Privacy

Dit is de privacyverklaring voor Maximlazet.nl, de site die Maxim Lazet gebruikt voor het delen van informatie en de uitoefening van activiteiten van diens bedrijf Hilarion Services en diens stichting Inscension. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Maximlazet.nl omgaat met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt op gelijke wijze voor de websites www.hilarion.org en www.inscension.org . Daar waar hieronder Hilarion Services wordt genoemd, geldt het genoemde gelijk voor Inscension.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hilarion Services kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hilarion Services, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Hilarion Services verstrekt. Hilarion Services kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bedrijfsnaam
– Uw BTW-nummer

Hilarion Services maakt gebruik van een payment provider voor betalingen, en slaat zelf geen betalingsgegevens op.

WAAROM HILARION SERVICES GEGEVENS NODIG HEEFT

Hilarion Services verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of uw correspondentie daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft. Daarnaast kan Hilarion Services uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (koop)overeenkomst voor de levering van (online) diensten of producten.

HOELANG HILARION SERVICES GEGEVENS BEWAART

Hilarion Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hilarion Services verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onderstaande redenen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de server van Hilarion Services worden algemene bezoekergegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hilarion Services gebruikt deze informatie om de werking en de veiligheid van de website te verbeteren. Deze gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd en worden nooit voor marketing- en/of advertentie doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens de hieronder genoemde partijen.

GOOGLE ANALYTICS

Hilarion Services maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, en heeft hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google gesloten . De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde(!) adres van uw computer (IP-adres, minus de laatste octet), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, u treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hilarion Services te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hilarion Services heeft hier geen invloed op. Hilarion Services heeft Google expliciet geen toestemming gegeven om via Hilarion Services verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, zoals Adwords of Optimize, of gegevens te delen met derde partijen.

VEILIGHEID

Hilarion Services maakt ter bevordering van de veiligheid van deze website gebruik van een derde partij (Wordfence), welke maatregelen treft die vereisen dat het IP adres wordt opgeslagen. Deze wordt normaliter 90 dagen bewaard, tenzij het IP adres verband houdt met kwaadwillende requests, dan wordt het langer bewaard.

CRM (CONTACT MANAGEMENT)

Hilarion Services kan voor communicatiedoeleinden uw naam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam ter bewaring opslaan in een CRM. Deze gegevens zijn opgeslagen bij een derde partij (Hubspot).

NIEUWSBRIEF

Hilarion Services verwerkt uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft opgegeven, en voor geen enkel ander doel. Deze e-mailadressen zijn opgeslagen bij een derde partij (Mailchimp).

COOKIES

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website worden dergelijke cookies aangemaakt en geraadpleegd. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet door deze website opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Deze technieken hebben tot doel om het surfen op deze website gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van deze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen. Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘tracking cookies’. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Tracking cookies kunnen in zijn algemeenheid worden gebruikt voor statistische en/of advertentie doeleinden. Hilarion Services gebruikt deze cookies uitsluitend voor statistische doeleinden.

BEVEILIGEN

Hilarion Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hilarion Services maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hilarion Services verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hilarion Services op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Hilarion Services zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Maximlazet.nl is een website van Hilarion Services.
Hilarion Services is te bereiken via https://hilarion.org/index_nl.html#contact

Maximlazet.nl
Scroll naar boven