Ascensieproces

“Wijsheid is vrijwillig leren, karma is verplicht leren.” (citaat uit de geestelijke wereld)


In mijn beleving is het planetaire ascensieproces een zekerheid. Maar ik zeg bewust “planetaire” ascensie, want dat is wat er op de eerste plaats aan het gebeuren is, het bewustzijn van de planeet Aarde stijgt naar een hogere dimensie. Wat dit echter betekent voor alle zielen die op het moment van ascensie geïncarneerd zijn, hangt af van hun vrije wil, hun individuele en het collectieve bewustzijnsniveau op dat moment. Er is binnen dit proces een enorme frequentiestijging gaande, die een hoop transformatie met zich meebrengt. Verandering is een constante in het universum, maar in deze periode treden in een kort tijdsbestek extreem veel veranderingen op, die een flinke uitdaging vormen voor ons wereldbeeld.

Inmiddels, door voortschrijdende ontwikkelingen rondom het ascensieproces, en voortschrijdend inzicht van mij in het ascensieproces, ga ik er vanuit dat het proces een grote periode beslaat, die nog ver voorbij 2012 doorgaat, en zelfs in 2011 een nieuwe 7 jaar durende transformatie begint, helemaal tot in 2018. Hoe ik het zie, is dat ooit alle “2012” scenario’s, inclusief de zogenaamde doemscenario’s, vanwege de vrije wil een theorethische mogelijkheid hadden om werkelijkheid te worden. Maar de afgelopen 50 jaar, en met name de laatste tien jaar, is er zoveel licht naar de Aarde gekomen dat alle negatieve scenario’s geen gronding meer kunnen vinden en achterhaald zijn geworden. Zo lijken vele symptomen van het ascensieproces te zijn verzacht en naarmate er meer en meer Licht naar de Aarde komt, zullen de mogelijkheden en waarschijnlijkheden steeds positiever en optimistischer worden, en de symptomen verder verzachten. Natuurlijk zullen de transformaties op het gebied van democratisering, economie, religie, wetenschap en het klimaat doorgaan, maar wellicht op een redelijk goed leefbare manier, die niet het functioneren van de globale samenleving hoeven te ontwrichten, zoals de angstscenario’s zagen gebeuren. Daarnaast is er een nieuw hoger mentaal bewustzijn aan het ontstaan op Aarde, uitgelijnd met het Hart, die in een rap tempo nieuwe constructieve technologieen zal introduceren die ook een ondersteunende rol zullen hebben in de komende tijd, zoals de informatietechnologie dat tot op heden heeft gedaan. 

Naar mijn inzicht is de terugkeer van Niburu waar zoveel om te doen is absoluut geen negatieve zaak, maar een positieve beweging die in het kader van éénwording en verinnerlijking op galactische niveau’s noodzakelijk is. En de voortgang van ons individuele evolutieproces is daar weer afhankelijk van, vanwege de weerspiegeling in micro- en macrokosmos, en het isometrische karakter van de schepping. Overigens geschiedt deze “Niburu terugkeer” uitsluitend etherisch, niet fysiek. Lange tijd konden we op Aarde zoals ik het begrijp niet verder dan 8-dimensionaal bewustzijn komen doordat we dan tegen de knelpunten aanliepen op galactisch niveau, maar het gaande ascensieproces dat niet alleen de Aarde aangaat, maar de gehele universele Matrix, maakt deze weg vrij waardoor we ons richting 13 dimensionaal bewustzijn kunnen bewegen, werkelijk voorbij de dualiteit (die er in de vijfde dimensie ook echt wel nog in bepaalde mate is), waarin we de belichaming van onze monade, onze godsvonk kunnen verwezenlijken. Wellicht dat je in het mechanisme van het ascensieproces overigens een logisch systeem kunt ontdekken die uitgaat van steeds éénwording van 12 elementen. 12 jaren (2000-2012), 12 dimensies, 12 planeten, 12 sterrenbeelden, 12 stralen, 12 archetypen, 12 aspecten binnen het Hoger Zelf, 12 ridders van de ronde tafel, 12 apostelen, 12 chakra’s, 12 dna strengen, 12 elohim, 12 kristallen schedels, 12 egyptische tempels, 12 grootmoeders en -vaders. Voeg het 13e element toe die de 12 overkoepelt en samenbindt, en er ontstaat éénheid. En op microcosmos niveau (dna) ontstaat hierdoor de mogelijkheid van christusbewustzijn, als geintegreerd bewustzijn van de 12 elementen. En zou het toeval zijn dat om de één of andere reden in de geschiedenis door de heersende machten het getal 13 als ongeluksgetal is bestempeld? Het is juist het geluksgetal, het bevrijdende getal. De 13 is als het vijfde element ether, die het nulpunt binnen bereik brengt, en onze Maya illusiematrix openbreekt.

Wat voor mijn gevoel eigenlijk nog belangrijker is dan de wijze waarop we naar het hele ascensieproces kijken, is de werkelijke acceptatie van de geestelijke werkelijkheid. Want onze acceptatie daarvan bepaalt hoe wij zullen omgaan met deze ascensie, en in hoeverre wij goed gebruik zullen maken van de tijd voorafgaand aan de ascensie. Wanneer wij werkelijk beseffen en accepteren dat wij onsterfelijke zielen zijn, ons huidige leven slechts één incarnatie is die wij nu ervaren, dit slechts een seconde van ons totale bestaan beslaat, onze aardse persoonlijkheid niet is wie wij echt zijn, ons ware thuis niet hier is, en het leven zonder fysiek lichaam een stuk gemakkelijker is, dan relativeert dat nogal wat er staat te gebeuren. Dan realiseert men zich dat uiteindelijk elk eindresultaat oké is. Simpel gezegd, men pakt mee wat men qua groei kan meepakken, en men gaat na de ascensie door met waar men gebleven is. Dit principe geldt voor iedereen, ongeacht zijn of haar ontwikkeling. Belangrijk is alleen wel het opbrengen van de flexibiliteit en acceptatie van de veranderingen in de noodzakelijke overgangsperiode waarin het oude wordt opgeruimd. Hoe onthechter wij omgaan met deze ontwikkelingen rond de ascensie, hoe gemakkelijker het ons zal gevallen. Hoe meer wij gezamenlijk in onze liefde en acceptatie gaan staan, hoe minder deze veranderingen ons van ons stuk zullen brengen. De ontwikkelingen rondom het ascensieproces zullen het bestaan van de geestelijke werkelijkheid steeds tastbaarder maken. In het kader van de transformatie zullen verborgen maatschappelijke waarheden boven water komen, meer en meer lichtwerkers zullen uit de schaduw stappen, en helderziendheid en andere heldere vermogens zullen steeds meer gemeengoed worden. Daarnaast zal ook het klimaat wat turbulenter worden, als onderdeel van de schoonmaak die de Aarde doormaakt.

Wanneer men de geestelijke werkelijkheid waarlijk accepteert, waarin God niet iets buiten onszelf is, maar Alles wat IS, en wij daar dus ook onderdeel van uitmaken, dan kan men wellicht ook anders gaan kijken naar het universum. Het universum is niet een lege, levenloze, betekenisloze ruimte zoals in de materialistische visie op Aarde wel eens wordt beweerd, maar een multidimensionale arena, dat barst van het leven, onderling verbonden in liefde en éénheid, in alle mogelijke vormen en kleuren, waar wij ons momenteel weinig voorstelling van kunnen maken. Zelfs ons zonnestelsel is gevuld met leven, inclusief de naburige planeten, alleen niet op de frequentie die wij kunnen waarnemen.

Onze ziel heeft er geheel bewust voor gekozen in deze tijd te incarneren, wetende van het gaande ascensieproces, wat gewoon doorloopt na 2012. Hoe dit ook voor ieder individueel moge verlopen, deze tijd houdt een enorme groeibelofte in zich. Hoe men deze periode/incarnatie doorgaat, is natuurlijk ieders eigen keuze. Er zijn mensen die inmiddels de realiteit van de aanstaande ascensie volledig hebben omarmd, en zij zijn zeer pro-actief bezig te onderzoeken op welke gebieden zij allemaal zo snel mogelijk zoveel mogelijk kunnen groeien. Maar er zijn ook mensen die deze realiteit omarmen, en vervolgens ervoor kiezen met de armen over elkaar op de bank gaan zitten, en zeggen: ik zie het wel. Hoewel er geen enkel oordeel is over onze keuzes, en in ons totale eeuwige bestaan eigenlijk geen fouten en geen haast bestaat, is het natuurlijk wel zonde wanneer men niet van de groeimogelijkheden van deze tijd gebruik maakt.

Spirituele groei is iets wat elk moment van de dag speelt. Het gaat erom steeds bewust te zijn wat er zich afspeelt in het bewustzijn, en met liefde en wilskracht ervoor zorgen dat je bewustzijn gericht blijft op het hoger zelf, en niet het lager zelf.

Onder meer de volgende zaken dragen bij aan bewustzijnsgroei:

 • de geestelijke werkelijkheid accepteren
 • de angst voor de dood loslaten
 • waakzaamheid (bewust leven)
 • liefdevol in het leven staan
 • waarheidsgetrouw/eerlijk zijn (vooral tegen jezelf)
 • oordeelloos leven
 • de wet van éénheid omarmen
 • iedereen als God behandelen
 • dienstbaarheid
 • mentale constructieve houding
 • continu zelfonderzoek verrichten
 • gelijkmoedigheid nastreven
 • gerichtheid op de overstijging van het negatief ego
 • geen slachtoffergedrag vertonen en verantwoordelijkheid nemen
 • universele, ecclectische houding (leer van alles, beperk je tot niks)
 • meditatie
 • reiniging van het energieveld

Door bovenstaande houdingen in je leven te integreren, verhoog je je lichtquotiënt, op weg naar ascensie. Samensmelting met je Hoger Zelf (of ziel) en je monade (of Godsvonk of IK BEN Aanwezigheid) maakt onderdeel uit van dit ascensieproces.

Deze website richt zich vooral op het onderste punt, de reiniging van het energieveld. Naarmate men zich meer verdiept in het energiesysteem en hiermee bezig gaat, ontdekt men hoeveel verandering men teweeg kan brengen door direct op energieniveau met zichzelf aan het werk te gaan. Eventueel met behulp van andere mensen, en, zeer aan te raden, met de hulp van de Geestelijke wereld. Niet voor niks waren het meestal de mystici in de geschiedenis die de verlichting wisten te bereiken, omdat zij heel doelmatig met de transformatie van hun eigen energieveld bezig waren, meestal met behulp van de geestelijke wereld waarmee zij in contact stonden, op een manier ontdaan van religieuze dogma´s, bijgeloof, en vooral oordeel. Bijna alsof je je eigen natuurkunde-project bent. Ik zeg dit zo droog om even het punt te maken, maar de beleving en benadering is dat natuurlijk absoluut niet. Want naarmate je jezelf zuivert en oude bagage loslaat, groeit de liefdeservaring, de verwondering en dankbaarheid voor de schepping, en het besef van éénheid.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven