Na 2012

Zo, we zijn 2012 voorbij, waar staan we nu dan?

Het is mijn ervaring dat we ons nog altijd volop in innerlijke transformatieprocessen bevinden. 2012 was een belangrijke mijlpaal en heeft het potentieel van galactisch bewustzijn weer binnen het bereik van de mens gebracht, maar het collectieve ascensieproces duurt voort. De 5D Aarde heeft de noodzakelijke verankering gemaakt, maar het duurt vele jaren voordat het ook werkelijk helemaal ingedaald is. De tijdlijnen van de 3D Aarde en de 5D Aarde zijn samengevloeid, waardoor de 5D Aarde als het ware de 3D Aarde in frequentie mee naar “boven” trekt. Voordat de aanwezigheid van de 5D Aarde zich ook werkelijk vertaald heeft naar een 5D maatschappij, dient er nog veel te gebeuren, op innerlijk vlak en vanzelfsprekend ook op uiterlijk vlak. 2013 stond in het teken van de volledige gronding van het innerlijk kind, zodat het triangulair bewustzijn van innerlijke vereniging van man, vrouw en kind in onszelf zich kon verwezenlijken, zodat belichaming van 9-dimensionaal bewustzijn mogelijk wordt. Dat was weer nodig voor 2014, waarin de 4e dimensie getransformeerd en als het ware omgezet wordt, om een vrije doorgang te scheppen naar de vijfde dimensie.

Hoewel verandering en evolutie natuurlijk nooit stoppen, ligt de werkelijke afronding van het zogenoemde ascensieproces in mijn visie in de gronding van de 13e dimensie. Hiermee wordt de dualiteit van de eerste 12 dimensies opgeheven. In welk jaar dit precies plaats vindt, is me niet duidelijk. Het is in wezen de weg van de mens die van de koolstof in de diamant transformeert. Het bereiken van Christusbewustzijn is niets anders dan het kristalliseren van het bewustzijn. Binnen het kristallijnen bewustzijn bestaat ook nog een lange evolutieweg, die uitmondt in de meeste zuivere (en harde) kristal, de diamant, het diamanten bewustzijn. De diamant energie, die nu erg actueel is, is een energie die werkelijk non-duaal is, Goddelijke Waarheid in zich draagt, en het 12 stralen regenboog systeem overkoepelt en samenbindt. De diamant energie bevind zich ook in de kern van de Aarde, altijd onaantastbaar gebleven, ongeacht de dualiteit op de oppervlakte. Het diamanten bewustzijn sijpelt nu ook binnen bij die mensen die er klaar voor zijn dit te belichamen. En wanneer er voldoende collectieve belichaming is van diamanten bewustzijn in het collectief menselijk bewustzijnsveld, zal er voldoende bedding zijn voor een nieuwe golf van zielen die incarneren, avatar zielen, die in zijn geheel geen dualiteit meer in zich dragen. Wanneer deze kinderen op grote schaal incarneren, dan zal de transformatie en verandering van koers naar een non-duale samenleving zeer rap gaan. Al met al zal de Aarde binnen één generatie in de Hemel op Aarde veranderen, daar ben ik van overtuigd.

Veel lichtwerkers verkeren momenteel in twijfel over hun manifestatie, over het hoe en wanneer. Steeds meer weerstand naar het oude systeem voelen, en tegelijkertijd onvoldoende helder hebben hoe hierin te manifesteren op een wijze die kloppend voelt, effectief is, en voldoende overvloed schept. En tegelijkertijd maakt de gronding die zo in ons allen is toegenomen, dat we meer dan ooit mens zijn, ook de sterremensen onder ons. De gronding die zo hard nodig is om stevig en in balans op Aarde te staan, en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Op individueel niveau hebben we inmiddels veel van de 3D en 4D frequenties in onszelf getransformeerd, maar het is nog niet klaar. Je zou kunnen zeggen dat we ons in een tussenfase bevinden waarin de Goddelijke waarheid aan het gronden is wat nog niet kon vóór 2013, en waarbinnen we herverbonden worden met ons hoger wezen, onze ziel en I AM THAT I AM. Pas dan wordt onze identiteit, onze blauwdruk voor deze incarnatie en onze innerlijke communicatie helder en zuiver, en worden we volledig opgenomen in het universele liefdesveld, wat eigenlijk voorwaarden zijn voor werkelijk zuivere schepping. En pas dan verdwijnen de vraagtekens, ontstaat de ruimte voor kloppende, passievolle creatie waar we zo naar verlangen, zonder dat onbewuste en externe saboterende krachten nog roet in het eten kunnen gooien.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven