelmatig mochten we in onze meditaties getuige zijn van collectieve activaties, die deze groep lichtwerkers stapje voor stapje dichterbij het moment brachten dat deze kwaliteiten en herinneringen beschikbaar zouden komen. Hoe vaak ik lichtwerkers niet de afgelopen 15 jaar zich hardop heb horen afvragen: “Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat is mijn missie, en wanneer gaat het nou beginnen?” Met alle frustraties en licht ongeduld, in het voelen en weten dat de antwoorden ooit komen, maar niet wanneer. Stel nu dat het bijna zover is dat dit allemaal duidelijk mag gaan worden, op een niveau voorbij wat we ons kunnen voorstellen. Niet slechts op een basaal kennisniveau, in de zin van: “ik ben een healer, ik ben aspect van die en die, en kom van die en die planeet”. Maar op een diepgaand ervaringsniveau, waarin er een verschuiving van identiteit plaatsvindt, en waarin je een grotere realiteit in je dagelijks bestaan gaat leven. Waarin de multidimensionale werkelijkheid werkelijker wordt dan de fysieke werkelijkheid. Waarin je ontdekt dat deze “nieuwe” staat van zijn veel dichter ligt op wie je als galactisch wezen door de eeuwigheid heen bent geweest. Niet zoals in je aardse incarnaties, waarin je steeds een andere persona aanneemt, maar een doorlopende identiteit, die je duizenden of misschien wel miljoenen jaren hebt doorleefd, en die zich bewust zijn galactische geschiedenis herinnert.

Wanneer deze collectieve activatie plaatsvindt, zal dit veel vreugde brengen bij de lichtwerkers. Het is een thuiskomen in je galactische oorsprong, de geboorte van de galactische mens. Heldere vermogens, intuïtie, communicatie met gidsen, het zal allemaal een sprong maken naar meer helderheid, meer detail, meer precisie, meer toegang. Het kan niet anders dan dat deze activatie flinke invloed gaat uitoefenen op de dynamiek van wat er momenteel allemaal gebeurt in de wereld, de maatschappelijke chaos. Uiteindelijk heeft alles wat er gebeurt een spirituele context. We weten allemaal dat de grote spirituele en galactische (“buitenaardse”) veranderingen binnen de samenleving niet van buiten naar binnen komen, maar van binnen naar buiten. Na deze activatie en de aansporing tot actie met behulp van deze nieuwe kwaliteiten vanuit Spirit, zullen deze specifieke veranderingen vermoedelijk exponentieel toenemen, en zal dit meer waarheid en meer goddelijke inspiratie brengen op Aarde.

Er is momenteel een multidimensionaal schaakspel tussen het Licht en het Donker aan de gang in, op en rondom de Aarde, en de elite is zich zeer bewust van het feit, dat dit niet alleen in de fysieke dimensie speelt. Zij hebben het liefst dat de massa atheïstisch en materialistisch blijft om hen in de illusie te houden, maar zelf zijn ze dat absoluut niet. Wanneer de lichtwerkers en masse in hun nieuwe identiteit met hun nieuwe kwaliteiten stappen, zullen zij ook bewuster en scherper gaan samenwerken met de Hogere Geestelijke Werelden, geleid via hun eigen Hoger Zelf. Hierdoor zal het Goddelijk Plan een nieuw stadium in gaan, waarin vele lichtwerkers zichtbaardere rollen gaan spelen (niet alleen als healers of leraren, maar op alle maatschappelijke gebieden), en zullen de positieve veranderingen zichtbaarder en effectiever worden in de fysieke dimensie.

In de meditatie van gister die mij inspireerde dit te delen ervoeren we hoe er in de buurt van Avebury in Engeland een enorme kristallen pilaar uit de grond omhoogkwam, die gewacht had op de juiste timing om zichzelf vrij te geven. Toen deze in volledige omvang op het aardoppervlak stond, ging de bovenkant als het ware “open”, en kwamen er vele “rugzakjes” uit, die zich bewogen naar de eerste golf lichtwerkers, wereldwijd. In deze rugzakjes bevonden zich nieuwe kwaliteiten, maar ook nieuwe levels van soevereiniteit. Daarna vloog het kristal de kosmos in, haar werk was gedaan.

We hebben de afgelopen tijd meer soortgelijke ervaringen beleefd, maar het voelt duidelijk dat het nu echt steeds dichterbij komt. Wellicht een kwestie van enkele weken of maanden, harde data geeft Spirit nooit. Wel iets om naar uit te kijken.

Expect the unexpected. Expect miracles. 🙂

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven