Meer uitleg

Om spiritueel te groeien, dienen wij alle bagage die wij bij ons dragen, los te laten. Wij leven in een tijd waarin dat versneld mag gebeuren, maar dat vereist wel een actieve houding van ons. Het is goed om dit loslaten niet alleen emotioneel en/of psychologisch te benaderen, maar ook spiritueel, en dan vooral energetisch. Alles bestaat uit energie, dus wij ook. Het is daarom verstandig om de leuze van Plato “Ken uzelve” ook toe te passen in energetische zin. Verdiep je in hoe de mens in het algemeen energetisch in elkaar zit (aura, chakra’s, energiebanen, enz..), en ga dan (eventueel met hulp van anderen) je eigen energiesysteem onderzoeken, en kijk wat je eraan kunt doen om deze te reinigen en te zuiveren. Een belangrijke factor in spirituele groei is gewoonweg het verhogen van onze frequentie of lichtquotient, en dat vereist het loslaten van laag trillende energieën die zich in ons energieveld bevinden. Men kan via vele technieken heel pragmatisch aan de slag gaan met de reiniging van onze aura, ons energieveld.

Wij hebben verschillende lichamen, die allen vibreren op verschillende trillingniveau’s, waarvan ons fysieke lichaam op de laagste. In elk lichaam kunnen laag trillende energieën huizen. Alle angsten, blokkades, trauma’s, pijnlijke herinneringen, conditioneringen, negatieve overtuigingen en dergelijke, dragen wij in de vorm van energie bij ons, verspreid over deze lichamen. In het fysieke lichaam zal dit zich uiten in de vorm van ziektecellen (gematerialiseerde negatieve energie), in het emotionele lichaam zal men de emotionele kwetsuren terugvinden, en in het mentale lichaam de destructieve mentale overtuigingen en gewoonten. Zie hierin ook de oorzakelijkheid waarin een negatief wereldbeeld (mentaal) kan leiden tot een ongelukkig bestaan (emotioneel) en tot ziekten (fysiek). Negatieve gedachten leiden tot negatieve gevoelens leiden tot negatieve materie (ziektecellen). De grootste oorzaken van leed zijn oordelen (onbegrip) en begeertes (hechting). De manier waarop wij naar de wereld kijken beïnvloed onszelf op alle niveau’s. Wij creëren onze eigen werkelijkheid, en zien dat direct terug in de staat van ons lichaam en energieveld. Wanneer wij slechts zonder enig oordeel en voorwaarde liefhebben, dan maken al die lage trillingen geen enkele kans zich in onze lichamen te manifesteren. Liefde trilt op een hoog niveau, angst op een laag niveau. Kijk eens naar wat Emoto aantoonde met zijn waterkristallen nadat hij deze geimpregneerd had met enerzijds liefdevolle gedachten en anderzijds angstgedachten, en realiseer je dat wij voor een groot deel uit water bestaan.

Zo boven, zo beneden. Wanneer je je verdiept in de aard van onze aura, ons energieveld, dan leer je ook de aard van het universum kennen, met haar dimensies en oplopende frequentieniveau’s. De microcosmos is een weerspiegeling van de macrocosmos, en andersom. De lichamen (of lagen) in ons energieveld komen overeen met de verschillende lagen (of dimensies) van het universum, sterker nog, onze lichamen bevinden zich elk in hun overeenstemmende dimensie. Dat zet je wel aan het denken, he? Het betekent dat wij de hogere dimensies nooit hebben verlaten, dat wij multidimensionale wezens zijn, en dat wij slechts een gedeelte van ons totale zijn hebben laten afdalen naar deze lage frequentieniveau’s, tot op het niveau van de vaste materie. Onze persoonlijkheid of ego die onze fysieke, emotionele en mentale lichaam bevat en zich daardoor in de laagste dimensies bevind, is wat wij het meest direct ervaren, terwijl dit juist het meest illusoire en minst wezenlijke onderdeel van onze ware aard betreft. Met name het fysieke lichaam, wat eigenlijk slechts een tijdelijk voertuig is voor enkel dit leven. Onze emotionele en mentale staat nemen wij echter wel mee na onze overgang terug naar de geestelijke wereld. Onze ziel of hoger zelf bevindt zich in de spirituele sfeer (voorbij aan de mentale dimensie) waar het Christusbewustzijn heerst, en wij dienen te trachten ons daarmee te verbinden, mede door de frequentie van de lagere lichamen te verhogen. Een verlicht mens is gegroeid voorbij de emotionele en mentale dimensie, waardoor hij meester is geworden over zijn gedachten en gevoelens.

In deze hogere dimensies bevinden zich vele verlichte, liefdevolle wezens die ons kunnen helpen, maar die tegelijkertijd onze vrije wil dienen te respecteren. In die werelden bestaat net als hier werk, en een vergelijkbare hoeveelheid soorten banen. Wij werken op Aarde om bij te dragen aan een maatschappij die zoveel mogelijk als een éénheid functioneert en daarmee ieders belangen dient, in de hogere werelden wordt gewerkt om op een grotere schaal hetzelfde te doen, namelijk het universum als een éénheid laten functioneren en daarmee bijdragen aan de evolutie ervan. Dit omvat het bijstaan van de lagere werelden in hun evolutie richting meer éénheid. Deze wezens hebben allen, net als wij hier, hun eigen werkgebieden, expertise en talenten, en velen van hen zijn momenteel diep betrokken in de evolutie van de Aarde en de mensheid, in deze tijd meer dan ooit. Zij beheren onder meer heilzame hoogfrequente energieën, die zij onze kant op kunnen dirigeren, en het bijzondere is dat dit binnen enkele seconden na verzoek gebeurt. Dit doet je beseffen en voelen hoe alles werkelijk Éénheid is, alles één Goddelijk bewustzijn is, waarbinnen met enorme snelheden kan worden gecommuniceerd. De gedachte reist sneller dan het licht. Iedereen is slechts een gedachte van elkaar verwijderd, en al onze aanroepen en verzoeken worden gehoord door de partijen waar we onze aandacht en intentie op richten. Ook al hebben wij op dit moment niet (allen) de beschikking over bewuste telepathie (wat bewuste wederzijdse communicatie mogelijk maakt, ook wel channeling genoemd), wat we uitsturen komt zeker aan. Deze wezens, de Engelen en Geascendeerde Meesters die deze aanroepen en verzoeken ontvangen, helpen ons graag, zij zijn voortdurend bezig met de creatie van meer Licht, en zullen zeker reageren op verzoeken om Licht, of energieën die het Licht verhogen.

Eén van de meest krachtige technieken voor spirituele groei is dus het aanroepen van kosmische energieën, en deze (al dan niet in meditatie) door je energieveld laten stromen. Je energieveld vullen met energieën van een hogere frequentie transformeert je energieveld en verhoogt de frequentie van je energieveld, daarin ligt de basis. Dit kunnen energieën zijn van heling, reiniging en transformatie van onze energievelden. Of van liefde, licht, kracht, wijsheid, éénheid, enz… Je kunt met deze energieën je eigen energieveld laten beïnvloeden en beschermen, leefruimtes vullen en reinigen of voorwerpen en voedsel energetiseren. Voor het werken met deze energieën gelden steeds de volgende principes:

 • Hoe meer je ermee werkt, hoe meer uitwerking het zal hebben
 • Als je het niet voelt, betekent dat niet dat het niet zijn werk aan het doen is
 • Mettertijd zul je de energie steeds beter gaan voelen, en er steeds meer van gaan genieten
 • Als je een keer de energie niet voelt, terwijl je deze anders wel voelt, wees niet gealarmeerd, daar zijn dan goede redenen voor, die niets met afwijzing te maken hebben
 • Geef aan wanneer je de energie toestroom wilt beëindigen en dank eventueel achteraf!
 • Je kunt de aanroep natuurlijk ook in het Engels of een andere taal doen.

Ik wil ook nog even de nadruk leggen op het belang het op een juiste manier te doen! Wanneer je vaag bent in wat je vraagt en aan wie, kun je partijen aantrekken die je niet wilt aantrekken.

 • Wees daarom specifiek in je aanroep.
 • Beschrijf de partij die je aanroept helder.
 • Hou in de gaten dat hetgeen je vraagt je spirituele pad dient, en niet je lagere begeerten.
 • Doe het vanuit liefde (open eventueel je hart voorafgaand aan de aanroep, en centreer je aandacht daar).
 • Realiseer je dat alles draait om intentie. Wanneer je intentie links wilt en je uitgesproken woorden rechts zeggen, dan wordt je intentie gevolgd.
 • Wanneer je energie voelt welke niet prettig of te zwaar aanvoelt, eindig dan de toestroom van de energie meteen. Vraag eventueel daarna een andere partij waar je op vertrouwt om je energieveld te reinigen, beschermen en te vullen met liefde.
 • Tenslotte kun je ervoor kiezen voor de zekerheid een zelfbeschermingsclausule in je aanroep in te bouwen, in de vorm van: ” … , dit alleen voor zover het mijn hoogste goed dient!”

Nadat je de aanroep hebt gedaan, kun je op de toestromende energie mediteren, of zoals ook wel eens gezegd wordt: “in de energie gaan zitten”. Op energie mediteren is een sterk gevoelsmatige meditatie, twijfel daarom niet over de vorm waarin je mediteert. Vergeet even de 101 methoden en technieken die bestaan om te mediteren. Mediteren is op de eerste plaats de geest tot rust brengen. Ontspan je geest en richt je bewustzijn op het voelen van de energie. Voel de energie door je energieveld, en vooral je fysieke lichaam, stromen. Sluit je ogen, en geniet ervan. In mijn ervaring werkt het het best wanneer je de aanroep doet, en daarna tussen de 20 en 45 minuten gaat mediteren op de energie en dit herhaaldelijk doet. Dan geef je de energie de tijd haar werk te doen in je energieveld. Zet er eventueel een muziekje bij op die je prettig doet voelen. Je kunt ook voorafgaand aan de aanroep en de meditatie een korte Unity Breath meditatie doen (liefde sturen naar de Aarde en naar de Kosmos). Dat helpt enorm om te centreren, en geeft een goede basis voor de aanroep en het mediteren op de energie. Weet ook dat je met je intentie na de aanroep zelf ook nog sturing kunt geven aan de energie. Wanneer ik een energie door mijn gehele energieveld wil laten stromen, voeg ik meestal de volgende zin toe aan de aanroep: ” Ik stuur deze energie naar al mijn lichamen, mijn fysieke, etherische, emotionele, mentale en spirituele lichaam.” Dan voel ik letterlijk de energie verspreiden in mijn aura. Je kunt het ook naar specifieke delen van het lichaam, specifieke lichamen, specifieke trauma’s sturen, enz… Je kunt het zelfs terug de tijd in sturen, om oude wonden bij de wortel aan te pakken. Spirituele energieën gaan voorbij aan ons lineaire tijdsdenken. Hoewel in mijn beleving het mediteren op de energie de krachtigste techniek is, kunnen deze energieën altijd en overal worden aangeroepen. Je kunt bijvoorbeeld ook sterk transformerende energieën aanroepen voordat je gaat slapen, en vragen of deze door je heen mogen stromen terwijl je slaapt. Ideaal, toch? Je kunt ook specifieke energieën aanroepen voorafgaand aan specifieke activiteiten die daardoor worden ondersteund. Bijvoorbeeld een energie van liefde en wijsheid voorafgaand aan het beslechten van een geschil, of een energie die je scherper maakt voordat je gaat leren of werken, enz.. Kijk naar het effect van de specifieke energie en pas het toe op het moment dat jij denkt dat het iets voor je kan bijdragen.

Hieronder volgen nog een aantal zaken, die mensen mogelijkerwijs als een drempel kunnen ervaren om bezig te gaan met het aanroepen:

– Overtuiging
Als je er niet in gelooft, houdt het snel op natuurlijk. Natuurlijk is de eerste voorwaarde het accepteren en omarmen van de geestelijke realiteit die erachter ligt. Daarom hangt de mogelijkheid om er gebruik te maken vanzelfsprekend samen met ons vertrouwen in het bestaan en de werking ervan. Onze twijfels beperken het potentiële voordeel voor ons, doordat we ons ervoor afsluiten.

– Kennis
Naast overtuiging is er natuurlijk ook kennis nodig. Allereerst kennis van de mogelijkheid DAT het kan, en daarnaast WAT er kan. Er is niet alleen een allesomvattende Godheid waarop we ons kunnen richten. Alles wat IS valt binnen het bewustzijn van de Godheid, en dus ook de lichtwezens waarop we ons kunnen richten voor hulp. Deze lichtwezens hebben allemaal hun eigen terreinen van activiteit en expertise, en kunnen elk specifieke energieën naar ons toe channelen. Daarom is het van belang hiervan kennis te nemen, en specifiek te zijn in onze aanroepen. WAT vragen we van WIE met WELK doel.

– Methode
Verlies jezelf niet in de twijfel over de vorm waarin je je aanroep giet. Het is niet zo dat de ene formulering persé beter werkt dan de ander. Het gaat om intentie. Houd alleen in de gaten dat je specifiek genoeg bent (vooral WAT van WIE). Je kunt de aanroep zowel in gedachten als hardop doen, eventueel 3x als dat je meer vertrouwen geeft. Als je het moeilijk vindt het uit het hoofd te doen, kan het ook gewoon voorgelezen worden. Een brandend kaarsje tijdens het reciteren van de aanroep schijnt ook een uitnodigend effect te hebben.

– Houding
Iedereen heeft een bepaalde onwennigheid in het begin. Oké, je gelooft erin, je weet hoe het moet, maar hoe stel je je op? Ons ego kan het ons wel eens een beetje moeilijk maken hoe we ons naar anderen opstellen, laat staan naar vergevorderde lichtwezens. Herinner gewoon dat er niet over ons geoordeeld wordt, zij zien ons als gelijkwaardig, als dappere avontuurlijke zielen die het op zich hebben genomen om de fysieke realiteit te ervaren, en zij zijn zich bewust van de moeilijkheden die samenhangen met het “mens-zijn”. De enigen die over ons oordelen, zijn wij zelf. Dus maak jezelf niet groter of kleiner, wees gewoon je ontspannen zelf. Wees wel respectvol, en dank het lichtwezen eventueel dat de energie gestuurd heeft.

– Beschikbaarheid
Maak je geen zorgen over de beschikbaarheid. Het is nauwelijks zo dat je door je verzoek het lichtwezen beperkt in zijn andere activiteiten. Hun bewustzijn is dermate groot, dat is voor ons moeilijk te bevatten. Sommigen kunnen zich in duizenden stukjes opsplitsen of 50 channelings tegelijkertijd doen. Voor hen kost het slechts een fractie van hun aandacht.

– Bewijs
Het bewijs is een lastig onderwerp. Veel mensen zijn sceptisch, zelfs als ze geloven dat er méér is, willen ze nog graag bewijs dat het aanroepen werkt, door de energieën lichamelijk te voelen. Eigenlijk zou het geheel op vertrouwen gebaseerd moeten zijn, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik kan zeggen dat het voor mij absoluut een vaststaand feit is, en ik dat dank aan mijn vertrouwen, geduld en langzaam opgebouwde sensitiviteit voor energie. Ik heb inmiddels vele verschillende energieën gevoeld, en ze voelden allemaal anders, en hadden allen verschillende effecten. Ze traden altijd op binnen 10 seconden na de aanroep. Weet dat de energieën effect hebben, ook als je ze niet voelt. De verhoging van sensitiviteit voor energie ontstaat door verschillende facetten: spirituele ontwikkeling, gevoelsmatige openheid, liefde, heling onderste chakra’s en aarding. Aarding is erg belangrijk. Zonder goede aarding ervaar je überhaupt je eigen lichaamsenergie minder goed, laat staan de subtielere spirituele energieën.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven