Aanroepen

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin het licht op Aarde en het collectieve bewustzijn van de mensheid in een rap tempo aan het stijgen zijn. Een tijd waarin de sluiers tussen de illusoire materiele wereld en de geestelijke wereld steeds dunner worden. Maar vooral ook een tijd waarin veel kennis wordt vrijgegeven die kan worden gebruikt voor versnelling van de spirituele ontwikkeling. De hogere krachten binnen de geestelijke wereld verrichten momenteel grote inspanningen om de transformatie en ascensie op Aarde zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Maar voor dit succes spelen wij mensen ook een grote rol. De nabije toekomst zal zich kenmerken door co-creatie, een intensieve samenwerking tussen de mensheid en de hogere geestelijke wereld, waarin de Nieuwe Aarde zal worden geschapen. Het is deels aan ons om het Licht dat naar de Aarde komt, te verankeren en dit scheppingsproces te realiseren. Wij zijn de handen en voeten. Maar om dat goed te kunnen doen, dienen wij ook ons eigen Licht, onze frequentie, zoveel mogelijk te verhogen.

Dat kan op verschillende manieren. Op de eerste plaats natuurlijk door zo liefdevol en oordeelloos mogelijk in het leven te staan, in éénheid met de omgeving te leven, en dienstbaar te zijn. Daarnaast kan men via vele technieken heel pragmatisch aan de slag gaan met de reiniging van onze aura, ons energieveld. Dat vraagt enige kennis en voor velen wellicht wat gewenning, maar werpt al snel vruchten af wanneer men het serieus oppakt, en het is vooral ook heel leuk en voelt heel goed! Eén van de meest krachtige technieken is het aanroepen van kosmische energieën, en deze (al dan niet in meditatie) door je energieveld laten stromen. Je energieveld vullen met energieën van een hogere frequentie transformeert je energieveld en verhoogt de frequentie van je energieveld, daarin ligt de basis. Een belangrijke factor in spirituele groei is dan ook gewoonweg het verhogen van onze frequentie of lichtquotient, en dat is ook de primaire maatstaf voor ascensie. Wil je naar een realiteit in een hogere trilling, dan zal je energieveld die hogere trilling moeten belichamen, conform de natuurlijke wet van resonantie.
De hele schepping is een groot project van God, dat zichzelf wil leren kennen en ervaren, en dat project bestaat uit één grote samenwerking van zielen (als aspecten van God) van alle evolutieniveau’s, die in volledige gelijkwaardigheid gezamenlijk éénheid trachten te bereiken door continu het Licht in zichzelf te verhogen, en anderen daarin te ondersteunen. Wij zijn in God en God is in ons, en het is aan ons om onze ware aard te herontdekken. Dit duale, fysieke universum waarin wij afgedaald zijn, biedt grote kansen om snelle groei te verwezenlijken. Het universum bevat energieën in overvloed, welke allen worden beheerd en gedirigeerd door geestelijke liefdevolle wezens, die wij kunnen benaderen met onze intentie. Echter, vanwege de wet van de vrije wil kunnen wij alleen gebruik maken van deze energieën wanneer wij er zelf om VRAGEN. Legers Meesters en Engelen staan klaar voor hulp aan hen die daarom vragen. Sterker, zij vragen ons zelfs hen om hulp te vragen, zodat we gezamenlijk zoveel mogelijk Licht kunnen creëren! Zij sturen deze energieën binnen enkele seconden na de aanroep of invocatie. Voor het aanroepen is wel enige kennis en vertrouwen voor nodig. En daar wil deze website een ondersteuning in bieden.

Ik wens je veel plezier en succes op je spirituele pad in deze tijd van planetaire ascensie, en ik hoop dat de informatie op deze website je zal aansporen een beroep te doen op de hulp die ons wordt aangeboden vanuit de Geestelijke wereld. Zielen staan vanwege deze bijzondere tijd op Aarde in de rij om te incarneren, en wij hebben het geluk hier te mogen zijn. Laten wij hier dankbaar gebruik van maken!

Maximlazet.nl
Scroll naar boven